روابط ترکیە با داعش رو بە اتمام است

دلیل احتمالی همکاری دول عربی با ترکیە هم در زمینە نابودی همزمان پ.ک.ک و گروە داعش این است کە بە نظر آنان حزب کارگران کردستان ترکیە بعنوان دست راست و پیشبرندە سیاستهای رژیم جمهوری اسلامی در سوریە عمل کردە و در بسیاری موارد هم بە مساعدت مستقیم رژیم بشار اسد برخواستە است.

در چند روز گذشتە اقلیم کردستان عراق بە مرکز رایزنی های دیپلماتیک بین المللی و منطقەای جهت برون رفت از مشکلات متعدد سیاسی در سوریە و عراق مبدل گشتە است.

در هفتە گذشتە، دیدار پاسدار قاسم سلیمانی فرماندە نیروهای قدس سپاە پاسداران رژیم جمهوری اسلامی با مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان و برخی دیگر از گروههای سیاسی کرد در کردستان عراق، دیدار خالد بن محمد العطیه وزیر خارجه قطر، کە در نشستی مشترک خود با مقامات کردستان درباره مسائلی چون جنگ با داعش و تقویت روابط دوجانبە اقتصادی اربیل- دوحه و همچنین امضای یک یادداشت تفاهم در خصوص کمک به آوارگان عراقی موجود در اقلیم  کردستان، کە تعداد آنها اینک از مرز یک و نیم میلیون نفر هم  گذشتە است، از نگاە تحلیلگران مسائل سیاسی قابل تأمل است.

از سوی دیگر و با یک تأخیر کوتاە زمانی، اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا با مسعود بارزانی و دیگر مقامات عالیرتبە عراقی دیدار کرد، در گفتوگوی "اشتون کارتر" و "مسعود بارزانی" که چهل دقیقه به طول انجامید چندین مقام ارشد نظامی در کردستان عراق هم حضور داشتند.

با توجە بە این دیدارهای ناگهانی و غیرە منتظرە و همزمان با آنها خبر بمباران هوایی گروە داعش توسط نیروی هوایی ترکیە کە بعد از انفجار اخیر در شهر مرزی سوروچ و در نزدیکی مرز سوریه که به کشته و زخمی شدن دەها نفر غیرنظامی ترکیە انجامید و در محافل سیاسی این کشور سبب مخالفت شدید اپوزسیون کرد و مخالفان ترک علیە رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعە گردید.

 با وجود این فشارهای داخلی در درون ترکیە و هشدارهای بین المللی گوناگون، ترکیە مجبور شد با برداشتن گامهای مشکوک و فنی در عرصە سیاست خود با داعش وارد معاملات سرنوشت سازی در راستای قطع ساپورت خود از داعش و حذف همزمان گروە داعش و حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در عرصە سیاسی داخل کشور و در سوریە، البتە با همکاری امریکا و متحدانش بشود.

چندی نگذشت کە ترکیە اعلام کرد پایگاە هوایی "انجرلیک" در جنوب شرقی این کشور را بر روی نیروهای امریکا و متحدینش باز می گذارد، دولت ترکیه تاکنون برغم حمایت های لجستیکی از ائتلاف نیروهای خارجی به سرکردگی آمریکا برای مقابله با داعش، به آمریکا اجازه نمی داد از پایگاه اینجرلیک در عملیات رزمی علیه داعش استفاده کند و فقط بطور محدود به پرواز پهبادهای غیر مسلح و پروازهای اطلاعاتی از این پایگاه اجازه می داد.

همزمان رسانەهای ترکیه از مجوز هیأت دولت ترکیه برای استفاده آمریکا از پایگاه اینجرلیک در قالب یک موافقتنامه خبر می دهند، توافقی کە بە اندازە توافقنامە وین کە ایران را از حصر بین المللی رهاند، ترکیە را هم از خطر پیشرفت سیاسی مخالفان کرد خود و شک و گمانهای جهانی در ارتباط با حمایت آن کشور از گروە داعش نجات خواهد داد.

اکنون ترکیە با  مواضع جدیدتری در قبال تحولات خاورمیانه  بویژە در سوریه و عراق، در تلاش است تا جلو نفوذ بیشتر هرم شیعی ایران را مهار کند. به‌زعم ترکیه، ایران بعد از توافقنامە وین در ژئوپلتیک جدید خاورمیانه توزان را تا حدودی به نفع خود تغییر داده است و این با علایق و منافع منطقه‌ای ترکیه و دول عربی نمی تواند سازگاری داشتە باشد.

 با این اوصاف از اوضاع منطقە، گروه تکفیری داعش می‌توانست ابزار مهمی برای مهار تهدیدهای سنتی علیە دولت کنونی ترکیه باشد، مقابله با کردها در عراق و سوریه و در داخل ترکیه، تغییر در رفتار حکومت مرکزی بغداد با اقلیم کردستان و ضعف بنیە مالی و در نتیجە نیاز و صدور بیشتر نفت کردستان از طریق خاک ترکیە باعث گشتە کە کردستان عراق به همکاری با ترکیه بیش از گذشته نیاز پیدا کند.

ترکیه ازطریق تسلط همە جانبە خود بر اقلیم کردستان، علایق استقلال طلبانه کردها در عراق و سوریه را مهار می‌کند.

مسئله کردها برای ترکیه در ژئوپلتیک جدید خاورمیانه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا ترکیه می‌داند که در خاورمیانه جدید، امکان تشکیل دولت مستقل کردی با حمایت امریکا و غرب وجود دارد، پس با فعالیت همە جانبە وارد صحنه می‌شود تا خود در سرنوشت مسائل منطقه نقش آفرینی کند، و گرنه به‌خوبی می‌داند که برخلاف میل او مسائل را به ‌نوع دیگری مدیریت خواهند کرد.

اکنون دولت ترکیە کە در ابتدای کار بە شدت از گروههای مخالف بشار اسد پشتیبانی می کرد، با همسویی با قطر و برخی دیگر از دول عربی می خواهد در صورت سرکوب شدن همزمان حزب پ.ک.ک در عراق و سوریە و حملە خود بە کوهستان قندیل و آنچە کە مخالفان کرد ترکیە بعنوان "حریم حفاظتی میدیا" و محل استقرار جنگجویان کرد مخالف ترکیە از آن نام می برند گروە داعش را قربانی کند و مصم است تا در پیشبرد تاکتیک جدید خود دول عربی را با خود همسو و متقاعد کند.

دلیل احتمالی همکاری دول عربی با ترکیە هم در زمینە نابودی همزمان پ.ک.ک و گروە داعش این است کە بە نظر آنان حزب کارگران کردستان ترکیە بعنوان دست راست و پیشبرندە سیاستهای رژیم جمهوری اسلامی در سوریە عمل کردە و در بسیاری موارد هم بە مساعدت مستقیم رژیم بشار اسد برخواستە است.

قدرت گرفتن حزب عبدالە اوجالان(پ.ک.ک) در هر یک از بخشهای کردستان  از نظر ترکیە و دولتهای عربی بە مثابە حضور مستقیم رژیم جمهوری اسلامی و توسعە ولایت فقیە خواهد بود.

اینک تاکتیک جدید ترکیە در تعامل با گروە داعش بە قول و قرارهای بین المللی در زمینە حذف همزمان پ.ک.ک و داعش معطوف شدە است، ترکیە در غیر اینصورت هرگز حاضر نخواهد شد ساپورت همە جانبە خود را از گروە تروریستی داعش بە آسانی قطع کند، مگر اینکە تضمین کافی و وافی را در این زمینە کە بەحذف همزمان مخالفان کرد خود بی انجامد از امریکا و متحدانش دریافت کند.

بە طور کلی سیاست خارجی و رفتار کنونی ترکیە در قبال داعش را باید بر مبنای رویکرد ریوانشیستی(بازیگر دووجهی) در روزهای آتی بررسی کرد و اینکە آیا حاضر خواهد شد داعش رابرای خلاصی از مشکل پ.ک.ک قربانی کند یا نە.

 

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی از نویسنده
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" روابط منطقه با داعش و نفت روو به پایان است "" دولت اقلیم کردستان عراق قادر به پرداخت بدهی خود به کمپانیهای نفتی‌ نشده، از طرفی‌ به دلیل نزول شدید قیمت هر بشکه نفت، دولت مرکزی عراق قادر به پرداخت سهم اقلیم کردستان از نفت صادراتی عراق نشده، عربستان و کشور‌های شورای همکاری خلیج تنها کشور‌های منطقه هستند که دارای ذخایر ارزی ۴ تریلیون دلاری می‌‌باشند، با ورود اقتصاد چین به دوران رکود و "" ثابت شدن این واقعیت که اقتصاد هند توان تولید ثروتمند "" را ندارد، کشور‌های روسیه، ایران، عراق، تورکمنستان چشم به سوی ترکیه، تنها اقتصاد پویای منطقه دوخته اند، بدون شک آزربایجان و تورکمنستان بدون هیچ مانعی وارد بازار ترکیه خواهند شد، ایران نیز باید با روسیه رقابت کند، به نظر من روسیه شانس زیادی دارد چونکه از تروریست‌های پ ک ک حمایت نمیکند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای معما! نظرات شما هیچگونه تحلیل درستی را ارائه نمیدهد. من اگر جای شما بودم، قبل از صغرا و کبرا کردن، و مهم جلوه دادن خود، کمی مطالعه علمی میکردم. و همینطوری..... حرف نمیزدم. به شما توصیه میکنم، قبل از اینکه به همه چی نظر سطحی بدهید، قدری مطالعه بکنید. چنین کاری صدر در صد برایتان مفید است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
معما جان شما می توانید نظر دیگری را نقد کنید اما حق ندارید دیگر کامنت نویسان را بی سوادی خطاب کنید ..............

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من در کامنتی اشاره کردم که " توافق رژیم ایران با غرب " تنش همسایگان با ایران را اجتناب ناپذیر کرده است، این تنش "" چهار قربانی خواهد گرفت "" که عبارتند از "" ۱- داعش ۲- پ ک ک ۳- اسد سوریه ۴- یمن "" ، این تحولات چگونه در صحنهٔ شطرنج تحولات ژئوپلتیکی عملی‌ خواهند شد؟ امپراطوری مالی‌ کشور‌های حوزهٔ شورای همکاری خلیج، پیش از اینکه برداشتن تحریم‌ها رژیم ایران را از نظر مالی‌ تقویت کند دستان رژیم ایران در یمن، عراق سوریه خواهند بورید، در دنیایی سیاست، فرق است بین کسی‌ که با کیسه پر سیاست خارجی‌ خود را به جلو میبرد با کسی‌ که با کیسه خالی‌ و با تخریبات، منطقه را به بی‌ ثباتی می‌‌کشد. یمن اولین سنگری خواهد بود که توسط عربستان و شرکا از دست رژیم ایران خارج خواهد شد، همکاری پ ک ک با رژیم ایران و اسد را پایان خواهند داد، اسد را به زیر خواهند کشید و کار داعش را تمام خواهند کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
" شکست قطعی به داعش و پ ک ک " باید منطقه امن در شمال سوریه برای ترکمن‌ها و عرب‌های سوریه که توسط پ ک ک و داعش از این منطقه رانده شده اند ایجاد شود، غرب دریافته است که که برای نابودی تروریزم، باید همه نوع آن را از ریشه خشکاند، همانطور که دزد‌، دزد‌ است، تروریست نیز، تروریست است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اولا شما هر وقت تونستی کامنتی طولانی تر از 15 سطر بنویسی، می تونی ادعا کنی که کامنتها کنجایش کالبدشکافیهای! شما را ندارند. ثانیا ترکیه هیچ گاه در جایگاهی نبوده و نیست و به این زودیها هم نخواهد بود که به روسیه در هیچ زمینه ای اخطار بدهد. اگر هم این کار رو بکنه، صرفا مصرف داخلی خواهد داشت. یادم می آید، چندین سال پیش روسیه با یونان یک قرارداد موشکی امضا کرد. ترکیه به روسیه اخطار داد که ناو حامل موشکهای استراتژیک را بازداشت خواهد کرد. روسیه هم متقابلا اخطار داد که این کار به معنای اعلان جنگ به روسیه خواهد بود. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که یونان موشکها را تحویل گرفت و ترکیه هم نشست سر جاش. ثالثا اگه به ترکیه باشه، از خداش هم هست که ایران گازش رو از خاک ترکیه صادر بکنه چون حق ترانزیت مفت و مجانی میگیره. برای این کار شرط و شروط هم نمیذاره.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
" انزوای ژئوپلتیکی خود خواسته " کالبد شکافی جایگاه ژئوپلتیکی ایران در مقایسه با ترکیه و آینده پ ک ک و داعش بحث مفصلی است که در یک کامنت نخواهد گنجید ولی‌ برجسته کردن نقاط کلیدی دید بهتری را از روابط آینده ترکیه و ایران فراهم خواهند آورد. گزینه‌های ژئوپلتیکی ۱- ایران تصمیم می‌گیرد گاز خود را از طریق ارمنستان و گرجستان به اروپا صادر کند. " ترکیه " به روسیه اخطار می‌‌دهد اگر اجازه براه اندازی این خط لوله داده شود پروسه ورود گرجستان به ناتو را فراهم خواهد آورد. ترکیه به روسیه اخطار می‌‌دهد اگر خط لوله احداث شود هیچ نفت کش، ناو دریائی روسیه از طریق تنگه بسفر اجازه ورود یا خروج به دریای سیاه یا دریای مدیترانه را نخواهند داشت. " گزینه پیش روی ایران " ایران به ترکیه تضمین می‌‌دهد که به پ ک ک خواهد گفت ماه عسل روابط ایران با پ ک ک به سر رسیده، از این به بعد پ ک ک دشمن درجه یک ایران است. در

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با نظر شما موافقم که تروریست‌های پ ک ک به عنوان بازوری راست رژیم ایران در منطقه وارد عمل شدند ولی‌ فاکتورهای دیگری را نیز " در تحولات ژئوپلتیکی " باید برجسته کرد. ۱- اگر یونان از نظر اقتصادی سقوط کند روسیه به راحتی‌ در دریای مدیترانه نفوذ خواهد کرد، برای تضمین ثبات اروپا، دریای مدیترانه، نگاه داشتن روسیه در انزوا و هکذا به یک ترکیه قدرتمند نیاز است. ۲- ترکیه بهتر از هر کسی‌ میداند نه تنها بهترین و با صرفه‌ترین راه صادرات عراق، ایران ( نفت و گاز ) ترکیه است بلکه با شروع خشکسالی در خاورمیانه، سوریه و عراق به طور کامل نیاز به آب‌های رودخان هائی دارند که از ترکیه سرچشمه می‌گیرد. ۳- اگر ایران قصد صادرات نفت و گاز خود را دارد، نیاز به کاپیتال فوری دارد، این کاپیتال فوری فقط از طریق صادرات گاز و نفت ایران، از طریق ترکیه عملی‌ خواهد شد، براه اندازی هر خط لوله گاز و نفتی‌ به سوی