همایش امروز پزشکان در تهران در اعتراض به قتل پزشک اردبیلی

گروهی از پزشکان امروز 5 مرداد 1394، در اعتراض به قتل مشکوک دکتر اصغر پیرزاده،  پزشک متخصصی در شهر اردبیل ، و گفته های متناقض مقامات رژیم درباره ی علت این قتل، در برابر ساختمان نظام پزشکی تهران دست به همایشی اعتراضی زدند.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
سلام-درایران مردم توسط تلگرام واس ام اس هزاران پیام وخبردربین خود رد وبدل میکنند.گویااین دکترسرطان شناس ومحقق درتحقیقات خودبه این نتیجه رسیده بوده که براثراکتشاف اورانیوم ازنیروگاه های زمین گرمایی ساوالان منطقه آزربایجان دراستان اردبیل منطقه آلوده به موادرادیوآکتیوگشته است ودوبارنیزبه تهران آمده تاخطرات این مسئله رابرای مسئولان روشن کند.دراین اکتشاف ایران باروسیه همکاری می کند.ازطرفی نیزطی ماه های قبل خبرهایی ازانتشاروپخش موادوضایعات اتمی ازنیروگاه اتمی ارمنستان درمنطقه شایع بودکه ارمنستان آن رابه رودهای مرزی برای آلوده کردن مناطق جمهوری آزربایجان انجام میدهد.ازچندین ماه پیش خبرهای انفجاردراطراف ساوالان راپخش میکردند.وبگوش میرسیده است.
این دکترآقای پیرزاده دردانشگاه ومجامع به آلوده بودن منطقه هشدارمیداده است.این آلودگی آنچنان بالاست که وسعت آن به شهرآستارا نیزرسیده است .آلودگی منطقه رادر
عدم انتشار شده: 
false