پیام های توافق هسته ای با ایران

توافق با ایران و رفع تحریم بدون پیش شرط، پایبندی به صلح جهانی و به رسمیت شناختن حاکمیت کشورها منطقه و محترم شمردن قوانین بین المللی، بدون مجبور کردن حکومت شیعی به از دست کشیدن از حکومت مذهبی با قوانین فقه شیعه و اجرای قوانین عرفی، خاتمه دادن به ترور دولتی ، آزادی احزاب و سازمان ها و شخصیت های سیاسی، اجتماعی و مدنی، آزادی دگراندیشان و پیروان دیگر ادیان و مذاهب و خداناباوران به ضرر مردم ایران و استحکام حکومت قرون وسطائی در ایران است.

با اینکه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا توافق هسته‌ای وین را «بهترین راه‌حل برای جلوگیری از گسترش برنامه هسته‌ای ایران» خواند، امریکا با توافق هسته‌ای، با این چارچوب و با این محتوی (۱)، پس از سرنگون کردن حکومت ملی مصدق و پس از مجبور کردن ارتش ایران به بی طرفی به نفع خمینی در انقلاب بهمن، یکی دیگر از بزرگترین اشتباهات تاریخی خود را در رابطه با ایران مرتکب شد. 

نشستن پشت میز مذاکره با حکومتی که: 

نزدیک چهل سال قوانین بین‌المللی و حقوق بشر را با ایجاد یک حکومت دینی زیر پا گذاشته و به هیچ اصل بین المللی، قانونی و انسانی پایبند نیست،

حکومتی که ترور و نابودی مخالفان سیاسی جزء جدائی ناپذیر وجود آن است (۲)،

پیامی روشن به مردم ایران، منطقه، امریکا و جهان دارد:

پیام به مردم ایران

مردم ایران، ما می دانیم که حکومت شیعی کنونی که شما با آن دست و پنجه نرم می کنید، پس از حکومت تازیان و مغول، خشن ترین حکومت ایران است، واین حکومت به همان اندازه که خشن ضدانسانی است، به همان اندازه فساد، منزوی، درمانده، بی کفایت و مفلس است،

ما می دانیم که حکومت شیعی کنونی، با سرکوب و فضا بسته سیاسی و نابود کردن سازمانهای سیاسی چنان خفقانی ایجاد کرد که هر کس بتواند از این جهنم می گریزد،

ما با مقایسه سطح مدیریت و فناوری در سایر بخش ها و نمونه هائی مثل جنگ ایران و عراق و عملیات کربلا می دانیم که حکومت شیعی کنونی، قادر به دستیابی به تکنولوژی هسته ای نیست و این تکنولوژی، مونتاژ و وارداتی است و ایران باید تکنولوژی را بخرد و رفع تحریم، بر ضد هدف اعلام شده، به این دسترسی کمک می کند،

ما می دانیم، فساد اسلامی در تمام شئون جامعه مردم را به ستوه در آورده و بخش بزرگی از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند، آب آشامیدنی، کار و دسترسی به خدمات رفاهی و درمانی ندارند، (۳)

ما می دانیم، حکومت شیعی صنعت، کشاورزی، دامداری، جنگل، زمینهای مزروعی، آب های زیرزمینی، محیط زیست و طبیعت ایران را نابود کرده است،

ما می دانیم که سرمایه گذاری و الویت دولت شیعی در ساخت کشتار جمعی در عدم پایبندی آن به رفاه و آسایش مردم ایران و شیفتگی آن به جنگ، ناآرامی و دخالت در امور دیگر کشورها ریشه دارد،

ما می دانیم که رجزخوانی روحانیت شیعه حاکم بر ایران، که جبهه جهاد را از عملیات کربلا با فتوای افزایش جمعیت به رختخواب آورده، از موضع قدرت نیست بلکه این «نرمش قهرمانانه» از موضع ضعف، افلاس و زبونی و انزوای جهانی است، 

ما می دانیم علیرغم دروغ وقیحانه و ظریف آقای ظریف (۹ اردیبهشت ۱۳۹۴) «ما در ایران کسی را به خاطر عقیده و نظرش زندانی نمی‌کنیم» در ایران یکی از خشن ترین سانسورها و سرکوب عقاید سیاسی، عقیدتی و مذهبی حاکم است،

ما می دانیم که دخالت ما در سرنگونی مصدق و در پی آن سرکوب و نابودی سازمانهای ملی و چپ، این سنگ را بستن و سگ را باز گذاشتن، یکی از اصلی ترین عامل رشد و به قدرت رسیدن ارتجاع شیعه در ایران بود، 

ما می دانیم که با روی یک میز مذاکره با حکومت اسلامی شیعی منزوی و مفلس، تطهیرآن و ضربه بزرگی به مبارزه مردم ایران در راه سکولاریسم، دموکراسی، آزادی، صلح و همزیستی، رواداری و کرامت انسان است. حکومتی که به زانو در آمدن آن بهای سنگین خون فرزندان شما، و زندگی طاقت فرسای شما در این چهل سال است،

ما می دانیم، شما مردم رنج کشیده ایران سزاوار یک حکومت سکولار، دموکرایتک، روادار و صلح جو هستید،

مردم ایران، ما ماهیت و عملکرد حکومت شیعی اسلامی را به خوبی می شناسیم و توافق هسته ای ما با تاکید بر تنها، محدود کردن وسعت و جنبه تکنولوژیک، بدون هیچ پیش شرط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به این معنی است ما از حکومت ترور و قتل عام و سانسور شکایتی نداریم، ما از نصف بودن حقوق زن و قانونی کردن فحشا زیر نام صیغه شکایتی نداریم، از نابودی ایران و گرسنگی مردم شکایتی نداریم، 

مردم ایران، همه حرف های ما راجع به حقوق بشر، کرامت انسان و امنیت جهانی می زنیم، شعارهای بی پشتوانه است. برای ما یک حکومت شیعی که مردم خود را دژخیمانه سرکوب و کشورهای منطقه را قلدرانه تهدید کند قابل قبول و سودآور است. منافع اقتصادی شرکت های بزرگ، ستاره راهنمای ماست نه حقوق بشر و آزادی و دموکراسی (شیلی پینوشه و عربستان آل سعود را شاهد می آوریم).

 

پیام به مردم منطقه

مردم منطقه، ما می دانیم که تنها وجود یک حکومت اسلامی با فقه شیعی در ایران خود یکی از مهمترین عوامل نا آرامی های منطقه و رشد افراطیون مذهبی و نابودی سکولاریسم و دموکراسی، همزیستی صلح آمیز، رواداری و حقوق بشر است، در عصری که قرن ها از عمر حکومت های مذهبی گذشته و ما مردم اروپا و امریکا پس از سده های جنگ مذهبی به این نتیجه رسیدم فقط یک حکومت سکولار و دموکراتیک متکی بر کرامت انسان جوابگو است (این یک بام دو هوا را هم ببخشید، پشتیبانی ما از دموکراسی را داخل و استبداد در خارج)،

ما دخالت ها و شیطنت های حکومت شیعی ایران در عراق، سوریه، لبنان، یمن، افغانستان و بحرین را می بینیم، اما شکایتی نداریم، زیرا خدمتی که وجود یک حکومت تروریستی شیعه در ارعاب دیگر کشورها می کند و بازگشت به جنگ قدیمی و عقب مانده شیعه و سنی، یکی از مهمترین عامل بی ثباتی منطقه، منبع درآمد تسلیحاتی ما و عامل سرسپردگی دولت های منطقه به ماست (۴)، هم منبع در آمد بیکران هم تسهیل در غارت منطقه.

ما شعار جنگ طلبانه «راه قدس از کربلا می گذرد» و «محو اسرائیل از نقشه جغرافیا» را شنیدیم، همزمان عملیات کربلا و سامانه و سپر دفاع موشکی «گنبد آهنین» را دیدیم، ولی برای ما صلح در منطقه یک شعار بی پشتوانه است. ما یک منطقه جنگ زده سودآور را به یک منطقه بی سود آرام ترجیح می دهیم.

 

پیام به مردم امریکا و جهان

مردم امریکا و جهان، ما می دانیم که حکومت شیعی کنونی، پایبند به صلح جهانی و عدم گسترش سلاح های کشتار جمعی نیست و درمانده، فاسد، مفلس و منزوی است و از امکانات مالی و روابط تجاری پس از توافق در ابقای حکومت خویش، گسترش شکنجه و خفقان و گسترش سلاح کشتار جمعی و ناآرامی های دیگر و سرکوب بیشتر مردم خود استفاده خواهد کرد،

ما می دانیم که حکومت شیعی کنونی، که این توافق را «نرمش قهرمانانه» می خواند با یک نرمش قهرمانانه تر، دبه خواهد کرد و دوباره سفارت کشورهای دیگر را اشغال خواهد کرد، و پس از رهائی از این مخمصه مرگ زا، از آنجائی که رهبر و ولایت فقیه مافوق قانون است با «حکم حکومتی» یا «دستور ولایی» هر توافقی را باطل می کند، 

اما مردم جهان و مردم امریکا که مشعل مجسمه آزادی شما همواره می سوزد، ما یک بار دیگر اشتباه تاریخی که به آنها دیگر شما باید عادت کرده باشید از ویتنام تا طالبان، از القاعده تا داعش (حکومت اسلامی سنی)، با یک حکومت اسلامی شیعی با دهن کجی به خون همه سربازان شما که در راه مبارزه با افراطیون مذهبی کشته شدند و با نادیده گرفتن میلیاردها دلار مالیات شما که می توانست صرف رفاه شما شود و صرف جنگ با افراطیون مذهبی شد، یکبار دیگر یک حکومت اسلامی شیعی را دستش را می گیریم و آنرا از افلاس، انزوا و سقوط نجات می دهیم.

 

چکیده گفتار

توافق با ایران و رفع تحریم بدون پیش شرط، پایبندی به صلح جهانی و به رسمیت شناختن حاکمیت کشورها منطقه و محترم شمردن قوانین بین المللی، بدون مجبور کردن حکومت شیعی به از دست کشیدن از حکومت مذهبی با قوانین فقه شیعه و اجرای قوانین عرفی، خاتمه دادن به ترور دولتی ، آزادی احزاب و سازمان ها و شخصیت های سیاسی، اجتماعی و مدنی، آزادی دگراندیشان و پیروان دیگر ادیان و مذاهب و خداناباوران (من بر آزادی اندیشه خداناباوران پافشاری می کنم، زیرا فقط تا این درجه آزادی اندیشه، یک آزادی واقعی است، و گرنه در اما و اگر آزادی اندیشه سلب می شود.) به ضرر مردم ایران و استحکام حکومت قرون وسطائی در ایران است.

تجربه مبارزه با نژادپرستی افریقای جنوبی نشان داده است که فشار بین المللی یکی از مهمترین عامل پشتیبانی مبارزه قهرپرهیز توده ها علیه رژیم های خودکامه است، برای یک توافق بازگشت ناپذیر، جهان باید به اپوزیسیون سکولار رو به رشد در ایران (هر چند در نتیجه ترور دولتی و تفرقه افکنی با بودجه های میلیاردی حکومت شیعی اسلامی، اکنون بسیار ضعیف و پراکنده است) تکیه کند، نه بر حاکمیت شیعی رو به زوال.

در یک کلام، رفع تحریم باید با پیش شرط هائی برای گشایش کار مردم و کاهش رنج آنها همراه باشد، نه ابزاری برای بازتر کردن دست حکومت شیعی دژخیم و ویرانگر.

 

۳ مرداد ۱۳۹۴

احد قربانی دهناری

گوتنبرگ، سوئد

ahad.ghorbani@gmail.com

http://ahad-ghorbani.com/

http://www.facebook.com/ahad.ghorbani.dehari

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(۱) نگاه کنید به متن کامل توافق‌نامه برجام از وبگاه رسمی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا (EEAS) (انگلیسی): 

برنامه جامع اقدام مشترک (Joint Comprehensive Plan of Action)

پیوست ۱، تعهدات هسته‌ای مرتبط (Annex I – Nuclear-related measures)

پیوست ۲، تعهدات مرتبط با تحریم‌ها (Annex II – Sanctions-related commitments)

ضمیمه‌های پیوست ۲ (Annex II – ATTACHMENT 1 - PART I)

پیوست ۳، همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز (Annex III - Civil Nuclear Cooperation)

پیوست ۴، تعهد مشترک (Annex IV – Joint Commission)

پیوست ۵، طرح اجرایی (Annex V - Implementation Plan)

(۲) اعدام‌های دههٔ ۶۰، اعدام‌های سال ۶۷ فعالان فرهنگی و سیاسی که محکومیت بسیاری از آنها حتی با قوانین جمهوری اسلامی پایان یافته بود، قتل‌های زنجیره‌ای ایران، ترور زنده یادان ابراهیم زال‌زاده، احمد تفضلی، احمد میرعلائی، پروانه اسکندری، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده، داریوش فروهر، سروش کتیبه، شاپور بختیار، شمس‌الدین امیرعلائی، شهریار شفیق، صادق شرفکندی، عبدالرحمن برومند، عبدالرحمن قاسملو، علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، غفار حسینی، غلامعلی اویسی، فریدون فرخزاد، کاظم رجوی، کاظم سامی، محمد مختاری (به جرم «تمرین مدارا»)، محمدجعفر پوینده فقط نمونه بسیار کوتاه این سیاهه بلند است.

(۳) رجوع شود به: 

http://www.radiozamaneh.com/229605

(۴) رجوع شود به: 

http://www.sipri.org/research/armaments/milex/rece...

 

Abstract: The messages of Nuclear Deal with IRI

The Nuclear Deal with Shiite Islamic Republic of Iran and lifting the sanctions without preconditions, commitment to world peace and to recognize the sovereignty of nations in the region and respect for international conventions and laws, without forcing the government to abandon the Shiite theocratic laws and apply secular laws, an end to state terror, freedom for political parties, organizations and social and civil activists, and freedom for followers of other religions and nonbelievers, it is against the Iranian people interests and the it strengths the barbaric regime in Iran.

South Africa's experience in struggling against Apartheid shows that international pressure is one of the most important support for the nonviolence struggle of the people against totalitarian regimes. To achieve an irreversible agreement, the World should relies on promising secular oppositions in Iran (though as a result of state terror and discord they are now very weak and scattered ), not rely on declining Shiite state.

Stated shortly, lifting of the sanctions should follow preconditions for freedom for people and reduce their suffering, not to be a tool to support the Shiite government totalitarianism.

Ahad Ghorbani Dehnari

25 July 2015

 

 

برگرفته از: 
http://ahad-ghorbani.com

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.