ایران 'به دنبال لغو تحریم‌های نظامی شورای امنیت است'