زبان ترکی بعنوان زبان رسمی وارد مجلس نمایندگان شورای اروپا شد

از این به بعد ترکیه نیز همانند کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و روسیه دارای ۱۸ نماینده در مجلس نمایندگان شورای اروپا خواهد بود.

 

از این به بعد در نشست های شورای عمومی پارلمان، نمایندگان ترکیه به زبان ترکی سخن خواهند گفت و صورتمجلس های نشت به زبان ترکی نیز تهیه خواهد شد

زبان ترکی بعنوان زبان رسمی وارد مجلس نمایندگان شورای اروپا شد. 

مجلس نمایندگان شورای اروپا، قانون مربوط به پذیرفته شدن زبان ترکی بعنوان زبان رسمی و کاری این پارلمان و نیز افزایش تعداد اعضای ترکیه را از ۱۲ عضو به ۱۸ عضو پذیرفت. 

از این به بعد ترکیه نیز همانند کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و روسیه دارای ۱۸ نماینده در مجلس نمایندگان شورای اروپا خواهد بود.

ترکیه سومین کشور پرجمعیت اروپاست و این امر در اتخاذ این تصمیم نقش مهمی داشت.

پذیرفته شدن این قانون بدین معنی است که از این به بعد در نشست های شورای عمومی پارلمان، نمایندگان ترکیه به زبان ترکی سخن خواهند گفت، سخنان بقیه اعضا به شکل همزمان به ترکی ترجمه خواهد شد و صورتمجلس های نشت به زبان ترکی نیز تهیه خواهد شد.

مجلس نمایندگان شورای اروپا دارای ۳۱۸ عضو از ۴۷ کشور مختلف جهان می باشد.

ترکیه نیز اط سال ۱۹۴۹ عضو مجلس نمایندگان شورای اروپا می باشد.  

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این خیانت به زبان فارسی‌ است، زبان فارسی‌ طبق تحقیقات زبان‌شناس آلمانی " فریتز وولف " و با تکیه بر شاهنامه بیشتر از " هشتصد " واژه دارد، زبان ترکی کجا هشتصد واژه دارد؟ زبان فارسی‌ چنان عظیم است که نزدیک به ۲۷۰ فعل ساده دارد، درسته که زبان ترکی بیشتر از ۱۸ هزار فعل ساده دارد ولی‌ به پایه ۲۷۰ فعل ساده زبان فارسی‌، زبان اردکان سخنگو، که مدام شعر و شاعر تولید میکنند، نمیرسد، از همه مهمتر، زبان فارسی‌، قادر به ساختن فعل ساده، از اسم و صفت نیست، خوب این در زبان فارسی‌ ما اردکان، قدرت زبان محسوب می‌‌شود.