احمدی نژاد و خس و خاشاک

احمدی نژاد آن خس و خاشاکِ تو امروز
شد دشمنِ شورشگر و بی باکِ تو امروز
امیدِ مویزی که از این مزرعه تان بود
در خمره شراب آمده از تاکِ تو امروز

احمدی نژاد آن خس و خاشاکِ تو امروز

شد دشمنِ شورشگر و بی باکِ تو امروز

امیدِ مویزی که از این مزرعه تان بود

در خمره شراب آمده از تاکِ تو امروز

بشنو که چه گویند برای تو و آقات

آقات فدای دلِ غمناکِ تو امروز

فریادِ ببام آمده ی مردمِ ما بین

از ظلمِ تو ره برده بر افلاکِ تو امروز

ابزارِ شمایان، همه جهل و ستم و مرگ

تف بر روش و شیوه ی ناپاک توامروز

القاعده و ملا عمر روی سفیدند

پیشِ تو و آن رهبرِ هتاکِ تو امروز

با خشمِ خروشنده ی این مردمِ بی باک

در هم شکند تیک تیک و تاک تاکِ تو امروز

آن گاریِ بی ترمز و بی دنده، دمر شد

شد مضحکه قالپاقِ تو و باکِ تو امروز

توپ و تشرِ رهبرتان بادِ هوا بود

ناکار شد آن لشگرِ سفاکِ تو امروز

هان! هلهله ی خلقِ سرافراز عیان کرد

بد طینتی و روحِ غضبناکِ تو امروز

انگار چلاق آمده آن منطق بی پات

ره می نرود مرکبِ چالاکِ تو امروز

http://yavarostvar-deyar.blogspot.com/

http://yavarostvar.blogspot.com/

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.