گفتگو با درویش پور، شادی امین، باقر زاده و...درباره اعدام

بخش دوم گفتگوی برنامه زاویه ها با مهرداد دوریش پور، جواد طالعی، شادی امین، حسین باقر زاده، محمد رضا روحانی و...درباره مجازات اعدام
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.