دیگر سکوت جایز نیست!؟

فکر کنید عده ای زن و مرد، پیر و جوان، در دهکده ای بسته، برای آزادی مبارزه، و زندگی می کنند، آنهم زندگی ایی که سالهای طولانی، توأم با زجر و سختی بوده است. ناگهان پلیس فاشیست عراقی و نیروهای سرکوبگرش به این دهکده ی پُر از عشق و محبت که سالیان دراز، ساکنین آن علیه رژیم جمهوری اسلامی مبارزه می کنند، حمله کرده، و با شدیدترین شیوه های سرکوب،

فکر کنید عده ای زن و مرد، پیر و جوان، در دهکده ای بسته، برای آزادی مبارزه، و زندگی می کنند، آنهم زندگی ایی که سالهای طولانی، توأم با زجر و سختی بوده است.

ناگهان پلیس فاشیست عراقی و نیروهای سرکوبگرش به این دهکده ی پُر از عشق و محبت که سالیان دراز، ساکنین آن علیه رژیم جمهوری اسلامی مبارزه می کنند، حمله کرده، و با شدیدترین شیوه های سرکوب، آنها را به خاک و خون کشیده و در این جنایت علیه بشریت، تعدادی از آنها را کُشته، و تعداد بیشماری را زخمی کرده است.

این عمل جنایتکارانه دولت عراق، یاد آور همان شیوه قتل عام لباس شخصی های اوباش جمهوری اسلامی نسبت به مردم ستمدیده میهنمان در همین حوادث اخیر است.

انسان های آزادیخواه، مبارز، مسئول و مُتعهد به حقوق بشر !

در این بُرهه زمانی همه باید بدون در نظر گرفتن اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک، در حمایت از ساکنین ارودگاه اشرف (که خلع سلاح هم شده اند ) اعــــــتراض خود را نسبت به این عمل جنایتکارانه رژیم عراق علیه اعضاء سازمان مجاهدین خلق به هر شکل ممکن، به گوش مجامع بین المللی حقوق بشر برسانند.

پنچشنبه 8 مرداد 1388 - استکهلم

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.