بخش سوم بحث پیرامون «اوضاع منطقه و موضع ما»

بحث و گفتگو پیرامون سند سیاسی ارائه شده توسط شورای مرکزی در کنگره چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ، از جمله موضوعاتی بود که در دستور کار کنگره قرار گرفته بود.در بخش سوم محمد صادق اصغری، فرزانه روستایی کارشناس مسائل خاورمیانه ،منوچهر مقصودیان و ایرج نیری از جمله سخنرانان پیرامون موضوع « اوضاع منطقه و موضع ما » بودند.

 

شبکه تصویری ـ صوتی رسانه

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: