از توافق وين شادمانيم!

مبارزه پيش رو: گشایش سیاسی و سامان اقتصاد به نفع مردم
با وجود گشايش در مناسبات بين جمهوری اسلامی و کشورهای ٥+١، فضای سياسی در داخل کشور به شدت امنيتی است. خواست عمومی اين است که فضای امنيتی برداشته شود، راست افراطی و امنيتی ـ نظامی ها مهار گردند و آزادی های سياسی و اجتماعی و آزادی تشکل يابی گروه های مختلف اجتماعی تامين گردد. اما سخنان علی خامنه ای در روزهای گذشته به ويژه در جمع دانشجويان دست چين شده، نشان می دهد که او هم چنان بر طبل اختناق می کوبد و قصد ندارد در سياست های داخلی، منطقه ای و در خصومت با امريکا تغييری به وجود آورد.

چالش سنگينی که بيش از يک دهه بين جمهوری اسلامی و کشورهای غربی بر سر برنامه هسته ای جريان داشت، به پايان رسيد و مذاکرات فشرده  بين دو طرف در طی دو سال، سرانجام به بار نشست و توافق حاصل گرديد. عليرغم ارائه جوانبی از توافق توسط ايران و امريکا به نفع خود، هر دو طرف مذاکرات توافق صورت گرفته را، توافق خوب خواندند. تلاش بی وقفه و شبانه روزی هيئت های نمايندگی و به ويژه هيئت های نمايندگی ايران و امريکا در دست بابی به توافق، نقش مهمی داشت. دولت روحانی به مهمترين وعده انتخاباتی خود، جامه عمل پوشاند.

پروژه هسته ای با منافع ملی کشورمان و با اقتصاد و وضعيت زندگی گروه های وسيعی از مردم گره خورده بود. مردم بی تابانه منتظر بودند که مذاکرات به ثمر نشيند، تحريم های اقتصادی برداشته شود تا راه برای سروسامان پيدا کردن اقتصاد کشور، راه افتادن واحدهای توليدی و مهار فقر و بيکاری باز شود. مردم ايران از توافق وين شادمانند. ما نيز از حصول توافق خشنوديم.

توافق برسر پروژه هسته ای، خطر حمله نظامی به مراکز هسته ای را دور کرد و راه را برای برداشتن تحريم های اقتصادی گشود. اين توافق، کارائی مذاکره و ديپلماسی را نشان داد و نيروهائی را که می خواستند بحران هسته ای را با جنگ حل کنند، عقب نشاند و تلاش  نيروهای افراطی برای شکست مذاکرات در دو طرف را ناکام گذاشت. بازندگان اين توافق، دلواپسان در ايران، دولت دست راستی اسرائيل و دولت عربستان در منطقه و جمهوری خواهان در امريکا هستند. توافق وين، شکست سياست جنگ طلبانه نئوکان ها و موفقيت سياست گفتگوی دولت اوباما در حل معضل پرنامه هسته ای ايران را نشان داد.

پروژه هسته ای مبتنی بر غنی سازی، پروژه ای زيانباری برای کشور ما است و چالش برسر اين پروژه با غرب و تعلل جمهوری اسلامی برای حل اين معضل، هزینه سنگینی بر کشور ما تحميل نمود. در این مدت صدها میلیارد دلار تلف شد، فرصت های طلائی برای ساختن کشور و رشد اقتصادی از دست رفت و براثر تحريم های بين المللی، خسارت جبران ناپذيری بر کشور وارد شد. ولی فقيه در پيشبرد اين پروژه زيانبار نقش اصلی را داشت. توافق صورت گرفته فرصتی برای جمهوری اسلامی فراهم ساخته است که در برنامه غنی سازس و توليد انرژی هسته ای تجديدنظر کند. برنامه انرژی هسته ای جمهوری اسلامی غيراقتصادی، سرمایه سوز، ناایمن و بی چشم انداز است. ايران دارای منابع سرشار فسيلی است. لازم است که حکومت ايران یک برنامه تولید انرژی برپايه تحقق تدریجی انرژی های تجدیدپذیر و پاک به جای انرژی های فسیلی و هسته ای برای آينده طراحی کند.

توافق صورت گرفته می تواند فضای جديدی را در سياست های داخلی، سياست های منطقه ای و بين المللی کشورمان فراهم آورد. خصومت بين جمهوری اسلامی و دولت امريکا در سه ده و نيم گذشته، به منافع ملی هر دو کشور ضربه زده است. لازم است که جمهوری اسلامی به خصومت ديرينه با دولت امريکا خاتمه دهد، وارد گفتگوی مستقيم با دولت اوباما برای برقراری مناسبات عادی بين دو کشور شود. دولت اوباما عليرغم مخالفت ها در کنگره، آماده برقراری مناسبات عادی با دولت ايران است. سياست توسعه طلبانه جمهوری اسلامی به نوبه خود، تنش در منطقه را افزايش داده و زمينه ساز جنگ نيابتی بين ايران و عربستان شده است. در طراحی و پيشبرد اين سياست، سپاه نقش بالائی دارد. زمان آن است که به دخالت سپاه در سياست خارجی و منطقه ای پايان داده شود، سياست صلح و تنش زدائی اتخاذ گردد و ظرفيت های ايران در خدمت کاهش تنش در منطقه قرار گيرد.

با وجود گشايش در مناسبات بين جمهوری اسلامی و کشورهای ٥+١، فضای سياسی در داخل کشور به شدت امنيتی است. خواست عمومی اين است که فضای امنيتی برداشته شود، راست افراطی و امنيتی ـ نظامی ها مهار گردند و آزادی های سياسی و اجتماعی و آزادی تشکل يابی گروه های مختلف اجتماعی تامين گردد. اما سخنان علی خامنه ای در روزهای گذشته به ويژه در جمع دانشجويان دست چين شده، نشان می دهد که او هم چنان بر طبل اختناق می کوبد و قصد ندارد در سياست های داخلی، منطقه ای و در خصومت با امريکا تغييری به وجود آورد. با اين وجود بايد گردانندگان جمهوری اسلامی را برای تغيير سياست ها و باز کردن فضای سياسی کشور تحت فشار قرار داد و از حسن روحانی خواست که از فرصت به دست آمده بهره گيرد و به وعده خود برای شکستن فضای امنيتی و تامين حقوق شهروندی جامه عمل پوشاند.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) توافق وين را به سود منافع ملی و مردم کشورمان می داند و از آن استقبال می کند و اميدوار است که تنش زدائی با غرب و آشتی با جامعه بين المللی آغاز شود، توافق در بهبود زندگی مردم موثر افتد، فضای تازه ای در کشور گشوده شود، دو طرف مذاکرات بر تعهدات خود پای بند بمانند، مانع برهم زدن توافق توسط نيروهای افراطی شوند و بردشواری های موجود در پيشبرد قرارداد توافق غالب آيند.

 

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٢٣ تيرماه ١٣٩٥ (١٤ ژوئيه ٢٠١٥)

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ميشه بفرماييد از كدام كارهاي رژيم نا شادمانيد؟
اگر توفق پروژه هسته اي رژيم ،بعد از چند سال و بعد از صرف هزينه هاي گزاف، شما را خوشحال مي كند! چرا در رابطه با افشاء و توقف آن ، قبل از صرف ميلياردها دلار و آوردن سايه جنگ بر روي ميهن ،پيش قدم نشديد؟
چرا ،در طي اين چند سال رژيم را بابت اين كارها سرزنش نكرديد؟
تنها چيزي كه شما راخشنود كرده است، بقاي رژيم است ، نه اعمال آن !