خیزش سبز ملی در چهارشنبه سرخ باستانی

یکی از معنانی واژه سوری درزبان فارسی باستان به معنی رنگ سرخ است و چهارشنبه سوری اشاره به سرخی آتشی است که نیاکان ما درآخرین چهارشنبه هرسال ، شب را در کنار شعله های گرمی بخش آن ، با شادی و رقص و پایکوبی به روز می رساندند و سرخی آتش را به چشمه ی حیات بخش خورشید می سپردند و سپس به استقبال نوروز باستانی وبا شکوه می رفتند . در روزگاران قدیم ، پیش از آنکه قبایل صحرا نشین به زور وضرب شمشیر، فرهنگ خون و مرگ وماتم را برسرمین ما مسلط گردانند و شادی ونشاط و عشق را حرام نمایند...

یکی از معنانی واژه سوری درزبان فارسی باستان به معنی رنگ سرخ است و چهارشنبه سوری اشاره به سرخی آتشی است که نیاکان ما درآخرین چهارشنبه هرسال ، شب را در کنار شعله های گرمی بخش آن ، با شادی و رقص و پایکوبی به روز می رساندند و سرخی آتش را به چشمه ی حیات بخش خورشید می سپردند و سپس به استقبال نوروز باستانی وبا شکوه می رفتند . در روزگاران قدیم ، پیش از آنکه قبایل صحرا نشین به زور وضرب شمشیر، فرهنگ خون و مرگ وماتم را برسرمین ما مسلط گردانند و شادی ونشاط و عشق را حرام نمایند ، نیاکان ما مردمی بودند که معنی عشق وشادی و نشاط را می فهمیدند و با آن زندگی می کردند .

منادیان فرهنگ توحش ومرگ و ماتم ، هزار وچهارصدسال دراین سرزمین بر سر هر منبر ومحراب ، ایرانیان را از برافروختن آتش در شب چهارشنبه سوری برحذر داشتند و گفتند که : این آتش برخلاف شرع مقدس و دین مبین اسلام و یاد آور آئیین " آتش پرستی ایرانیان "! است ، اما قرن ها موعظه وتهدید برای خاموش کردن آتش چهارشنبه سوری مؤثر واقع نگردید و پدران ما ، آتش چهارشنبه سوری را ازنسلی به نسل دیگر سپردند تا رسید به نسل انقلاب بهمن 1357 خورشیدی ، نسلی که دیو را فرشته انگاشت و به امید آزادی ، استقلال و عدالت اجتماعی ، این بار با دست خود ، قومی وحشی و ضد ایران وایرانی را برسرنوشت خویش مسلط گردانید ، قومی که از اعماق چاه جمکران سر در آورده و دین و دولت را به هم آمیخته تا همه چیز و از جمله هویت ایرانی ما را در"اسلام ناب"! خود ذوب نمایند . شیخ دیوانه و آدم کشی بنام خلخالی در اوایل انقلاب 57 ، تحت عنوان "مبارزه با آثار طاغوت" بولدوزرها را برای تخریب تخت جمشید وسایر آثار باستانی ایران به حرکت درآورد و همزمان شریعت مداران تازه به قدرت رسیده و دشمن ایران وایرانی ، برای متروک ساختن چهارشنبه سوری و جشن های نوروزی ، برسرمنبرهای خود نعره کشیدند و حفظ این سنت های زیبا و بجا مانده از نیاکان را مترادف با "خرافه پرستی" دانستند و مردم ایران را ترک این سنت ها فرا خواندند .

از فردای تأسیس حکومت جهل وجنایت اسلامی ، دستاربندان سیه دل و مرگ آفرین که اینک تمام قدرت دولتی و ابزارهای تبلیغاتی آنرا به چنگ آورده بودند تلاش فراوان کردند که چهارشنبه سوری و سایر سنت های زیبای ایرانیان را به "خرافه پرستی" ! منتسب ساخته و مردم ایران را از برپا نمودن آئین های نوروزی برحذر دارند ، ولی هرچه در این راه بیشترتلاش کردند مردم این سرزمین و بویژه نسل جوان ایران در حفظ ونگهداری چهارشنبه سوری وسایر سنت های باستانی خود کوشیده اند .

و اما چهارشنبه سوری امسال که در آستانه ی آن قرار داریم ، مصادف گردیده است با اوج گیری جنبش ملی آزادیخواهانه ملت آزاده ایران و آغازفروپاشی قدرت ولایت مطلقه خامنه ای ، بدون تردید مردم سلحشور وبویژه جوان این کشور، در این روز یکباردیگر قدرت و عزم واراده ملی خود را در سرتاسر ایران به نمایش در خواهند آورد و به جهانیان نشان خواهند داد که علی رغم کشتارها ، شکنجه ها و تجاوزها و علی رغم فضای رعب و وحشتی که کودتاچیان درماههای اخیرایجاد کرده اند ، ملت قهرمان ایران زنده است و همچنان برای کسب آزادهای فردی و اجتماعی و برقراری یک نظام انسانی و ایرانی در سرزمین باستانی خود مبارزه می نماید .

بدون هیچ تردیدی تهدیدها و صدور احکام اعدام کوچکترین خللی در اراده مردم ایران و نسل جوان و بپا خاسته این کشور برای نشان دادن قدرت ملت ایران در مراسم چهارشنبه سوری نخواهد داشت ، کودتاچیان و خامنه ای که از ترس مردم در پناهگاههای هفت توی خویش مخفی شده اند یکبار دیگر در این روز برخود خواهند لرزید و عزم واراده این ملت سلحشور را برای برچیدن بساط حکومت ضد ایرانی ولایت فقیه ، خواهند دید. و جالب خواهد بود که جهانیان ببینند پس از خیزش سبز وسرتاسری چهارشنبه سوری ، حکومت ازاذل و اوباش این بار چه خواهند گفت و چگونه کشتی شکسته حکومت اسلامی را برای ساکنان ضدایران و ایرانی آن ، امن و امان خواهند دانست ؟

بی هیچ تردیدی ، بادبانان آدم کش کشتی شکسته ی ولایت فقیه در روزچهارشنبه سوری ، خود را در محاصره ی آتش سرتاسری خلقی بپا خاسته خواهند دید . باید دید که آیا خامنه ای و باند کودتاچی اش این آتش را هم انکار خواهد کرد ؟ چند ساعت دیگر صبر کنید تا صحنه دیگری وقاحت و دروغگوئی های آنان را شاهد باشید . که حکومت دروغ و تزویر و ریا در وقاحت و وارونه جلوه دادن حقایق ، حد ومرزی نمی شناسد .

25 اسفند 1388

15 مارس 2010

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.