حلقه ی دار بر گردن شیرین! حلقه ی ُگل بر گردن قاتل بختیار!

آیا براستی دولت فرانسه ، وقتی قاتل زنده یاد شاپور بختیار را با یک دانشجوی فرانسوی بی گناه و اسیر در دست باند تروریست خامنه ای ، مبادله می نماید و قاتل به عنوان قهرمان درتهران از او استقبال رسمی و دولتی به عمل می آید، نمی دانند که اینگونه اقدامات و گردن نهادن به باج خواهی آدمکشان حاکم برایران ، اراذل و اوباش جمهوری اسلامی را تشویق وتحریص به اعمال تروریستی و کشتار و شکنجه واعدام آزادیخواهان و هواداران حقوق بشر در ایران می نمایند ؟

ازاین زشت تر و نفرت انگیز تر نمی شود ، دو صحنه ی اعدام شریف ترین و فهیم ترین جوانان این مرز و بوم از یکطرف و استقبال رسمی و انداختن حلقه گل به گردن قاتل شاپور بختیار را از طرف دیگر در کنار یکدیگر قرار دهید تا به ماهیت واقعی وعمق رذالت حکومت اوباش تروریست پروری که 31 سال است بر سرنوشت ملتی حاکم گردیده اند بهتر پی ببرید و بدانید آنانکه هنوز در اندیشه ی خام اندرز دهی و اصلاح نمودن این رژیم تروریست و تروریست پرور و بازگرداندن آن به "خط امام راحل" بسر می برند در چه وادی نافرجام و مردم فریبی بسر می برند.

ازاین زشت تر و نفرت انگیز تر نمی شود که سیاست گران شرق وغرب نه تنها چشمان خود را بر این همه جنایت رژیم جمهوری اسلامی که همه روزه در وطن بلا دیده ما مرتکب می شود ببندند بلکه در پی منافع اقتصادی خود در خاورمیانه و خلیج فارس ، به یک رژیم تروریست و آدم کش باج هم بدهند و در حقیقت او را در اعمال تروریستی و آدم کشی تشویق نمایند ! آیا براستی دولت فرانسه ، وقتی قاتل زنده یاد شاپور بختیار را با یک دانشجوی فرانسوی بی گناه و اسیر در دست باند تروریست خامنه ای ، مبادله می نماید و قاتل به عنوان "قهرمان" درتهران از او استقبال رسمی و دولتی به عمل می آید، نمی دانند که اینگونه اقدامات و گردن نهادن به باج خواهی آدمکشان حاکم برایران ، اراذل و اوباش جمهوری اسلامی را تشویق وتحریص به اعمال تروریستی و کشتار و شکنجه واعدام آزادیخواهان و هواداران حقوق بشر در ایران می نمایند ؟ آیا نمی دانند که فقط در طی یک سال گذشته و نه 31 سال گذشته ، حکومت اسلامی و رهبران تروریست آن به چه جنایات هولناکی دست زده اند ؟! مسلماً دولت مردان شرق وغرب بهتراز من و شما می دانند که در میهن بخت برگشته ی ما چه می گذرد ولی چیزی بنام نفت و منافع اقتصادی آنان ، می تواند قاتل ها و تروریست را از زندانهای کشورهای اروپائی ، آزاد و راهی ایران نماید تا باند جنایت پیشه ولایت فقیه به چاقوکشان و آدمکشان خود بگوید که : نهراسید ، به جنایات و اعمال ضدبشری خود ادامه دهید که حکومت اسلامی و شخص ولی فقیه با تمام قوا و امکانات از شما حمایت می کند . بگوید که : جنایات و تبهکاری های شما در ایران با پوشش "خدمت به اسلام" مشروعیت پیدا می کند و با پشتیبانی نیروهای انتظامی و قضائیه همراه می گردد ، در خارج هم حتی اگر در حین ارتکاب اعمال تروریستی و آدم کشی دستگیر شوید ، جمهوری اسلامی قادر است با به گروگان گرفتن تنی چند ازاتباع کشورهای مربوطه و ساخت و پاخت با آن دولت ها ، شما را از زندان کشورهای خارجی بیرون بیاورد !

و امروز نیز سه مادر امریکائی که فرزندان شان توسط عوامل جمهوری اسلامی در کوههای کردستان عراق ربوده ، سپس به حکومت اسلامی تحویل داده شده و چند ماهی است که در گروگان باند تروریست ولایت فقیه بسر می برند ، در یکی از هتل های تهران و نه در زندان اوین با فرزندان خود ملاقات کردند ! شیادی حکومت دروغ و تزویر را ببینید که حتی حاضر نشده اند این سه مادر را برای ملاقات با فرزندانشان به زندان اوین ببرند تا مبادا این مادران امریکائی برسر راهشان به زندان اوین و درحین ملاقات با فرزندان خود ، ناله و فریاد مادران ایرانی را که در جستجوی اجساد فرزندان خود و یا گرفتن خبر و نام نشانی از عزیزان گمشده و یا زندانی خود هستند از نزدیک مشاهده کنند و فردا در بازگشت خود از ایران برای دیگران بگویند که مردم ایران در چه جهنمی بسر می برند . در جهنمی که ننگی است برای بشریت متمدن و تمامی دولت هائی که چشم بر نقض ابتدائی ترین حقوق بشر درایران بسته و تمام حواس خود را متوجه بازی های اتمی رژیم خون و جنون اسلامی نموده اند .

چندی پیش مصاحبه ی خبرنگاری را می خواندم با یکی از سر دسته های دزدان دریائی سومالی ، دزدان دریائی سومالی که از آنان به عنوان تروریست های دریائی نیز یاد می شود در آن مصاحبه گفته بود : "ما ازدرد گرسنگی به کشتی ربائی و آدم دزدی روآورده ایم ، اگر کاری میداشتیم و گرسنه نبودیم هرگز به این کار ناشایست و ضد انسانی گروگان گیری و باج خواهی دست نمی زدیم ".

دزد و تروریست دریائی سومالی آنقدر شهامت دارد که به ناشایستی کار خود اعتراف می کند و تبهکاری خویش را ناشی از فقر و گرسنگی می داند ولی دزدان و تروریست های حاکم بر ایران که 31 سال است کشور و ملتی را به گروگان گرفته و هزاران هزار انسان بی گناه را از دم تیغ گذرانده اند نه تنها گروگان گیری ها و آدم کشی های خود را ناشایست و غیر انسانی نمی دانند بلکه به آن افتخار هم می کنند و برگردن آدم کشان و تروریست های ایرانی و لبنانی و فلسطینی حلقه های ُگل می آویزند و به آنان جایزه می دهند .

سخن آخر اینکه : تا زمانی که ایرانیان خارج از کشور ، نهادهای حقوق بشری ، احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و هنری ، شخصیت های ملی و ادبی و فرهنگی و مذهبی و خلاصه تمامی ایران دوستان و بشر دوستان ایرانی یکپارچه و متحد برای خاتمه دادن به جنایات جمهوری اسلامی به حرکت در نیایند و ستاد و رهبری مشترکی را به منظور بسیج افکارعمومی جهانیان بوجود نیاورند تردیدی نداشته باشید که تروریست های حاکم بر میهن ما هر روز جنایت جدیدی را مرتکب خواهند شد . دنیا را باید علیه جمهوری اسلامی به حرکت درآورد ، هیچ حزب و گروه ودسته ای قادر به انجام چنین کاری نیست ولی ستاد مشترک ایرانیان خارج از کشور که تجلی گاه وحدت واراده ملی ایرانیان باشد می تواند ازعهده ی این مهم برآید .

31 اردیبهشت ماه 1389

21 می 2010

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.