شخصیت پرستی وَ تروریسم، دو همزاد جدانشدنی

این مقاله، یَک شَعر سیاسی می باشد: شخصیت پرستی وَ تروریسم خواهر-برادر یکدیگر می باشند!
این مقاله، یَک شَعر سیاسی می باشد:
 
شخصیت پرستی وَ تروریسم
خواهر-برادر یکدیگر می باشند!
ı
ı
ı
چَرا؟!
ı
ı
ı
زیرا شخصیت پرستان می پندارند که
یک شخص خاص وَ یا حتی
چند شخص خاص
می توانند جهانی را دگرگون کنند،
وَ
تروریست ها می پندارند
نابودیِ یک شخص خاص
وَ یا حتی
چند شخصِ غیرِخاص
می تواند
جهانی را دگرگون کند!
 
 
آوریل 2015

 

ایمیل نویسنده: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.