آیا ورغون اؤکوز - گاونر، شیفته ی ماه - ترانه ای به زبان اسپرانتو

La virbovo kiu ekamis la lunon
ماه در شب می رسد -از عمق بی نهایت -گاو نر مراقب و بی قرار
-در میان شاخه ها پنهان شده است.

 

برگردان : آ.ائلیار

آی باشین دارامیش
چای گوزگوسونده
 گودوردو اؤکوز
بیر اینجه یای گئجه سنده

اوندا کی شافاق آتدی
آخدی آی چایدان
هوپپانیب یوگوردو
میدانین ارن اؤکوزو

بوتون گئجه نی قاچدی
عطیرلی آلی
خشخاش آراسندا

اؤکوز ورغون ایدی آیا

بورا گؤزه ل عطیرلی بیر یئر
داغدان چای قیراغینا دک
 باللی یونجا.

ایندی گوموش رنگ لره باتیب اولدوز
 یارارلی اوره کلی قورویور اؤکوز
کونلونده آی خاطیره سین.

گئجه آی چئخیب
گلیب درین سونسوزلوقدان
اوکوز دؤزمه دن
گودور اونو
بوداقلار آراسیندان

ایندی چای گوزگوسونده
یوخلایئب آی، نفس آلیر
اوره یه دولو اوکوز
حسرتله اونا باخیر.

  

ماه گیسوانش را در آینه ی رود

شانه زده بود

گاو نر

در شب آرام تابستانی

دزدکی او را می پایید.

 

وقتی سپیده ی صبح

ماه را از رود ناپدید کرد 

گاونر میدان مبارزه
 با سر و صدا  به یورش و
ورجه-ورجه درآمد.
 

در طول شب ، میان

عطر خشخاش  و آلو دوید 

گاو نر عاشق ماه بود .

اینجا ناحیه ی خوب و  معطری ست

از کوهستان تا کنار رودخانه  

پراز اکلیلهای کوهی ست.

  

حالا ستاره ی کوچک شنا میکند

 در رنگ نقره ای

گاو نر شجاع به طرز شایسته ای 

خاطره ی ماه را در قلب خود حفظ میکند.

 

ماه در شب می رسد
از عمق بی نهایت 

گاو نر  مراقب و بی قرار

در میان شاخه ها پنهان شده است.

 

درحالی که  ماه در آینه ی رود

به خواب رفته و نفس میکشد

 گاو نر او را با حسرت و اندوه نگاه میکند.

 

 

La virbovo kiu ekamis la lunon

La luno sin estis kombanta
En la spegulo rivera
Virbovo ĝin estis gvatanta
En milda nokto somera

Kiam venis la blanka mateno
Malaperis la luno de fluo
La virbovo kiel en areno
Rekte ŝturmis antaŭen kun bruo

La virbovo kiu ekamis la lunon
Kaj forkuras dum la nokto el bovej'
La odora papaveto kaj la pruno
Jen parfumas la kamparon bone plej.

Rosmareno de montaro al rand' de river'
La steletoj ĝin nun banas en arĝenta koloro
La virbovo kuraĝega kaj de brava genero,
Memoraĵojn de la luno konservas en la kor'

La luno dum nokto alvenas
El la profund' infinita
Virbovo ĝin gvatas kaj splenas
Inter la branĉoj kaŝita

En la mezo de riverspegulo
Dum la luno en dormo nun spiras
La virbovo kiel gvardiulo
Ĝin rigardas kaj triste sopiras

--------------

Musik : La virbovo kaj la luno" von Jomo

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برگردان ترکی ترانه:
La virbovo kiu ekamis la lunon
آیا ورغون اؤکوز:

آی باشین دارامیش
چای گوزگوسونده
گودوردو اؤکوز
بیر اینجه یای گئجه سنده

اوندا کی شافاق آتدی
آخدی آی چایدان
هوپپانیب یوگوردو
میدانین ارن اؤکوزو

بوتون گئجه نی قاچدی
عطیرلی آلی
خشخاش آراسندا
اؤکوز ورغون ایدی آیا

بورا گؤزه ل عطیرلی بیر یئر
داغدان چای قیراغینادک
باللی یونجا.

ایندی گوموش رنگ لره باتیب اولدوز
یارارلی اوره کلی قورویور اؤکوز
کونلونده آی خاطیره سین.

گئجه آی چئخیب
گلیب درین سونسوزلوقدان
اوکوز دؤزمه دن
گودور اونو
بوداقلار آراسیندان

ایندی چای گوزگوسونده
یوخلایئب آی، نفس آلیر
اوره یه دولو اوکوز
حسرتله اونا باخیر.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ظاهراً این ترانه به زبانهای دیگر ترجمه نشده و تنها متن اصلی به زبان اسپرانتو خوانده شده و در دسترس است.
و برگردان کنونی نیز از متن اصلی صورت گرفته است. درصورت وجود اشکالات از کمکهای اصلاحی دوستان سپاسگزارمیشوم.
ترجمه ی ترکی آن-« آیا ورغون اؤکوز» - را هم درفرصت مناسب انجام خواهم داد.

-اکلیل کوهی : درختچه ایست خودرو معطر وهمیشه سبز ازخانواده ی نعناع.=باللی یونجا-باریئنج-خاشامبول.