نمایش کهریزک، سناریوی دیگری از نظام کودتا

سرسپردگان ولایت فقیه برای پاک کردن صورت مسئله به دست و پا افتاده¬اند و در پی سی سال جنایت و تجاوز، با گزارشی از کهریزک و عذرخواهی از ملت ایران حیله ی تازه ای را در سر می پرورانند، در حالی که به گفته مسئولان نظام و افراد نظامی، آنچه که در کهریزک اتفاق افتاد با دستور رهبری بوده است.

سرسپردگان ولایت فقیه برای پاک کردن صورت مسئله به دست و پا افتاده¬اند و در پی سی سال جنایت و تجاوز، با گزارشی از کهریزک و عذرخواهی از ملت ایران حیله¬ی تازه¬ای را در سر می پرورانند، در حالی که به گفته¬ی مسئولان نظام و افراد نظامی، آنچه که در کهریزک اتفاق افتاد با دستور رهبری بوده است. ولی این بار به احتمال زیاد با قربانی کردن تعدادی از عناصر نیروهای انتظامی فرمانبر ـ که مرتکب جنایت نیز شده¬اند ـ در پی مشروعیت بخشیدن به نظام و ولایت فقیه برآمده¬اند!

از طرف دیگر با این سناریوی جدید می¬خواهند مسئله¬ی عنوان کردن تقلب انتخاباتی را به گردن اصلاح طلبان زندانی اندخته و با قربانی کردن چند نفر، دل داغدیده¬ی مردم را به دست آورند و با پرداخت مبالغی به مردم مورد شکنجه قرار گرفته، رشوه داده و همه چیز را به نفع دولت تازه به قدرت رسیده ی کودتایی تمام کنند و در پی آن حکم درازمدت زندان و حتی اعدام تنی چند از اصلاح اطلبان را به اجرا بگذارند.

ما مردم ایران باید هوشیار باشیم و فریب این سناریو را نخوریم.

به هر روی، همین افشاگری کهریزک نیز گامی مثبت در جهت منافع مردم محسوب می¬شود، ولی باید توجه داشت که به چه قیمتی تمام می¬شود! کسانی که باید دستگیر و محاکمه شوند سربازهای نیروی انتظامی نیستند، بلکه سعید مرتضوی¬ها، رادان ها و شخص رهبر است. درست است که کروبی جنایت و تجاوز به مردم را عنوان کرد و پیگیری نمود ولی هیچ استبعادی ندارد که اهرم افشاگری را از دست ایشان گرفته و پرونده¬ی جنایت و تجاوز را یکی پس از دیگری، برای همیشه ببندند!

هدف از پخش این فلیم، در واقع بی اعتبارکردن خیزش مردم و در پی آن بستر دستگیری¬های گسترده را در ابعادی وسیع تدارک دیدن است. همانگونه که از فردای پخش سناریوی کهریزک، دستگیری¬ها و پلمپ کردن نهادهای اصلاح طلبان در ابعاد وسیع گسترش یافت. دولت مهرورز کودتایی می¬رود که خود پرچمدار محاکمه¬های جنایت کهریزک شود آن هم به صورت سمبلیک و گرنه در تاریخ کودتاها سراغ نداریم که کودتاگر عوامل خود را قربانی کند! غافل از این که مردم مبارز ایران با اعتراض خویش به یک خودباوری دست یافته است و فریب این کودتاچیان را نخواهد خورد و مبارزه تا فروپاشی این نظام فاشیست اسلامی ادامه دارد.

برای فشار آوردن به رهبران اصلاح طلب، اقدام به دستگیری فرزندان آنها نیز کرده¬اند و به یقین از همین شیوه¬ی کثیف می¬توانند در مورد فرزندان کروبی نیز استفاده کنند تا پدر را وادار به سکوت نمایند و از طرف دیگر با این اقدام شان جلوی افشاگری ها را گرفته و به مردم بگویند که مسببین اصلی را دستگیر کردیم.

زمانی که خامنه¬ای بر کرسی ریاست جمهوری نشسته بود در طی یکی از سخنرانی¬هایش خطاب به مردم گفت: " اگر این مردم ما را نخواهند و با ما نباشند، ماندن ما چه دلیلی دارد؟ در اینچنین نظامی بی اعتنایی به مردم و بی هویت جلوه دادن مردم، هرگز پذیرفتنی نیست و......".

چگونه است که دولتمردان کودتا و حتی خود رهبر این گفته را فراموش کرده¬اند، ولی در جایی دیگر که می¬گوید: "هر انقلابی ریزش و رویش نیرو دارد و در جمهوری اسلامی هم همین اتفاق افتاده است."، بارها و بارها باز هم باید این واژه¬ی اراذل و اوباش را از زبان همین حکومت بشنویم؟

امروز با طرح این افشاگری ساختگی و فیلمی از کهریزک، می¬خواهند برای بیت رهبری آبرو بخرند و با تکرار جمله¬ی " مقام معظم رهبری فرمودند!" جایگاه از دست رفته¬ی ایشان را بازسازی کنند. می¬خواهند به ما بگویند که رهبر، همچنان دلسوز ملت است و نمی¬تواند دیکتاتور باشد واین شعار مرگ بر دیکتاتور محصول دشمنان است و سرانجام هم باز به ما بگویند که به حقوق از دست رفته¬ی خود رسیدید!

در حالی که شما مردم مبارز در خیابان¬ها شاهد ریخته شدن خون نداها و سهراب ها برای فروپاشی این نظام بوده¬اید و همین خون¬های بی¬گناه موجب عذرخواهی دولت کودتایی از شما مردم شد. عقب نشینی رژیم کودتا در برابر مبارزات شما اگر چه گامی بزرگ محسوب می¬شود ولی اعتراض¬گری جوانان و مردم را نباید به فراموشی سپرد. دولت کودتا باید بداند که خواسته¬های شما مردم عمیق¬تر و گسترده¬تر از آن است که بتواند با این مانورها و فریب کاری¬ها وقفه¬ای در جنبش خودجوش اجتماعی ایران به وجود آورد.

آگاه باشیم و با دستگیری یک مشت اراذل و اوباش حکومتی فکر نکنیم که دولت کودتا مهرورز شده است!

گیرم به فریبت، فریفتی خلق را

با دست انتقام طبیعت چه می¬کنی؟

مبارزه ادامه دارد تا روزی که ملت ایران و جهان شاهد به محاکمه کشیدن این جلادان و جنایت¬کاران باشد.

به امید پیروزی

7 سپتامبر 2009

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.