قانون اساسی، راه نجات ایران در روشنائی تاریخ

باید باهم پیش نویس این قانون اساسی را قبل از آنکه مجلس موسسان تاسیس شود تدوین و با استفاده از امکانات ارتباطی مدرن آنرا به نوعی رفراندم نسبی بگذاریم .

باید باهم پیش نویس این قانون اساسی را قبل از آنکه مجلس موسسان تاسیس شود تدوین و با استفاده از امکانات ارتباطی مدرن آنرا به نوعی رفراندم نسبی بگذاریم .

در این وب سایت کتاب دیگری از کاوه آهنگر , کتاب گفتار شورانگیز فردوسی هست که توجه شما را به آن جلب میکنم

www.chamanara.net

کتاب را بصورت پی دی اف در وب سایت خودم گذاشته ام تا اگر کسی از آن خوشش آمد، مجاناً آنرا دانلود و تکثیر کند

من این حروف نوشتم چنانکه غیر ندانست

توهم زروی کرامت چنان بخوان که تو دانی

یکیست ترکی و تازی درین معامله حافظ

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تودانی

 

چه شد به این روز افتادیم؟

در حالیکه از چهارصد سال پیش غرب بعد از پیروزی در جنگهای سی ساله و شکست کلیسا وارد دوران رنسانس و بعد از آن دوران روشنگری و نهایتاً انقلاب صنعتی را پشت سر میگذارد، ایران همزمان با این جهش اروپا، در پایان سلسله صفوی، گرفتار آخوندهای درباری و حکومت غیر مستقیم آنها میشود.

فقط در دوران سلطنت کوتاه نادر شاه، شاهد تقلیل قدرت آخوندها هستیم.

زمانیکه لوتر در مقابل دیکتاتوری خرافی کلیسای رم انقلابی بپا میکند، ایران وارد قهقرای خرافی به رهبری باقر مجلسی میشود.دویست سال در زیر سلطه ننگین ترین سلسله تاریخ ایران، یعنی قاجار، این انقلاب خرافی تا زمان شیخ فضل الله نوری ادامه دارد و بحد اعلای خود میرسد.تا که دوران روشنگری ایران با انقلاب مشروطه آغاز میشود.این روزنه روشنائی که با قیام مردم ایران امیدی در دل مردم انداخته بود، در زمان رژیم پهلوی، علی رغم پیشرفتهای اقتصادی، با سرکوب مشروطه، ملت ایران را مجدداً مایوس میکند.

در سال 1357 تشخیص ملت این بود که آزادی بهتر از رفاه اقتصادی است و برای آزادی انقلاب کردند...

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.