طرح ممنوع سازی حزب دموکراتیک خلق ها در ترکیه

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
در دنیای مدرن، هیچ حزب سیاسی، شاخهٔ نظامی ندارد، اصلا فلسفه وجودی حزب، عبور از فعالیت نظامی به سیاسی / اجتمائی است، ترکیه نیز از این اصل مستثنی نیست.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
ترکیه پس از پی بردن به نپزیرفتنش در جامعه اروپایی، دوباره دنده برگشت خود را چاغ کرد. همه آن فیلمهای بظاهر مدرن برای راهیافت در کشورهای یورو گام بگام از صحنه دور میشود و نهان خودش را بیشتر آشکار میکند.
عدم انتشار شده: 
false