فـراخوان به تظاهرات

به مناسبت بیست و هفتمین سالگرد قتل عام زندانیـان سیاسـی
تاریخ کوتاه اما ننگین جمهوری اسلامی مملو از جنایت و سرکوب است. اما تعدادی از این رویدادهای تلخ گسترده‌تر و دهشتناک تر از آن هستند که تعریف و تفسیرش با هیچ واژه‌ای امکان پذیر باشد. اعدامهای گسترده‌ای زندانیان سیاسی در مرداد، شهریور و ابتدای مهر ماه سال ۶۷ از آن دسته فجایع انسانیست که در پی فتوای خمینی به مورد اجرا در آمد.سه تا شش هزار زندانی سیاسی بدون کمترین امکان دفاع اعدام شدند.

 فــراخـــوان به تـظـاهــرات

به مناسبت بیست و هفتمین سالــگرد قتل عــام

زندانیــان سیاســـی  در سال ١٣۶۷

 

تاریخ کوتاه اما ننگین جمهوری اسلامی مملو از جنایت و سرکوب است. اما تعدادی از این رویدادهای تلخ گسترده‌تر و دهشتناک تر از آن هستند که تعریف  و تفسیرش با هیچ واژه‌ای امکان پذیر باشد.  اعدامهای گسترده‌ای زندانیان سیاسی در مرداد، شهریور و ابتدای مهر ماه سال ۶۷ از آن دسته  فجایع انسانیست که در پی فتوای خمینی به مورد اجرا در آمد.سه تا شش هزار زندانی سیاسی بدون کمترین امکان دفاع اعدام شدند.

در یادمان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان خونین ۶۷، گرد هم آئیم و فریاد اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم و یاد هزاران زندانی سیاسی که در این تابستان  خونین  قتل عام شدند را گرامی بداریم.

شرکت در این تجمعات اعتراضی نشان می دهد که پیوند تاریخی و مبارزاتی با مردم اسیر ایران با همه توان ادامه دارد و نشان دهنده مسئولیت اجتماعی ما در قبال قهرمانان دربند است.از این رو از تمامی احزاب ، سازمان های اپوزیسیون و اشخاص منفرد،  دعوت بعمل میآید که با تفاوت اندیشه و خط مشی سیاسی در این آکسیون اعتراضی در سالگرد این فاجعه و گرامیداشت یاد جانباختگان  شرکت فعال داشته باشند.

 

مکان :CasinoPlatz  برن                             

زمان :  شنبه ۱۲سپتامبر از ساعت ۱٤الی ۱٦

 

اتحاد نیـــروهای دمکـــراتیک ایرانـــی  ـ  سوئیس

حزب دمکرات کردستان ـ کمیته سوئیس

کانون دمکراتیک پناهندگان

حزب کومه له کردستان ایران ـ کمیته سوئیس

مادران آزادی ـ سوئیس

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.