گردهم آیی بزرگداشت یاد دکتر رحیم احمدی

گرد هم می‌آییم تا خاطره انسانی را پاس بداریم که بی ادعا بزرگوار بود و از او بسیار آموختیم.
پزشکی انساندوست و رفیقی گرامی که دشواری وظیفه انسان ماندن
در حضورش سهل مینمود.
از جنس انسانیتی که بی سخن با وقار است و معنای ناب رفاقت.

 

 

گردهم آیی بزرگداشت یاد دکتر رحیم احمدی

گرد هم می‌آییم تا خاطره انسانی را پاس بداریم که بی ادعا بزرگوار

بود و  از او بسیار آموختیم.

پزشکی انساندوست و رفیقی گرامی که دشواری وظیفه انسان ماندن

در حضورش سهل مینمود.

از جنس انسانیتی که بی سخن با وقار است و معنای ناب رفاقت.

زمان: شنبه12 سپتامبر ساعت18تا 21

:مکان

Zeche Carl

Wilhelm-Nieswandt-Allee 100

 45326 Essen

از طرف دوستان و خانواده دکتر رحیم احمدی

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.