نغمه‌سرایِ طبیعت

جزیره‌های بهار به انتظار تو بوده‌اند
به انتظار پیامی که از کرانه قلب تو
عاشقانه برآید
صنوبران جوان
به جان
شکفتن عشق تو را هماره سروده‌اند

برگرفته از: 
رادیو فرانسه
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: