مراسم«روز جهانی کارگر»توسط زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر

برگزاری مراسم «روز جهانی کارگر» توسط زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر_9اردیبهشت94

"برگزاری مراسم روز جهانی کارگر توسط زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر"
مراسم روز جهانی کارگر دیشب مصادف با 94/2/9 ساعت 9 شب، توسط زندانیان سیاسی بند 12 زندان رجایی شهر آغاز شد. زندانیان سیاسی این نشست را با یک دقیقه سکوت به پاس مبارزات کارگران و معلمان و با یاد جانباختگان راه ازادی آغاز کردند.در این نشست زندانیان از تاریخ شکل گیری جنبش کارگری سخن به میان آوردند و بازداشت های اخیر جنبش های کارگران و معلمان را به شدت محکوم کردند.گزارش و جزئیات کامل این نشست به زودی به سمع و نظر همگان خواهد رسید
فیلم ارسالی از دورن زندان رجائی شهر به دست ما رسیده است که در آن قسمت هایی از #بیانیه #زندانیان #سیاسی برای «روز #کارگر» خوانده می شود.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: