خرداد 88 یادت به خیر

25 خرداد 88 به هیچ جنبش و گروهی تعلق نداشت.

25 خرداد 88 روز مردم بود و به هیچ جنبش و گروهی تعلق نداشته و ندارد. جنبش مردمی که با حضور میلیونی خود در تهران جهان را حیرت زده کرد، حاضر نبود با تقبل هزینه ای زیاد، نتیجه اش بازگشت به دوران طلایی خمینی باشد.
مشاوران میر حسین موسوی تابستان 88 در خارج از کشور - مدتها انتقاد برخی از همراهان جنبش سبز بر موسوی این بوده (و هست) که چرا او همیشه از «دوران طلایی امام» سخن می راند و خواهان بازگشت به آرمان های آن دوره است.
و به نظر نگارنده این یادداشت مردم با همان حرارتی که 25 خرداد به خیابان آمدند زمانی که دیدند که رهبری بدنه جنبش مردمی به دست کسانی افتاده که تا دیروز آموزش "کلت کشی" و تیراندازی می دادند به خانه ها برگشتند تا در زمانی دیگر کار را تمام کنند. این اراده همچنان پولادین مانده است.
توضیح: در عکس های زیر هادی غفاری در پوزیشین های سیاسی مختلف حضور دارد.

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.