پیروزی حزب استقلال طلب اسکاتلند در انتخابات بریتانیا
10.05.2015 - 12:34

خانم نیکولا استرجن, رهبر حزب چپگرای ناسیونالیستی استقلال طلب Scotish National Party , وزیر مختار دولت خودگردان اسکاتلند, نه تنها قهرمان مردم اسکاتلند بلکه محبوب بسیاری حتی انگلیسیهاست. سیاست ریاضت اقتصادی بعد از سقوط سیستم بانکی , هزینه سرسام آور زندگی, فقر روز افزون, تسلط بدون چالش شرکتهای فراملیتی بر اقتصاد کشور, شهریه سرسام آور دانشگاه ها, نگرانی ازتقلیل حقوق بازنشستگی عمومی و تخفیف مالیات بر درآمد پر درآمدها از 50% به 40%, شایعه خصوصی سازی بخشهائی از سیستم بهداشت عمومی و سایر سیاستهای ضد مردمی دولت محافظه کار دیوید کامرون, عرصه را بر مردم عامی بریطانیا تنگ کرده است. حزب سرتاسری چپ میانه کارگر به رهبری اد میلیبند بطور سنتی نیم چشمی به رای طبقات متوسط همراه با هراس فلج کننده از درگیری با شرکتهای فراملیتی دارد که ارائه پلاتفرم مردمی را ناممکن ساخته و از بسیاری جهات سیاستهایش به راست میانه تعلق دارد. لکن حزب چپگرای استقلال طلب اسکاتلند, با استفاده از آنچه در حیطه قدرت دولت خودگردان خود دارد شهریه دانشگاهها را لغو کرده وزندگی آبرومندانه تری برای سالخوردگان فراهم نموده است اما از آنجائی که قدرت تدوین سیاست اقتصادی و اخذ مالیات تخصیص بودجه از آن دولت مرکزیست, قادر به اعمال پلاتفرم مترقی خود همانند اخذ مالیات تصاعدی از پر درآمدها, لغو سیاستهای ریاضتی, تقابل با نفوذ شرکتهای بزرگ فراملیتی و ممانعت از سایر سیاستهای ضد مردمی راستگرایان حاکم در لندن نیست.
فعالین استقلال طلب اسکاتلند که در جریان رفراندوم حق تعیین سرنوشت پارسال از اتحاد رسمی خودی های فدرالیست و تهدید های هراس انگیزمرکزگرایان راستگرای محافظه کار در فریفتن و ترساندن مردم, خشمگین بودند در جریان انتخابات دیروز 7 می 2015 توانستند هموطنانشان با خود هم رای سازند و سونامی سیاسی در حد انقلاب را در کشورشان رقم بزنند. کاندیداهای حزب استقلال طلب ناسیونالیست اسکاتلند, در 56 حوزه از مجموع 59 حوزه پیروز شده و 95 درصد نمایندگی اسکاتلند در مجلس عوام را بدست اوردند. هم اکنون از هر 60 اسکاتلندی یک نفر رسمن عضو حزب ناسیونالیست اسکاتلند است که در جهان دموکراتیک امری بی سابقه می باشد. با این پیروزی بزرگ میتوان ادعا کرد که سیاست چماق و هویج وستمینیستر به شکست انجامیده و دولت مرکزی دیگر نمی تواند روابط ارباب و رعیتی سابق را با اسکاتلند داشته باشد. اینک حزب محافظه کار حاکم مجبور به تحویل قدرت بیشتر به حکومت محلی اسکاتلند است که خواه- ناخواه راه را برای تشکیل اسکاتلند مستقل در آینده ای نزدیک هموارتر می سازد.
2015-05-08

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

یونس شاملی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما