راستـی، آیـا بـه جـز...!

سازمان ملـل، در گـزارش سالیانـه خود، خبـر از یک میـلیـارد کـودک، که سالیـانـه در معـرض خشونت قـرار می گـیرند، می دهد. بین نیم میلیون تا یک و نیم میلیارد کـودک به طُرق مختلف مورد آزار قرار می گیرند،از تنبیه جسمی گـرفتـه تا آزار روحی، تجـاوز و ... این وضعیت اسفناک در خانه و مدرسه، جامعه و محل کار، در مورد کودکان انجام می شود. یک میلیـارد کـودک در نزاع های گوناگون از خانواده گـرفتـه تا... قـربانـی می شوند کــه 300 میلیون از آنهـا زیــر 5 سال هستند و 150 میـلیـون...

 

Pouyan49@yahoo.se

جهـان شگفتی ها، جهـان علـم و صنعـت، جهـان غـارت سرمایه های مـردمی، جهـان در بنـد کشیـدن نیروی کار ارزان برای بیشتر کردن ثروت و ... و بالاخره در این جهان هستی، گاهی اوقـات ما چنان غرق در مسائل پـوچ و بیهوده ریز و درشت و ...می شویم که حقایـق تکاندهنـده و فاجـع آمیـز هم تحت همین مسائل، همچون خبری کوتاه و زود گـذر، محو می شود.

درست مانند این خبـر: گُـربـه ای در بالکُن طبقه ... یا درختی، گیـر کـرده است! آتش نشانی و پلیس و سیـر مـردم خَیـر، برای نجـات گُـربـه سرازیــر می شوند!

هـرچنـد خوانـدن و شنیدن گـزارش زیـر، فاقـد، آن نجـات دهنـدگان گـربه هستند! و متاسفانـه!!! زود هـم بـه آرشیو بایگانی "فراموشی" سپرده می شود! هرچند خبر گربه گیـر کرده، خوشبختانه!!! رورها و ... سر خط ِ رسانه ها و ... قرار می گیرد!

سازمان ملـل، در گـزارش سالیانـه خود، خبـر از یک میـلیـارد کـودک، که سالیـانـه در معـرض خشونت قـرار می گـیرند، می دهد.

بین نیم میلیون تا یک و نیم میلیارد کـودک به طُرق مختلف مورد آزار قرار می گیرند،از تنبیه جسمی گـرفتـه تا آزار روحی، تجـاوز و ...

این وضعیت اسفناک در خانه و مدرسه، جامعه و محل کار، در مورد کودکان انجام می شود.

یک میلیـارد کـودک در نزاع های گوناگون از خانواده گـرفتـه تا... قـربانـی می شوند کــه 300 میلیون از آنهـا زیــر 5 سال هستند و 150 میـلیـون بر خـلاف میـل خـود که 5 تا 14 سالـه هستند، بـــــه کـار اجبــاری مشغولنـد.

شاید همین چند سطر، عُمق وحشتناک این جنایت در حق کودکان را نشان بدهد و احتیاجی به تفسیر و ... نباشد کـه بدانیـم مـا انسان های آزادیخــواه! در چـه جهـانـی زندگــی می کنیـم کـه متـاسفانـــه نمی توانیم هیچ حرکت اثر ساز، برای این قربانی های ... انجام دهیم .

شنیدن و یا خواندن این ارقـام فاجعـه انگیـز نجومی در مورد کـودکـان، انسان را گیج و مبهـوت می کنـد، در حقیقت، روح و جسم را بدرد می آورد، شاید خیلی کارهای نفرت انگیـز را بتوان تصور کـرد! ولی فکـر اینکه، قیافه پاک کودکی را که ... قرار می گیرد، روح و جسم انسان را متلاطم می کند.

چگونه می شود در قرن تکنیک و تکنولوژی! زندگی کردکه روزانه بیش از 19000 کودک بر اثـر گرسنگی جـان خـود را از دست بدهند در حالیکـه بدون استفاده از ارقام نجومی دلار، می تـوان جلـوی این فجایـع را گـرفت.

چطور می شود آسوده بود! در حالیکـه این غُنچـه هایی که قـرار است فردای جهـان را بسازنـد! باید در فـقر و بیچـارگــی مطلـق باشند!؟ چطور مـی شود حتــی، شنید کـه کـودکــان به اشکال مختـلف برای مسائـل گونـاگون خـرید و فـروش می شوند!؟ واقعـأ آیا چیزی جنـون آمیـزتـر از این هست!؟

باور کنید هزینه پرتاب موشکی برای آزمایش بُرد دور و یا ... می تواند میلیون ها کودک آواره را نجات بدهد.

راستی، آیا به جز ننگ و نفرت و دشنام دادن به مُسببین این همه فجایع هولناک بشری، کاری هم از دست ما ساخته است!؟ هر چند همه، در همین فریاد و ... شریـک نیستند.

آدینـه 30 اُکتُبر 2009 – استکهلـم

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.