اقدامات تحریک آمیز حکومت اسلامی

چشم انداز جنگی دیگر؟!
سران نظام از پی 37 سال سلطه و پراتیک ویرانگرانه، جنگ طلبانه و خونبار خود، با بن‌بست های سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و ایدئولوژیک مواجهه شده اند و برای برون رفت از شرایط مرگبار کنونی، سیاست تنش آفرینی و ماجراجوئی جدیدی را در دستور کار قرار داده اند.

حاکمان برای تحت الشعاع قرار دادن کشمکش های درونی، پیشگیری از اوجگیری و تعمیق جنبش های مستقل مطالبه محور، به انحراف کشاندن جنبش های سیاسی اجتماعی آزادیخواهانه و دمکراسی طلبانه نامتوهم به رژیم و خارج از مدار حکومت اسلامی، و نیز سرپوش نهادن بر ناتوانی‌های ذاتی نظام، برآنند تا اذهان ملت ایران را با "شیاطینی" مشغول سازند که بنا به مصالح حکومت اسلامی به مردم معرفی می شوند. زمانی امریکا نماد شیطان بود، بار دیگر اسرائیل، و اکنون فرقه های اسلامی – سنی بعنوان دشمنان ایران و ایرانیان معرفی میشوند تا شبکه های مافیائی آخوندی زیر نشان دادن مترسک ها به مردم، اهداف شوم خود را که مغایر مصالح و منافع ایران، ایرانیان و جهانیان هست را تعقیب کنند.

سیاست پیوند زدن منافع و مصالح پان اسلامیسم شیعه با سرنوشت ملت ایران توسط حاکمان، پیامدی جز تکرار فجایع گذشته نخواهد داشت. اسلامگرایان حاکم یکبار جنگ 8 ساله را به ملت ایران تحمیل کردند و می پندارند که ملت ایران بار دیگر گوشت جلو توپ اسلام و اسلامگرایان خواهد شد و خواهند توانست از ایراندوستی ملت جهت اهداف شوم، ارتجاعی و ایران ستیزانه بهره برداری کنند.

تجربه جنگ طلبی خمینی و صدام (پان اسلامیسم شیعه و پان عربیسم) نشان داد که مردمان هر دو کشور می بایستی سلاح های خود را علیه دشمن خط مقدم برمی گردانند و سپس راه سکولار دمکراسی، تأمین پیش شرطهای آزادی، خرسندی جامعه شهروندی و صلح و دوستی ملل را تامین می کردند.

اکنون که 37 سال از عمر ننگین و نکبتبار حکومت اسلامی گذشته است، ملت ایران تجربه جنگ طلبی حکومت اسلامی را با پوست و گوشت و استخوان لمس کرده و در عمل دریافته که بیوقفه مورد سوء استفاده قرار گرفته و به فربه تر شدن شبکه های انگلی سیاسی، مذهبی، مالی و نظامی آخوندی یاری رسانده و دشمنان تاریخی اش را تا امروز بر دوش کشیده است.

حکومت اسلامی مصمم است تا از احساسات ملی، میهن دوستانه مردم و نیز ناآگاهی بخش های عقب مانده سیاسی - فرهنگی جامعه جهت تداوم سلطه آخوندها بهره برداری کند. اما پر واضح است که ملت ایران دیگر فریب حیله های حکومت اسلامی را نخواهد خورد و اجازه نمی دهد تا زیر شعار دفاع از میهن، ایران و ایرانیان قربانی اهداف پان اسلامیسم شوند.

واقعیت اینست که سیاست دفاع از میهن با سیاست دفاع از سلطه اسلام و اسلامگرایان در تضاد ماهوی با یکدیگر قرار دارند. نخستین، بر اصل آزادی و زندگی متمدنانه و بهتر برای ساکنان ایران استوار است و دومی ناظر بر الویت منافع و مصالح شبکه های مافیائی اسلامگرایان شیعه در ایران و خاورمیانه می باشد.

موقعیت شکننده حکومت آخوندهای شیعه در منطقه و محاصره آنها توسط قدرت های بزرگ و کشورهای سنی، امری واضح بوده و توازن قوا بگونه ای می باشد که هرگونه ماجراجوئی اسلامگرایان حاکم، می تواند کل ایران را به ویرانه ای تبدیل سازد که نخستین گروهی که توسط مردم ایران زیر آوار خواهند رفت، اسلامگرایان حاکم هستند.

اخیرا گماشته سید علی خامنه ای، سید مسعود جزایری از عزیمتگاه سیاسی پان اسلامیستی کمک رسانی به حوثی های یمن را بهانه ای برای آغاز جنگ در منطقه قرار داده و تا انجا پیش رفت که هستی ایران و ایرانیان را قربانی اسلامگرایان حوثی کند. سید علی، سید مسعود و سایر سیدها و اخوندهای حاکم بر میهن ما، الویت هایشان نه منافع، مصالح و سرنوشت ایران، بلکه منافع اسلامگرایان یمن، سوریه، فلسطین، عراق، لبنان و ... است. از همینرو سید مسعود و مرضیه افخم با احساس مسئولیت کامل نسبت به اسلامگرایان و بی مسئولیتی غیرقابل انکار به ایران و ایرانیان، بر طبل جنگ طلبی می کوبند تا آگاهانه ملت ایران را به باتلاق جنگی دیگر بکشانند.

 "سردار مسعود جزایری نیز در پاسخ به این سؤال که در صورت ممانعت عربستان از رسیدن کشتی حامل کمکهای بشردوستانه ایران به سواحل یمن، پاسخ چه خواهد بود، اظهار داشت: من صراحتا اعلام می‌کنم که خویشتنداری جمهوری اسلامی ایران حد و اندازه ای دارد. وی افزود: عربستان سعودی و حاکمان تازه کار این کشور و هم آمریکایی‌ها و دیگران بایستی توجه داشته باشند، چنانچه بیش از این بخواهند برای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با کمک رسانی به کشورهای منطقه ایجاد مزاحمت کنند، چه بسا آتشی به پا شود که مهار آن قطعا از دست آنها خارج خواهد شد.

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه، نیز می‌گوید: به کشورهای درگیر در جنگ یمن اجازه بازرسی کشتی حامل کمک‌های انسانی جمهوری اسلامی ایران داده نخواهد شد. افخم در مورد ارسال کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران برای مردم بی‌دفاع یمن گفت : متاسفانه محاصره کینه‌توزانه کشورهای متجاوز به یمن که قریب پنجاه روز تداوم داشته‌, شرایط زندگی و گذران امور اولیه در این کشور را بسیار وخیم کرده و در آستانه فاجعه انسانی قرار داده است."

این پرسش در برابر حامعه ایران قرار دارد که با این حکومت چه باید کرد؟

آنچه مسلم است اینست که؛ ملت ایران هرچه دیرتر حکومت اسلامی را منحل کند، ضریب تخریب و ویرانی ایران افزایش خواهد یافت. حکومت اسلامی با سرکوب، جنگ، توحش و بربریت در حوزه ملی و جهانی تعریف میشود و تاخیر در براندازی ان (که وظیفه مبرم ملت ایران است) برای ایران و منطقه فاجعه بارتر خواهد شد.

برای تغییر شرایط دردناک ایران و ایرانیان نمی توان در انتظار معجزه خدا، شاه و قهرمانان نشست! باید به مردم رو آورد؛ مردمی که قربانیان اصلی نظام می باشند و در آرزوی مرگ آن هستند. آنها در اشکال گوناگون، نه به حکومت اسلامی را فریاد می زنند. اعتراضات مردمی صنفی جاری که اکنون گسترش کمی یافته است، زمانی ثمربخش هستند که  به حوزه سیاسی (درگیری با قدرت سیاسی) ارتقاء یابند و همچنین اپوزیسیون بمنظور فلج کردن سیاست های خانمانسوزانه رژیم اسلامی، امر همپیمانی نیروهای میهندوست، آزادیخواه و سکولار را در دستور قرار داده و از همه قلم ها و قدم ها برای گذر از حکومت فتنه گر حاکم استقبال کند.

ایران بیش از هر زمان دیگر به دفاع فرزندانش از میهن نیاز دارد؛ میهنی که آزادی، برابری، همزیستی مسالمت آمیز و متمدنانه همه ادیان، احزاب، فرهنگ ها را تامین کند و با ایجاد نظامی سکولار دمکراتیک به تبعیض، توحش، بربریت، جنگ طلبی و ویرانگری های حکومت اسلامی خاتمه دهد.

سران حکومت اسلامی برای خروج از بن بست انزوای ملی و جهانی، برای ایجاد وحدت در بالا و سرکوب ملت، برای پیشگیری از شورش گرسنگان، می خواهند با هزینه مردم ایران دست به خودکشی بزنند و اینبار ایران را در باتلاق جنگ با کشورهای منطقه و قدرتهای بزرگ هدایت کنند! برای فلج کردن سیاستهای پان اسلامیستی حکومت باید کلیت نظام را فلج کرد!

علیه جنگ و جنگ طلبی برخیزیم و نشان دهیم که آخوندهای شیعه یک ملت را به گروگان گرفته اند و سیاستها و اهداف آنها هیچ ربطی به خواست ها، آرزوها و آرمان های مردم ایران ندارند! 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.