درخصوص بمب گذاري در پايگاههاي حزب كومله كوردستان ايران

كنگرۀ مليت هاي ايران فدرال، اين عملِ ضدِ بشری وتوطئۀ شوم جنایتکارانۀ رژیم ولایتِ فقیه رامحكوم می کند، و يادآور مي شود که تنها اتحاد وهمبستگي نيروهاي انقلابي واپوزيسيون براندازمي تواند اين چنين توطئه هاي را( که نه اولین آن و نه آخرین آنست ) خنثي نماييد.

هم ميهنان مبارز

احزاب و سازمانهاي آزاديخواه وتبعیض ستیز

بدين وسيله به اطلاع همگان مي رساند كه جمعه شب، مورخه شانزدهم مردادماه يك هزارسيصدنودچهار، برابرباهفتم اوت دوهزاروپانزده ميلادي سرویسهاي اطلاعاتي رژيم ولايت فقيه درایران، باهمكاري يكي ازايادي خودفروخته وخائن خویش، که توانسته بوددرصفوف پيشمرگان كومله رسوخ کند، مبادرت به كارگذاشتن چهاربمب بسيارقوي دريكي ازاردوگاه حزب کومله کردستان ایران دراقلیم کردستان عراق نماید. خوشبختانه با هوشياري ودرايت نيروهاي پيشمرگ حزب كومله كوردستان ايران، اين توطئه شوم جمهوري اسلامي ايران، بموقع كشف، وبلافاصله با یاری نيروهایِ متخصصِ خنثي كنندۀ بمب، که دركوردستان عراق مسقرهستند، خنثي گردیدند. به اين ترتيب توطئه ديگري ازطرح های جنایتکارانۀ جمهوري اسلامي ایران، عليه نيروههاي مبارزوانقلابي، درنطفه خفه گرديد.

كنگرۀ مليت هاي ايران فدرال، اين عملِ ضدِ بشری وتوطئۀ شوم جنایتکارانۀ رژیم ولایتِ فقیه رامحكوم می کند، و يادآور مي شود که تنها اتحاد وهمبستگي نيروهاي انقلابي واپوزيسيون براندازمي تواند اين چنين توطئه هاي را( که نه اولین آن و نه آخرین آنست ) خنثي نماييد.

كنگرۀ مليت هاي ايران فدرال ازمردم مبارز واحزاب وسازمانهاي آزاديخواه وتبعیض ستیزانتظاردارد كه اين عمل شوم و رسواي جمهوري اسلامي ايران را بيش ازپيش درانظارمردم ایران وجهانيان افشا نمایند. دراين راستا احزاب وسازمانهاي آزادیخواه وتبعیض ستیز وانقلابي بارها و بارها هشدارداده اند كه اين زهردرگلوي حكومت گران حاکم ريخته نمي شود، بلكه رژيم براي لاپوشاني عقب نشيني وشكست درمسئله اتمي، در برابر جهانيان، درپيِ ريختن زهربه گلوي مردم مبارزایران و اپوزيسيون ايرانی خویش مي باشد. توجه خوانندگان محترم را به مصاحبۀ آقای عبدالله مهتدی دبیرکل محترم حزب کومله کردستان ایران جلب می کنیم 

 

كنگره مليت هاي ابران فدرال

 http://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2015/08/09/%DA%...

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.