ایرانیان خارج از کشور برای نجات جان زندانیان سیاسی بپاخیزید

پرده اول - آیت الله منتظری را قبل از روزهای تاسوعا و عاشورا از میان برداشتند تا خیال شان از جانب فتوای احتمالی ایشان علیه ولایت خامنه ای و ستاد کودتا راحت شود و جنبش ملی ایران را از یک پشتوانه معنوی محروم ساختند . پرده دوم – برای درهم شکستن رستاخیز ملی ایرانیان ، در روزهای تاسوعا و عاشورا خشونت و سرکوب و دستگیری را به اوج رساندند و با دستگیری های وسیع ، حلقه محاصره ی چهره های شاخص جنبش ملی و سراسری ایران را بازهم تنگ تر ساختند

پرده اول - آیت الله منتظری را قبل از روزهای تاسوعا و عاشورا از میان برداشتند تا خیال شان از جانب فتوای احتمالی ایشان علیه ولایت خامنه ای و ستاد کودتا راحت شود و جنبش ملی ایران را از یک پشتوانه معنوی محروم ساختند . پرده دوم – برای درهم شکستن رستاخیز ملی ایرانیان ، در روزهای تاسوعا و عاشورا خشونت و سرکوب و دستگیری را به اوج رساندند و با دستگیری های وسیع ، حلقه محاصره ی چهره های شاخص جنبش ملی و سراسری ایران را بازهم تنگ تر ساختند . پرده سوم – بعد از اجرای پرده اول و دوم وبه نمایش گذاشتن اوج توحش دارودسته های جیره خوار بیت رهبری ، توپخانه ی تبلیغاتی جمهموری اسلامی و صدا وسیمای کودتاچیان به کار افتادند و در کمال وقاحت و بی شرمی تمام خشونت ها جنایات وتبهکاری های خود را به مردم آزادیخواه ایران نسبت دادند و برای صدمین بار جبش سبز ملت ایران را وابسته به امپریالیسم و صهیونیسم اعلام داشتند !!

اخباری که از درون بیت فاسد رهبری و ستاد جنایتکار کودتا به بیرون درز کرده است همه حکایت از این دارد که سیدعلی خامنه ای و دارودسته اش که پس از خیزش سرتاسری مردم ایران در روز 16 آذر سقوط خود را زود آیند دیدند از سه هفته قبل از تاسوعا وعاشورا تصمیم می گیرند که برای حفظ حکومت پوشالی ونامشروع خود ، نمایشی را در سه پرده به مرحله اجرا دارآورند :

پرده اول - آیت الله منتظری را قبل از روزهای تاسوعا و عاشورا از میان برداشتند تا خیال شان از جانب فتوای احتمالی ایشان علیه ولایت خامنه ای و ستاد کودتا راحت شود و جنبش ملی ایران را از یک پشتوانه معنوی محروم ساختند .

پرده دوم – برای درهم شکستن رستاخیز ملی ایرانیان ، در روزهای تاسوعا و عاشورا خشونت و سرکوب و دستگیری را به اوج رساندند و با دستگیری های وسیع ، حلقه محاصره ی چهره های شاخص جنبش ملی و سراسری ایران را بازهم تنگ تر ساختند .

پرده سوم – بعد از اجرای پرده اول و دوم وبه نمایش گذاشتن اوج توحش دارودسته های جیره خوار بیت رهبری ، توپخانه ی تبلیغاتی جمهموری اسلامی و صدا وسیمای کودتاچیان به کار افتادند و در کمال وقاحت و بی شرمی تمام خشونت ها جنایات وتبهکاری های خود را به مردم آزادیخواه ایران نسبت دادند و برای صدمین بار جبش سبز ملت ایران را وابسته به "امپریالیسم و صهیونیسم" اعلام داشتند !!

ودر پایان این سه پرده نمایش خونین و برای اینکه قدرت پوشالی و شکست خورده خود را به رخ مردم ایران بکشانند ، اینک تمام جیره خواران و خانواده های آنان را به میدان آورده اند که به جهانیان بگویند : هنوز در میان مردم ایران کسانی هستند که از ولایت خامنه ای و دولت کودتائی اش دفاع می کنند ! ولی کیست که نداند همه ی کسانی که با اتوبوس های دولتی برای عربده کشی به خیابانها آورده شده اند جز مزدوران و جیره خواران بیت جنایت خامنه ای کسان دیگری نیستند و کیست که نداند مانور و عربده کشی های اراذل و اوباش وخانواده های آنان در خیابانهای تهران و شهرستانها نه تنها مشروعیتی را برای ولایت جنایتکار خامنه ای به ارمغان نمی آورد بلکه نشانه اوج درماندگی و شکست مفتضخانه رژیمی است که حتی اجازه برگزاری یک مجلس ختم هم به مخالفان خود نمی دهد تا چه رسد به انجام راهپیمائی و برگزاری تظاهرات آرام .

در جریان خیزش دلاورانه مردم ایران در روزهای تاسوعا و عاشورا ، سید علی خامنه ای جانی و دارودسته ی وحشی اش یکبار دیگر مردم صلح جو و آرامش طلب ایران را مورد حمله و هجوم وحشیانه قرار دادند ، دهها نفر را کشتند ، صدهها نفر را مجروح کردند و هزاران نفر را در تهران وشهرستانها دستگیر و زندانی کردند . هیچ بعید بنظر نمی رسد که رژیم کودتا در روزهای آینده دامنه دستگیری ها را آنقدر وسعت بدهد تا بقول خود برسد به "سران فتنه" . کودتاچیان جنایتکار با این اقدام ابلهانه خود می خواهند به مردم ایران وجهان القاء نمایند که براوضاع مسلط اند وجنبش آزادیخوانه مردم ایران را سرکوب کرده اند !! وظیفه تمام ایرانیان آزادیخواه و بویژه ایرانیان خارج از کشور در این مرحله ی حساس این است که این توطئه خامنه ای و دارودسته تبهکارش را خنثی نمایند . وظیفه ایرانیان خارج از کشور در این خصوص بدین لحاظ بیشتر است که در خارج از کشور از آزادی و امکانات بیشتر برخوردارند و اگر متحد شوند و صدای واحدی را در دفاع از مردم دربند ایران سر دهند می توانند افکار عمومی جهان را برعلیه دار ودسته وحشی حاکم بر ایران بشورانند . همانگونه که به هنگام حضور احمدی نژاد در سازمان ملل متحد ، در صدها شهر اروپائی ، امریکائی ، آسیائی و افریقائی ، ایرانیان و دوستان خارجی آنان تظاهرات برپا کردند و یکصدا فریاد زدند که این دیکتاتور دیوانه ، رئیس جمهور مردم ایران نیست ، اینک نیز باید یک روز را به دفاع از زندانیان سیاسی ایران اختصاص داد و دنیا را متوجه وضع وخیم زندانیان سیاسی ایران نمود . تأخیر در این اقدام ، اولاً می تواند رژیم کودتا را در اعمال خشنونت بیشتر علیه مردم ایران تشویق وتحریص نماید ثانیاً هزاران زندانی سیاسی ایران را که در چنگال مشتی آدمخوار اسیر گردیده اند بدون دفاع نماید .

وقت تنگ است ، شایسته است که تمام ایران دوستان و آزادیخواهان ایرانی در هرکجای دنیا که هستند ، فارغ از تعلقات مرامی و گروهی و فرقه ای در یک صف واحد جهت دفاع از زندانیان سیاسی ایران که برای احیای شرف ملی ما و برقراری آزادی و عدالت اجتماعی در این سرزمین بلا دیده ، جان وهستی خود را به خطر انداخته اند بپا خیزند .

9 دی ماه 1388

30 دسامبر 2009

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.