ایران، چشم به میهندوستان دارد

میلیون ها ایرانی خارج نشین ،همراه با ما که در درون کشوریم، با وجود این همه رسانه و ابزار پیشرفته بازیچه ی گروه اندکی میهن فروش جنایتکار و چپاوگر حاکم بر سرنوشت ایران شده ، در این سو وآن سوی مرزها بر سر هم می زنیم و فقط ادعا داریم ، یادمان رفته که صاحب و وارث کشوری با تمدن چند هزار ساله و فرهنگ پویا و ماندگارش و تاریخی همه سرفرازی و پایداری هستیم

 سکان کشتی طوفان زده و بلا دیده ایران همچنان بدست گروهی ستمکار و سرکوبگر است که به تازگی سرمست از باده توافق با قدرتهای جهانی برای بقا و ماندگاریش ، اهرم های فشار مانند دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و انتظامیش را بجان زندانیان دربند و مبارزان و فعالان مدنی و صنفی انداخته و تلاش می کند با ایجاد فضای سنگین رعب و وحشت ، همگان را به سکوت وادارد .

بانو نرگس محمدی فعال مدنی زنان و زندانی سیاسی این روزها بشدت بیمار است و حکومت اجازه درمان و آزادیش را نمی دهد ، حکم اعدام محمدعلی طاهری را بارها رسانه ای میکنند تا براحتی جانش رابگیرند ، اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان را با اتهام پوچ راهی زندان می کنند ، رسول بداقی زندانی سیاسی و معلم فعال صنفی را پس از ۶ سال زندان که پایان یافته همچنان دربند نگه داشته تا پرونده جدیدی برایش بگشایند ، دو آتنا دو شیر دخت مبارز میهن را به جرم روشنگری و فعالیت مدنی به زندانهای طولانی محکوم کردند .

وکلای آگاه و دلسوزی چون دکتر سلطانی و سیف زاده را به جرم وکالت زندانیان سیاسی و کارگری در زندان نگه داشته تا درس عبرت برای همکارانشان باشند . بساط اعدام نیز هر روز در زندانها برپاست . رکود اقتصادی سایه سنگینش را بر سر مردم رنج دیده انداخته و فریاد همگان را به آسمان برده است .

خشکسالی و کم آبی نیز در سراسر میهن بیداد می کند ، محیط زیست ایران می رود تا بر اثر نادانی و بی لیاقتی حاکمان دستار بر سر و سرسپردگان فرومایه آنها تبدیل به محیط مرگ و نابودی گردد .

و ما با دیدن این همه نابسامانی و پلشتی همچنان در انتظار معجزه ایم . میلیونها ایرانی خارج نشین همراه با ما که در درون کشوریم با وجود این همه رسانه و ابزار پیشرفته بازیچه گروه اندکی میهن فروش جنایتکار و چپاوگر حاکم بر سرنوشت ایران شده و در این سو آنسوی مرزها بر سر هم میزنیم و فقط ادعا داریم ، یادمان رفته که صاحب و وارث کشوری با تمدن چند هزار سال و فرهنگ پویا و ماندگارش و تاریخی همه سرفرازی و پایداری هستیم .

اگر جانی داریم برای ایران است ، بیش از این زیر بار ننگ زندگی همراه با ستم و بیداد نرویم ، رستم ، کیخسرو ، سورنا ، کورش ، زرتشت ، فردوسی ، خیام و ... افسانه نیستند روح و روان و جان میهن و مردمی به نام ایران هستند که امروز چشم به ما دوخته . برای آزادی و آبادی ابران همگی برپا . اینجا ایران ، شهرستان ، من برپایم ........

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب زرتشت احمدی راغب از این خارج کشور خیری به کسی نخواهد رسید و کنا رگود نشینان هدفی جز اشوب و چند پاره گی ایران ما را در سر ندارند. اگر توجه کرده باشید در همین سایت محترم ایران گلوبال عده ای جز تقسیم ایران و بقدرت رسید ن و هرج ومرج هدف دیگری را تعقیب نمی کنند. ایران دوستی در نزد چپها جرمی بزرگ به حساب میاید . چپ ایران به پیروی از اموزگا رخود لنین و استالین و مارکس تا کنون کاری جز تخریب و ونفاق و ضربه به ازادی نکرده است. دفاع حزب توده از خمینی از این جنایت پیشه اهل تشیع و لو دادن هزاران انسان توسط این حزب و فدائیان هنوز از خاطرها نرفته است. توجه دارید که بجای دفاع از تمامیت ارضی کار به دفاع از اروغان ترک کشیده شده است وبرای مردمان غیر ترک از همین خارج از کشور خط و نشان میکشند. ملت ما در حقیقت تنهاست و یاوری سازماندهی شده ندارد. اگر