در استرس و مشغولیات روزمره بچه ها را فراموش نکنیم!

بسیاری از سرگرمی های مدرن، کودکان ما را از جمع و خانواده جدا و به مصرف کنندگان منفعل و غیر خلاق تنزل می دهد. شعر و داستان خوانی برای کودکان و پرسش کردن راجع محتوی خوانده ها ویا در خواست از کودکان در بازخوانی خوانده ها و حتی تشویق آنها به سرودن شعر و گفتن داستان، در رشد فکری، گسترش توان تخیل و رسائی بیان کودک نقشی سازنده دارد و کودکان را از مصرف کننده منفعل به آفریندگان فعال تبدیل می کند.

بسیاری از سرگرمی های مدرن، کودکان ما را از جمع و خانواده جدا و به مصرف کنندگان منفعل و غیر خلاق تنزل می دهد. شعر و داستان خوانی برای کودکان و پرسش کردن راجع محتوی خوانده ها ویا در خواست از کودکان در بازخوانی خوانده ها و حتی تشویق آنها به سرودن شعر و گفتن داستان، در رشد فکری، گسترش توان تخیل و رسائی بیان کودک نقشی سازنده دارد و کودکان را از مصرف کننده منفعل به آفریندگان فعال تبدیل می کند.

ادبیات كودكان شامل قصه، شعر، نمایش، افسانه و داستان تلاشی برای رشد همه جانبه کودک، با زبان و شیوه ای مناسب و در خور فهم آنهاست
ادبیات، كودكان را در همه ی عرصه های زندگی رشد و پرورش می دهد و باعث مسرت خاطر، وسعت تخیل و قوت تصور او می شود و نیز نیروی ابتكار و ابداع به او می بخشد. داستانها و اشعاری اثری ژرف در تفكر و روحیه ی کودکان می گذارد و ایشان را برای معاشرت با دیگران و در درك و فهم زندگی و مشكلات آنان را یاری می كند.
ادبیات كودك، به ویژه در زمینه های زبان آموزی و آموختن كلمات تازه به كودكان، نقش قاطعی دارد. هدف ادبیات كودكان را شاید بتوان در موارد زیر دسته بندی کرد:
  • كمك به پرورش قدرت بیان و عواطف و افكار
  • تقویت و پرورش نیروی تخیل
  • تحریك توان ابتكار و ابداع
  • ایجاد عشق و علاقه به ادبیات
  • رشد اعتماد به نفس
  • علاقه مند ساختن به جامعه، مردم، آزادی و عدالت
  • ارضای کنجکاوی و نیازهای عاطفی
  • آماده ساختن برای دریافت پیام های اخلاقی و انسانی
  • پایه ریزی شهروندی خوب و روادار بودن
اگر این موضوع برایتان جالب است، می توانید به یو.آر.ال زیر سری بزند و کتاب را دانلود کنید :
کتاب چاپ شده را می توانید از کتابفروشی اینترنتی مزراع سفارش دهید:
احد قربانی دهناری
خرداد ۱۳۹۴
 
منبع: 
http://ahad-ghorbani.com

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.