حقایقی از درگیری طرفداران تیم تراکتور سازی تبریز با نیروهای امنیتی
20.05.2015 - 02:45

 

دلم ازاین خرابی ها بُوَد خوش زانکه میدانم  *** خرابی چونکه ازحد بگذرد آباد می گردد(فرخی یزدی)

 حسن(فریدون سرخه ای) روحانی دربیانیۀ شمارۀ سه ودرتبلیغات انتخاباتی خویش: (بیان آشکاروعده های دروغ خوش آینده) درشهر اورمیۀ آذربایجانِ غربی، جهتِ بدست آوردن آراء دررقابت انتخاباتیش( برای رئیس جمهوری نظام ولایت فقیه شدن )، سه وعده به اهالی آذربایجان وتلویحاً سایرملیت های تحت ستم بقرارزیرداد: (عمل به اصل پانزده قانون اساسی یعنی آموزش به زبانهای مادری + مبارزه بانژاد پرستی ( راسیسم )+ کشیدن آب دریای خزربه دریاچۀ درحال خشک شدن اورمیه!). عده ای بسبب ابتلاء به خود فریبیِ مُزمن، به تدبیرامنیتی او امید بستند، ولی آگاهان ازماهیتِ رژیم ولایت فقیه، حسن(فریدون سرخه ای) روحانی را درکنارفریبای اول (محمدخاتمی: تدارکاتچی رهبرش)،" فریبای دوم" نامیدند: اززمان ریاست جمهوریش، نه تا به امروز به اصل پانزدهم قانون اساسی شان عمل شده، ونه بانژاد- پرستیِ موهوم آریائی (که ازجمله، خود را درآموزش وپرورشِ انحصاری بروزمیدهد) مبارزه ای صورت گرفته، ونه خشک کردن دریاچۀ اورمیه، که اززمان رفسنجانی تاکنون را، چاره ای اندیشیده است. از حسن (فریدون سرخه ای) روحانی، که شانزده سال ریاست امنیت ملی نظام ولایت فقیه را داشت و پورمحمد یکی ازسه جلاد کشتارزندانیان سیاسی را وزیر دادگستری خویش کرده است، چه انتظاری میتوان داشت.                                                                                   

همانندِ آموزش زبان مادری، ورزش نیز مبدل به میدان تجلی راسیسم وتبعیض سیاسی- فرهنگی وتباری- نژادی و جنسیتی شده، وطبعاً این تبعیض های عریان، جواب متقابل خود را شنیده وخواهد شنید.                                                                     

مسابقۀ فوتبال اخیرتراکتورسازی تبریز، با باشگاه نفت تهران، یکی ازآشکارترین ورسواترین مظاهراین خود مرکزبینی بی پایه و بیمارونژادپرستی رسوابود، که همانندِقطعِ سرِکبوترصلح آذربایجان، دراستادیوم کرمان، وشعارِشرم آور نژادپرستانۀ ضدترک درمیدان ورزش اصفهان، درمدت زمانی نه چندان دور، ازطرف ملیت های محکوم، ازجمله ملیت ترک آذربایجان ایران، بنا به قانون عمل وعکس العمل درطولانی مدت، پاسخ خود را دریافت کرده وخواهد کرد.                                                                     

اعتراض شدید توأم بایأس ونفرت مردم آذربایجان(ازامکان اصلاح رژیم) که نتیجۀ عمل های تبعیض آمیزوپی درپی سیستم حاکم است ، به بیداریِ هویت طلبی وتحکیم آن یاری رسانده ومیرساند: همانند پرسشنامۀ " لاری- جانی" دررادیو- تلوزیون دورۀ ریاست جمهوری"رفسن- جانی" وسپس تشبیه هموطنان ترک آذربایجانی به سوسک درمجلۀ "ایران" زمان احمدی نژاد و...فراموشمان نمی شود.                                                                                                                                          

 رژیم خمینی- خامنه ای، به دسته گُلِ تبعیضِ زبانیِ پهلوی، سبزۀ ولایت فقیه مذهبی راهم افزود، تا بدین غایت رسید. بقول درست "ستاراسلامی": این تبعیض عریان وحق کُشی ورزشی نیز به " کم رنگ شدن حس ایرانی بودن(درمعنای موردنظرسیستم حاکم) درمیان ملل غیرفارس، منتهی می شود".                                                                                                  

نه تنها انعکاس این تبانی ورسوایی بزرگ ورزشی درایران، به اخباربین المللی ورادیو- تلوزیونها ومجلات کشورهای دورو نزدیک کشید، بلکه صدای شانزده نمایندۀ آذربایجانیِ مجلسِ خودِ رژیم ونیزانجمنِ شهرِتبریزواستاندارِآذربایجان شرقی...را هم درآورد. حسن روحانی درسفرخودبه آذربایجان(تبریز)، بجای وعده های معمولی اش، این باربایستی برای ماستمالی این تبعیض بیاد ماندنی بیاندیشد.

هرانسان آزاده، باهرنوع ظلم وتبعیض وآزادی- کُشی مخالف است، بنابراین اقدام نژادپرستانه وتبانی برنامه ریزی شده را، بشدت محکوم می کند.                                                                                                                              

 خوانندگان علاقه مند وگرامی را به خواندن لینک (فایل)های زیردعوت مینماید که درآنها تمایلات مختلف را هم میتوان ارزیابی کرد.                               17 ماه می 2015                          

عضو آذربایجانی کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال

ضیاء صدرالاشرافی

===============================

http://gunaz.tv/?id=2&vmode=1&sID=80728&lang=2

۱۰نماینده آذربایجان طی تذکرکتبی به وزیر ورزش، خواستار رسیدگی فوری به موضوع تیم تراکتور آذربایجان را شدند

http://gunaz.tv/?id=2&vmode=1&sID=80725&lang=2

نمایندگان آذربایجان از روحانی خواستار رسیدگیِ: توهین به شعورملت آذربایجان را شدند

http://gunaz.tv/?id=2&vmode=1&sID=80723&lang=2

محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر(ده خارقان) درمجلس جغرافیای موسوم به ایران درنطق میان دستور جلسه علنی امروزبابیان اینکه مسابقات ورزشی عرصه فعاليت های سياسی و جناحی نيست، درخصوص تبانی صورت گرفته برای گرفتن قهرمانی ازتراکتورآذربایجان، ضمن تذکر، سوالی رانیزبه هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده و ازتمامی نمایندگان مجلس ایران خواستار پیگیری ماجرای تبانی را شد.                                                                                               

http://gunaz.tv/?id=2&vmode=1&sID=80709&lang=2

نماینده مردم مرند و جلفا: اتفاقات دیروز تمسخر مردم آذربایجان بود

------------------------------------------

http://gunaz.tv/?id=2&vmode=1&sID=80726&lang=2

شورای شهرتبریز: تراکتور از" لیگ" کناره‌ گیری کند، نمی گذارند ما قهرمان شویم.

---------------------------------------

http://gunaz.tv/?id=2&vmode=1&sID=80711&lang=2

دستوراستاندارآذربایجان شرقی بر پیگیری اتفاقات بازی تراکتور و نفت

---------------------------------------

http://gunaz.tv/?id=4&vmode=1&sID=2959&lang=2

کم رنگ شدن حس ایرانی بودن در میان ملل غیر فارس

ستار اسلامی     06.05.2015 

---------------------------------------

http://gunaz.tv/?id=2&vmode=1&sID=80759&lang=2

دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران: احتمال تغییرنتیجه تراکتور - نفت وجود دارد:

علیرضا اسدی درباره حواشی دیدارتراکتور و نفت اظهارکرد: " در این قضیه به تراکتور ظلم شده است و باید درباره آن‌ها احقاق حق شود. ما به دنبال مسببان این اتفاق هستیم تا با آن‌ها برخورد کنیم.

------------------------------------------

http://gunaz.tv/?id=2&vmode=1&sID=80724&lang=2

انعکاس رسوایی بزرگ ایران در رسانه های بین المللی

------------------------------------------

http://gunaz.tv/?id=2&vmode=1&sID=80710&lang=2

نگاه اجمالی به اتفاقات تبریز و لطمه ای که به حیثیت فوتبال ایران وارد شد

----------------------------------------

http://www.tribun.com/teori/rasismfars/2406-2015-05-18-22-39-45#sthash.WpbjWjd0.dpuf

نفرت پراکنی شونیستی درشعرفارسی

==============================

http://sport.jamejamonline.ir/NewsPreview/1946208684035146485          +++   جام جم  17 مه   

http://ir.voanews.com/content/article/2771689.html    صدای امریکا  17 مه

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=67046   اخبار روز 17 مه

http://qudsonline.ir/detail/News/283786                           پایگاه خبری 17 مه

http://qudsonline.ir/detail/News/283786                             “        “        “

http://www.khabaronline.ir/detail/417344/sport/premiere-league      خبر آنلاین

http://www.khabaronline.ir/detail/417393/sport/premiere-league

http://www.bbc.co.uk/persian/sport/2015/05/150518_l56_tractor_naft_after_fans_iran

گودرزی وزیر ورزش ایران: مسائل تبریز به آن صورتی که مطرح کردند نبوده است

و صدای امریکا هم بعد تکرار سخن بی بی سی و وزیر ورزش رژیم بود

------------------------------------------------

یران ورزش سیاست (رادیو بین المللی فرانسه) RFI

پیامد های اختلال در بازی پایانی لیگ فوتبال میان تیم های تراکتور تبریز و نفت تهران در دولت  

----------------------------------------------

http://www.khabaronline.ir/detail/417109/sport/premiere-league

http://emroozofarda.ir/?p=15579           امروز و فردا

http://www.khabaronline.ir/detail/417109/sport/premiere-league

http://www.akharinnews.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C/item/83654-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2.html    : 

دستور رئیس‌جمهوری برای رسیدگی دقیق و جدی اتفاقات ورزشگاه تبریز آخرین نیوز:

  http://www.irna.ir/fa/News/81611579/         ایرنا

http://www.isna.ir/fa/news/94022715982/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2           ایسنا

  http://www.tabnak.ir/fa/sport            تابناک

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

یاسین اهوازی
برگرفته از:
کنگره ملیت های ایران فدرال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما