استمراربازجویی وزارت اطلاعات علیه زندانیان سیاسی در زندان ارومیه

زندانیان سیاسی که روز گذشته در بند زندانیان سیاسی زندان ارومیه مورد بازجویی قرار گرفتند عبارتند از: سید صامی حسینی، جهانگیر بادوزاده،مصطفی علی احمد،یوسف کاکمانی ،علی حسین عمدی و بلال چلیگر می باشند.

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران " روز سه شنبه 22 فروردین ماه 6 نفر دیگر از زندانیان سیاسی زندان ارومیه توسط یکی از بازجویان وزارت ازطلاعات که خود را علیرضا می نامد فرا خوانده شدند و بیش از 4 ساعت مورد بازجویی ،تهدید وتوهین این شکنجه گر قرار گرفتند. زندانیان سیاسی به دلیل برگزاری مراسم عید نوروز در بند مورد بازجویی ،تهدید و توهین این بازجو قرار گرفتند.
زندانیان سیاسی که روز گذشته در بند زندانیان سیاسی زندان ارومیه مورد بازجویی قرار گرفتند عبارتند از: سید صامی حسینی، جهانگیر بادوزاده،مصطفی علی احمد،یوسف کاکمانی ،علی حسین عمدی و بلال چلیگر می باشند.
فردی که خود را علیرضا می نامد از بازجویان وشکنجه گران وزارت اطلاعات که در زندان ارومیه مستقر است و بطور مستمر زندانیان سیاسی این بند را مورد بازجویی،ضرب و شتم ،شکنجۀ روحی قرار می دهد و در موارد متعددی آنها را به سلولهای انفرادی منتقل می کند و در در مواردی هم اقدام به تبعید آنها به سایر استانهای کشور می نماید.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،بازجویی ،شکنجۀ روحی ،توهین و تهدید زندانیان سیاسی توسط بازجویان وزارت اطلاعات را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
23 فروردین 1391 برابر با 11 آپریل 2012

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

منبع: 
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.