پیام سرگشاده به کانون نویسندگان ایران در داخل و خارج و جامعه ی فرهنگی-سیاسی

بدون حل مشکل فرهنگ تبعیض، ایران روی دموکراسی نخواهد دید. راه دموکراسی در ایران از راه رفع فرهنگ تبعیض و خرافات مذهبی و دیکتاتوری میگذرد.

 

دوستان هم قلم 

با آرزوی سلامتی و پیروزی برای شمایان
 و استقرار برابری و آزادی درایران 
سخن خود را با نوشته یک راسیست ایرانی
آغاز میکنم:

«ترکها و آذریها در مناطق دیگر آسیا ، مهمان هستند . یا باید به چین باز گردند یا باید از آنان ، ترک زدایی شود .»

این اندیشه تنها از آن این شخص نیست. این اعتقاد در ایران یک فرهنگ است. به نام «فرهنگ تبعیض». 
با سابقه ی حداقل 80 ساله.
برپایه ی این فرهنگ «سیاست یکسان سازی شاه وشیخ»، سیاست تبعیض و ژنوساید فرهنگی-سیاسی-اقتصادی، جنسی در ایران نزدیک به یک قرن است که ادامه دارد. 
اکنون در سراسر ایران «جنبشهای رفع تبعیض» به مثابه «آتش زیر خاکستر» جریان دارد.
اگر راه حل «حقوقی» عاقلانه ای یافت نشود آینده ی تاریکی پیش روی جامعه ی ایران قرار دارد.
امیدوارم «روشنفکران فارسی زبان، نویسندگان و هنرمندان فارسی زبان» پس از یک قرن سکوت در مقابل تبعیض احساس مسئولیت کنند.

سئوال این است: «چه میتوان کرد؟ راه حل نسبی چیست؟»

این فرهنگ تبعیض از آن جامعه ی ایران نبوده و نیست. تقریباً 1/5 قرن است که از فرهنگ راسیستی اروپا شاخه شده و در جامعه ی ما ریشه دوانده و شکوفا شده است. عرصه ی فرهنگ و سیاست و آموزش را در حیطه ی خود گرفته است. حتی گستره ی قلم نویسندگان را نیز درچنگال خود دارد. 
جنبش های رفع تبعیض رغبتی به آثار نویسندگان فارسی زبان ندارند. اینان را به حق «قلم زنان شونیست» می نامند. که در برابر تبعیض 80 ساله سکوت اختیار کرده و یا به نوعی با آن همگام بوده اند. 

روی سخن من با خدمتگذازان شاه و شیخ نیست. با روشنفکران و نویسندگان و جامعه ی فرهنگی دموکراسی خواه فارسی زبان ایران است. بدون حل مشکل فرهنگ تبعیض، ایران روی دموکراسی نخواهد دید. راه دموکراسی در ایران از راه رفع فرهنگ تبعیض و خرافات مذهبی و دیکتاتوری میگذرد.

حیف است که نویسندگان و هنرمندان و روشنفکران جامعه یک عمر تولید آثار فرهنگی کنند با مارک «شونیسم». و این فرهنگ به حق از سوی تبعیض دیدگان جامعه که 70 درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند دور ریخته شود. براستی حیف است این تلاش که خود را به «زهر تبعیض و شونیسم» آلوده کند. چرا نباید این فرهنگ «فرهنگ برابرطلبی و دموکراسی خواهی» شود؟

خانمها و آقایان در کانون نویسندگان داخل و خارج، در سازمانهای سیاسی، در جامعه ی هنری از خودتان بپرسید برای حل این مشکل فرهنگی و سیاسی «تبعیض» چه مبارزه ای را پیش برده اید؟
از تبعیض دیدگان بپرسید جواب روشن است: «ما چیزی ندیده ایم به جز سکوت و همراهی با تبعیض
آیا این، حکم «رد آثار فرهنگی» شما و تلاشهای یک عمریتان نیست؟ 
حیف نیست این همه عمر که به پای آنها صرف شده است؟

مسئله رفع دیکتاتوری، تبعیض، بی عدالتی اجتماعی، خرافات، کسب «آزادی و برابری» همه بهم گره خورده است.
پیش از هرچیز خود را از سموم تبعیض، از شونیسم رها کنید. 
به زحمتکشان، تبعیض دیدگان، برابری خواهان نزدیک شوید.
دوستانیکه در آرزوی سعادت همگانید، تبعیض دیدگان را دریابید
زحمتکشان و برابری خواهان را دریابید
آثار و حرکات و تلاشهای شما وقتی ثمربخشند که از سوی ستمکشان مورد قبول واقع شود.
زحمات شما وقتی بیهوده نیست که از سوی ستمکشان استقبال شود. 
خود را به خواسته ی ستمکشان نزدیک کنید. پیروزی بدون حمایت اینان محال است.
خواسته های عمومی تبعیض دیدگان ایران را میتوان چنین خلاصه کرد:

1-تقسیم قدرت سیاسی
2- استقلال فرهنگها و شکوفایی آنها
3- خدمات مضاعف برای مناطق تبعیض دیده
4- تأمین آزادی و برابری و عدالت اجتماعی
5- حق تعیین سرنوشت
6- حقوق بشر و عدم اعدام
7- جدایی دین و دولت


با احترام. آ.ائلیار قلمزن آذربایجانی

شنبه, سپتامبر 05.09.2015 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این استدلال بسیار آشنا و بسیار ارتجاعی است.
آشنا از این نظر که مشابه اسلامیون فاشیست قبل از 57 است، همه چیز بعد رفتن شاه.
ارتجاعی از این بابت که بقدرت نرسیده سرکوب را شروع کرده است، تمامیت ارضی ایران !!
اگر هر تعداد از مردم این تمامیت ارضی مقدس فاشیست را نخواهند باید سرکوب شوند؟
تمامیت ازضی فقط سندی است که بنام این دیکتاتور یا آن جلاد نوشته میشود، مگر بعد از جدائی انسانی و شرافتمندانه چک از اسلواکی ارض آن دو کشور نابود شده است؟ درون یک کشور ماندن یا نماندن هم فوم و هر منطقه منوط به همه پرسی آزاد و دموکراتیکی است که فقط و فقط در آن منطقه انجام شود.
....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-ما هم اکنون بشکل های گوناگون ومدنی وهمه جانبی مبارزات گسترده ووسیعی را درداخل وخارج انجام میدهیم.ازهیچ روشی عبانکرده وجنبش آنچنان قوی وقدرتمنداست که سرکردگان حاکمیت راسیسم دنباله دارسیاست پهلوی نیزبه وحشت افتاده است وتشکیل جسله وایجادمرکزمبارزه باآنفورماتیک توسط خامنه ایی رابایددراین موضوع دید،تابتوانندراهکاری برای این انقلاب نرم افزاری پیداکرده ومحدودش کنند.دست وپازدن های همچون آقای رازی وسنجری رابایددراین نقطه دید.
تفکرتوتالیتریزم وسرکوب دیگرکارسازنیست وهمه حتی دوستان صادق روشنفکرفارس نیزدرنشست های دوستانه به بی اساس بودن این تاریخ واین خودباختگی اقرارمیکنند.
باوربفرماییداین حرکت وجنبش ازراه های عقلانی راه افتاده وماتاحقمان رانگرفته وحتی ضررهای یکصدساله راازبانیان این نسل کشی ماونسل سازی برای خودشان نگیریم ازپانخواهیم نشست.
دنیای کنونی اکنون آنچنان کوچک شده که درعرض دودقیقه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هدف جبهه چپ و حزب توده و کانون نویسنده گان یکی است وان تقسیم ایران و تیدیل ایران به یکی از ایالتهای دولت روسیه.
این قهرمانهای استقلال خواهی خلق ترک چرا در برابراجحاف 0 20 ساله دولت روس سکوت کردند؟ اگر یکی از توهین های این قهرمانها به یک روسی میشد این استقلاجی ها سر از سیبری و اردوگاه کار در امی اودند. اساسن این افراد در باره غارت اران نفت باکو چه اقدامی علیه دولت فاشیست و ونژاد پرست استالین و لنین و شرکا کردند؟
در حالیکه در ایران همه چزی قدغن است چگونه کانون نویسنده گان گنگره میگزارد بدون اینکه مزاحمتی برای ان ایجاد شود ؟ کانون نویسنده گان ایران جیره خور فاشیسم اسلامی و دولت روسیه است. شاعر معروف این گروه .... چاوش گوی سیدعلی است که باسید علی افتخار گرفتن عکس دارد و حافظ بیرون میدهد. اسناد نشان میدهد که فرقه چی معروف اقای براهنی در

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام در ادامه مطلب ... بیش از 90 سال است که افکار بزرگان پانفارسیسم ( آخونداف و تقی زاده و فروغی وملک الشعرای بهار و افشار یزدی و کسروی و ارانی وپورداوود و خانلری و پیرنیا و جوادی و ....................) در میان مردم جغرافیای بنام ایران از تریبونی بنام ایران نفرت پراکنی تبعیض و تبلیغ یک ملت یک زبان و یک فرهنگ و ترک ....... و عرب ....... و رشتی ........ و سایره و شما همه اقوام ایرانی هستید وترکها به اصطلاح نسل کشی هایها(ارمنیها) را کرده انداز این ردیف چاخانها و پاخانها تحویلمان داده اید حالا ما در سایه شعور بیدار جهانی ومدیای آزاد ایران گلوبال زخمهای پدرانمان را وهمچنین درک وفاکتهای خودمان را رو میکنیم به خود زحمت دهید و فکر کنید وباز هم فکر کنید .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام آقا یا خانم رازی تمامی کامنتهای ترکان آزربایجانی را مرور کنید خواهید دید که مینویسند در رفراندوم تکلیف مشخص خواهد شد و تابع نظر غالب رفراندوم خواهیم بود . ولی شما .... چسبیده ای از پیشداوری پانفارسیت وکمی فقط کمی فکر نمیکنی که اینها چه میگویند شاید کمی و فقط کمی درست باشد . لطفا"فکر کنید و باز فکر کنید .........

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب رأزی، دوران شما مصادف شده با "" تغییر و تحولات بنیان کن ""، جلو چشما شما، ملت سازی که به پشتوانه در آامد‌های سرشار نفت حاصل شده بود مثل دود در حال ناپدید شدن است، ۱۰۰ سال حکومت فارسان بر ایران، کشور ایران را بیشتر از زبان فارسی‌ منزوی کرده است، به اطرافتان نگاه کنید، نه امیدی به افغانستان فارسی‌ دری زبان است و نه امیدی به پاکستان اردو زبان، شرق ایران ناا امن است، جنوب ایران ناا امن است، غرب ایران ناا امن است، خشکی بیداد می‌کند، زبان فارسی‌ هیچ گلی‌ به سر کسی‌ نزده، اقتصاد جامعه فارسی‌ ۱۰۰ درصد به نفت و گاز وابسته است، نیروی گریز از مرکز کشور را تهدید می‌کند و جامعه فارسی‌، انزوای خود را، با ارمنستان شریک می‌‌شود، هزاران مشکل چون سونامی بر سر جامعه فارسی‌ فرود آمده، و شما هنوز بر طبل سیاست شاه و شیخ می‌‌کوبید. آیا روستای فارسی‌ شما، قادر به رقابت با شاخ آفریقا است؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر مردم آذربایجان جدائی نخواستند چکار کنیم؟ تریبونی بنام ایران گلوبال پیدا کنیم و در آن از صبح تا شب نفرت پراکنی کنیم و با پنهان کردن تمایلات افراطی نژادپرستانه زیر نقاب "مبارزه با تبعیض" و "دفاع از زبان مادری" فارسها را مسئول همه بدبختیهای عالم قلمداد کنیم و کردها را تروریستهایی بنامیم که به خاک مقدس آذربایجان نظر سوء دارند و در سالروز کشتار و یک و نیم میلیون ارمنی بدست هم قبیله های ترک با طرح درگیریهای ارومیه سعی در لوث کردن نخستین هولوکاست قرن بیستم کنیم. همچنین فارسها را قومی وحشی بنامیم و آنها را دچار ژن معیوب بدانیم و در دروغگوئی و جعل و تحریف هیچ مرزی را محترم ندانیم و همه تلاشمان این باشد که در میان مردم آذربایجان چنان نفرتی از فارسها ایجاد کنیم، تا چاره ای جز رأی دادن به جدائی نباشد، تا ما هم به آرزوی خود برسیم و آذربایجان را از ایران جداکنیم و پس از آن با خیال راحت دست به پاکساز

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این تز بالاتر از ماتریالیسم دیالکتیک است . توجه (تضادی بین فدرالیسم و جدایی نیست.) یعنی تضادی بین شب و روز و نیک و بد وجود ندارد . ادامه میدهد ..( وقتی در فضای دموکراتیک اکثریت مردم آذربایجان رفتند رأی دادند «جدا شویم»- بسیار خوب، جدا میشویم. ) مثل اینکه قرار است برویم گردش اگر این خیابان شلوغ بود میرویم خیابان بغلی . کاسبکاری سیاسی را توجه کننید (
اگر اکثریت رأی نیاورد «فدرالیسم» را تجربه میکنیم. تا زمانی برسد که اکثریت آماده شوند «جدایی» را انتخاب کنند). نه اقا جان . خدای ناکرده با دسته کورها که طرف نیستی ؟ اگر این نشد ان و اگر ان نشد این . با سرنوشت مرد م ایران بازی نکنید این کار را لنین استالین و مائو و پیشه وری و کیانوری و رجوی و خمینی و سید علی کردند و به نفرین و لعنت ابدی مردم مفتختر شدند . خبری از جدائی و فدرالیسم نیست و خودتان را خسته نکنیند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اینکه ادعا میکنند در ایران ناسیونالیزم فارس وجود ندارد, ولی زبان فارسی را مقدس کردن و یادگرفتن و صحبت کردن به فارسی را به همه تحمیل کردن, خود از شدید ترین نوع ناسیونالیستی است.
از کتاب, MINORITIES IN IRAN صفخه 43 , اثرRASMUS CHRISTIAN ELLING

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در حالیکه در ایران اسلام زده دزدی میشود جنایت صورت میدهد و هزاران بدبختی دیگر سخن از ستم قومی برقوم دیگر حرفی جز ساده لوحی و عوام فریبی نیست. اقائی نوشته است که (تضادی بین فدرالیسم و جدایی نیست. « خلقها خواست تعیین سرنوست» دارند. وقتی در فضای دموکراتیک اکثریت مردم آذربایجان رفتند رأی دادند «جدا شویم»- بسیار خوب، جدا میشویم.) بله به همین ساده گی. اگر این گونه است چرا ترکیه اجازه نمیدهد کوردستان جدا شود؟ ویاد دولت روسیه اجازه بدهد چچن ترک جداشود؟ نه اقا جان . فریب حرفهای یک عده چپی که هدفی جز تخریب ندارند را نباید خورد و نمیتوان اجازه داد هرج و مرج حاکم شود . شما ها هیچ مسئولیتی در برابر مردم ندارید و هدف شما چپها فقط تخریب است.
شما از کدام کانون نویسندگان سخن میرانید ؟ از اقای براهنی که خود یک تجزیه طلب است و یا فرج سرگوهی که کاسه داغتر از اش

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شاعر شیرین سخن میگوید - شتر در خواب بیند پنبه دانه / گهی لپ لپ خورد ، گه دانه دانه !
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خلاء قدرت:
-کسی نمیداند حکومت کنونی چگونه رفع خواهد شد:
-از راه انقلاب کوتاه مدت- مانند 57 : استقرار سریع یک حکومت متمرکز -یا از راه جنگ طولانی.
-انقلاب رنگین
-کودتا -ادامه ی حکومت
- اصلاحات : ادامه ی حکومت
- حرکتی آمیخته از همه ی اینها و ادامه یک حکومت متمرکز
-یا حالت دیگر که قابل تصور نیست.
- یا حکومت کنونی باز 50 سال دیگر به همین روش با کمی اصلاحات - یا برعکس با فشار بیشتر به مردم- خواهد توانست به حیات خود ادامه دهد.
-----
-اگر انقلابی چه به شکل کلاسیک و چه به شکل رنگین پیش آید کسی نمیداند چه مدت طول خواهد کشید. چه مدت فضای باز خواهد بود. یا حالت و وضع خلاء قدرت چگونه خواهد بود. آیا فرصت آن خواهد بود مردم خود را «سازمان دهند»؟
طول خلاء چه مدت خواهد بود؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سیاست خونه خاله و سبد آرزوها نیست که مشتی آواره در خارج بنشینند و کشورها را تجزیه کنند. در قانون اساسی کشورهای فدرال و دمکرات ، بندی وجود دارد که حتی فدرالها با رای اکثریت مردم حق جداشدن ندارند چون قانون اساسی فرای قوانین فدرال قرار دارد . مثلا در امریکا و آلمان ، ایالت ها حتا با رای اکثریت نمی توانند جدا شوند . ما خواهان رفراندوم وصل شدن آذربایجان شمالی به مام وطن یعنی ایران هستیم . همچنین ما خواهان جداشدن مناطق عرب نشین و کردنشین و ارمنی نشین و گرجی نشین و یونانی نشین از کشور اشغالگر ترکیه هستیم .
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تضادی بین فدرالیسم و جدایی نیست. « خلقها خواست تعیین سرنوست» دارند. وقتی در فضای دموکراتیک اکثریت مردم آذربایجان رفتند رأی دادند «جدا شویم»- بسیار خوب، جدا میشویم. اگر اکثریت رأی نیاورد «فدرالیسم» را تجربه میکنیم. تا زمانی برسد که اکثریت آماده شوند «جدایی» را انتخاب کنند.
بدون انتخاب مردم نمی شود کاری کرد.
هیچکس نمیداند «چه پیش خواهد آمد و مردم در آن شرایط چه انتخاب خواهند نمود».
و یا اصلاً فضای دموکراتیک نخواهیم داشت. و گرفتار «شرایط هرج و مرج» خواهیم شد. آنچه تصور میکنیم وضعیت دلخواه است.
شاید پیش آمد. باید بکوشیم دچار هرج و مرج نشویم. فضای دموکراتیک و امن ایجاد کنیم همه بتوانند فکر کنند و آگاهانه و آزادانه نظر بدهند و چیزی را انتخاب کنند.
راه « انتخابات دموکراتیک » در فضای باز سیاسی درست است.
حل مسئله از راه « اسلحه» درست نیست. نمی شود مردم را به زور جدا کرد و یا چسباند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ظاهرا استقلال سیاسی برای 223 ملت از جمله فارسها نرمال است و برای ما توهم!!!!! آقایان ایران اروپا نیست که با مذاکره و من بمیرم-تو بمیری چیزی حل شود. در منطقه ما یکدفعه شیرازه امور از هم می پاشد و فرصتی بدست می اید که بتوانی مشکل استعمار داخلی را برای همیشه حل کنی. اگر تعارف کنی, تعلل کنی, خود را ببازی, انترناسیونالیست بازی در آوری و به مذاکرات فدرالیسم کشیده شوی فرصت را به دشمنت خواهی باخت تا بعدا سراغت بیاید و لگد مالت کند. تجربه حکومت پیشه وری را چه زود فراموش کرده اید. دشمن ما تنها در موضع ضعف امتیاز میدهد و وقتی خود را جمع و جور کرد با خاک یکسانت می سازد. ضظ
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نوشتم:
آرمانگریی بس است. مشکلات قدم به قدم حل میشود. به جای آرمانگرایی بهتر است کمی واقع بین باشیم.
-مثل چپ 57 نمی شود از سیاست « نه یک کلمه کم-نه یک کلمه بیش» -«فقط سوسیالیسم» حرکت کرد.
یا به قول بخشی از دوستان : «جدایی و دیگر هیچ.»
نه ، آزادی مراحلی دارد ضرورتاً مجبوریم طی کنیم:
-مرحله ی اول رهایی «فدرالیسم است».
مرحله دوم این است که اگر فدرالیسم جواب نداد و مردم انتخاب کردند «جدایی یا استقلال» ست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی ائلیار عزیز
شما فکر میکنید که شما استراتژی و تاکتیک عجیب و غریبی دارید که رای اولین بار مطرح میشود. نه خیر چنین نیست. ما فدرالیست زیاد داشته و داریم.تق
نه تنها فدرالیستها بلکه اکثر استقلال طلبان زمانی دلشان به فدرالیسم و ایران دمکراتیک دلشلن خوش بود. اکثر فعالین سیاسی ملل تحت ستم "راه خاکستری" شما را سالیان یا دهها سال پیش طی کرده اند و سر همگی به سنگ خورده است. من شخصا سی سال این مسیر مورد نظر شما را پیمودم. دوست عزیز شما بخواهید یا نخواهید "راه خاکستری" به حاکمیت فاشیسم شیخ و شاه فارس خدمت میکند. نسل ما و نسل پیشین این را تجربه نموده است. تجربه ای که

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عزیزان ترک آزربایجانی، اگر دقت کرده باشید اخیرا عدّه‌ای با شناختی‌ که از جامعه شناسی‌ دارند با اتکا به یافته‌های جامعه شناسی‌، استفاده بیش از حد از "" پسا ساختار گرائی، پست مدرنیزم "" سعی‌ در خفه کردن خواسته‌های حق به جانب ما دارند. توجه """ اخیرا جنبشی در غرب بر علیه جامعه شناسی‌ شروع شده """ ، برای آشنائی با این جنبش و تفکر حاملان این اندیشه، کتاب ""LET’S ABOLISH SOCIAL SCIENCE"" اثر نویسندهٔ ""Michael Lind"" را بخوانید.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ممنون از نظر علاقمندان.
-ائلیار دچار هیچگونه تضادی نیست. استراتژی من در مقالاتم آمده:
(ملاحظاتی پیرامون آزادی خلقهای تحت ستم)
http://www.iranglobal.info/node/38894
(استراتژی -تاکتیک جنبش آذربایجان...)
http://www.iranglobal.info/node/11857
(عبور از حکومت اسلامی ایران ...)
http://www.iranglobal.info/node/39826
(هدف استراتژیک حکومت دموکراتیک آذربایجان)
http://www.iranglobal.info/node/28003
و مقالات دیگر. سخنم مدون و استراتژیک است.
-این پیام آگاهانه نوشته شده ، نامه ای است که مانندهای آن باید بارها و بارها نوشته شود.
وظیفه ی تبعیض دیدگان است که خلقهای دیگر و حکومتها را مورد خطاب قرار دهند. گرچه سودی نداشته باشد.
اینگونه نامه ها به معنای انتظار معجزه از طرف مقابل نیست ، انتظار تفکر از مردم دارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مشکل عمدی ترک تجزیه طلب اینست که نامها و تعاریف را جعل و تحریف میکند و بعد انتظارات عجیب و غریب دارد . با سبک راسیستی نام ایران و ایرانی را به فارس مبدل میکند و بعد میگوید چرا این ایرانی حاصر به تجزیه کشورش نیست و از دشمنان ایران حمایت نمیکند ! ؟ اینها هنوز نتوانسته اند ایران و ایرانی که زبانش پارسی است ، را بشناسند و نمیدانند که بقول غربیها ، اینها حاضرند با شیطان هم متحد شوند ، تا توطئه گران مخالف وحدت و یکپارچگی ملی را سرجایشان بنشانند همچون گذشته . هر روشنفکر چپ پیش از آنکه جهانوطن باشد ، یک وطن پرست است . ولی ترکها این موضوعات را نمی فهمند یا خود را به نادانی میزنند . در یک جنگ میهنی آنکس که دشمن را ناتوان بشمار آورد ، حتما قربانی ساده لوحی های مردم فریب خود خواهد شد . دوره ناسیونالیسم و شونیسم و فاشیسم قومگرا سپری شده . 70 میلیون ایرانی فارسی زبان سیاستهای یک صد ساله آینده ایرانزمین

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با عرض معذرت ،يک لغت را فراموش کردم بنويسم اگر امکان موجود است لطف کرده ، درج فرمائيد : اگراينها هزار سال هم در اروپا زندگى ......... ׳
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Direnc Minelli گرامی،
ترجمه شما درج شده است. با تشکر از زحمات شما.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پیام سرگشاده به کانون نویسندگان ایران

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بعضى آقايانو خانمها اينجا طورى مسائل را مطرح مى کنند، گوئى در طى حکومتن سلسلة فارسها ﴿ظرف ٨٠ سال﴾ اين فارسها بودنند که درتبعيض فرهنگى و اقتصاد تشريف دارند و نه مليتهاى داخل جغرافياى ايران ،خوب ما مى بينيم اين اقايان وخانمها که حتاحاضر به پذيرش مسوليت هم نيستنند. اينها اگر هزار سال در زندگى کنند هرگز دمکرات نخواهند شد ،نمونه
اش هم همين رازيه !!!!!! ׳

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"قلمزن آذربایجانی" ما ائلیار همچنان در عالم رویا و توهم بسر میبرند. گاها اندیشه های فاشیستی حاکم بر جامعه فارس او به تضاد با اندیشه های ایرانیگری اش می اندازد ولی توهمات عمیق به ایرانیگری و توهم عمیق او به "استقرار برابری و آزادی درایران " و رفع تبیض در ایران او را به موجودی بی آزار به فاشیسم ایرانی تبدیل میکند.
بعد از 35 سال ائلیار متوجه نشده است که "روشنفکران و نویسندگان و جامعه ی فرهنگی دموکراسی خواه فارسی زبان ایران " از لحاظ فکری و ایدئولوژیک فرقی با" شاه و شیخ" ندارند. اگر دشمنی روشنفکران فارس را با مبارزات ملل کرد و ترک و عرب و بلوچ و ترکمن را در گذشته ها در نظر نگیریم حداقل در 35 سال گذشته شما ما همه شاهد بودیم که

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
متاسفانه کانون نویسندگان فارسی نویس که به اشتباه نام " کانون نویسندگان ایران" را یدک میکشد و با این جعل اسم صحه بر سیاست یکسان سازی فرهنگی میزند که گویا ایران همانا فارسستان است ؛ یکی از ستونهای اصلی بازتولید گقتمان حاکم به عبارت دیگر پاسدار گفتمان ایرانیت است. درک آنان از آزادی ؛ فراتر از آزادی فارسی نویسان نمیرود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قای ائلیار الان مدتی است که از اطلاعیه « كانون مبارزه با نژاد پرستى و عرب ستيزى در ايران - بيانيه شماره ٢٥/٢٠/٨/٢٠١٥ » که در رابطه با آهنگ عرب كش داده شده گذشته و فکر میکنم با پخش این آهنگ کثیف و ناهنجار در اینترنت همگان از چند و چون قضیه با خبرند که یک حادثه کثیف بر علیه عرب زبانها در ایران اتفاق افتاده ولی باصططلاح روشنفکران و قلم بدستان « کانون نویسندگان ‌» جامعه فارس زبان هیچ عکس العملی از خود نشان نداده اگر داده اند جهت اطلاع برای بنده نشان دهید و معنی سکوت این حضرات رضایت خاطر حضرات است .آخر این حضرات اگر به کوچکترین جای فلان فارس زبان توهین بشود شب و روز اعلامیه صادر میفرمایند و تومار امضاء ترتیب میدهند ولی در مقابل این عمل ننگین کوچکترین عکس العملی نشان نمیدهند بیاد بیاورید جریان برداشتن هیکل فردوسی از سلماس و داد و فریاد حضرات را .و باز ثابت شد که ما با یک سیستم شونیستی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نویسنده محترم بخوبی میداند که دخیل بستن به این امام زاده کوری را شفا نخواهد داد .اما هدف وی استفاده از اهرم کانون نویسنده گان برای تجزیه طلبی است . کانون نویسنده گان در ایران و برون مرز جریانی ساخته و پرداخته سازمان مخفی دولت شوروی و حزب توده است. نویسنده محترم میداند که کانون نویسنده گان ایران سینه خیز به دفاع از خمینی جلاد مسلمان ملت ایران رفت و همه هشدارها را به هیچ گرفت.
اما در باره ان چند در خاست باید گفت همگی در خدمت و خاست و هدف همان گانون نویسنده گان چپی است.
تنها راه حل دفاع از تمامیت ارضی ایران ( که مانند عراق و سوریه نشود ) و خاست انتخابات ازاد و یا همه پرسی و مراجعه به ارا مردم است. نویسنده محترم بداند تنها از طریق این راه حل میتواند به توافقی در باره مسائل برسد. تصور کننید رجوی همانند خمینی وارد ایران شود ایران قبرستان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قای ائلیار الان مدتی است که از اطلاعیه « كانون مبارزه با نژاد پرستى و عرب ستيزى در ايران - بيانيه شماره ٢٥/٢٠/٨/٢٠١٥ » که در رابطه با آهنگ عرب كش داده شده گذشته و فکر میکنم با پخش این آهنگ کثیف و ناهنجار در اینترنت همگان از چند و چون قضیه با خبرند که یک حادثه کثیف بر علیه عرب زبانها در ایران اتفاق افتاده ولی باصططلاح روشنفکران و قلم بدستان « کانون نویسندگان ‌» جامعه فارس زبان هیچ عکس العملی از خود نشان نداده اگر داده اند جهت اطلاع برای بنده نشان دهید و معنی سکوت این حضرات رضایت خاطر حضرات است .آخر این حضرات اگر به کوچکترین جای فلان فارس زبان توهین بشود شب و روز اعلامیه صادر میفرمایند و تومار امضاء ترتیب میدهند ولی در مقابل این عمل ننگین کوچکترین عکس العملی نشان نمیدهند بیاد بیاورید جریان برداشتن هیکل فردوسی از سلماس و داد و فریاد حضرات را .و باز ثابت شد که ما با یک سیستم شونیستی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما و افرادی مثل شما که در حاکمیت هیچ قدرتی ندارید غیر از زبان فارسی حاضر نیستید از حقوق فرهنگی و زبانی کسانیکه به زبانهای غیر فارسی صحبت می کنند سخنی به میان آورید وای به روزی که حاکمیت به دست شما بیفتد ! الفبای دموکراسی شناخت حق تعین سرنوشت برای همه ملل و اقوام داخل ایران به نسبت جمعیت آنهاست ، اگر کسی این را قبول نداشته باشد صحبت از دموکراسی فقط یک شعار است .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من بارها گفته ام و بار دیگر تاکید میکنم تا زمانیکه زبان قوم فارس، بر بیش از 55.000.000 میلیون ایرانی غیر فارس با چوب و چماق و سر نیزه، و کشتار و اعدام و شکنجه تحمیل شود، مردمان غیرفارس هیچگاه آزادی وعدالت و برابری را در جهنم ایران تجربه نخواهند کرد. ما باید قبل ازهرچیز گرده خود را از گاو آهن و خویش زبان فقیر و عقب افتاده قوم فارس که خود را "مردم ایران" مینامد، و جغرافیای موسوم به ایران را مک شخصی خود تلقی میکند، رها کنیم. تا بتوانیم از حقوق برابر زبانی، فرهنگی، آزادی سیاسی، و اقتصادی بحث کنیم. بقول شاعر آزادی خواه زنده یاد شاملو: ( آری. آنها ما را بر خیش بستند. بر گرده مان گاو آهن و زنجیر زدند! .... آنها خنده را بر لبهایمان جراحی میکنند،...) پان نقل قول. تا مبادا بگویم آزادی دوستت دارم. تا مبادا بگوئیم؛ من هم زبان مادری دارم. زبانی که برایم از زبان تو، هم ژرفتر است هم شیرین تر. اما جلاد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای ائلیار عزیز, انسان گرائی و حب هم نوع ریشه عمیقی در فرهنگ ما آزربایجانیها دارد. شما هم استثنا نیستید و نگران آنچه که رخ خواهد داد می باشید اما متاسفانه دخیل بر امامزاده های تقلبی بسته اید. ایران طبقه منورالفکری که دل در سعادت مردم داشته باشد هرگز نداشته است. اینان یا صاحبان افکاری عاریه ای و اوتوپیک بودند که تاثیر پذیریشان را بر حوادث به صفر نزدیک کرده و یا 100 در صد از جنس همانی هستند که ادعای تغییرش را دارند!!!!
آدربایجان جنوبی برای اولین بار صاحب حرکت ملی مستقل خویش است که همه نحله های فکری را در بر می گیرد. جریان غالب این حرکت را از رفتارش میتوان براحتی تشخیص داد.
الف: حرکت ملی ازربایجان سکولار است و الله و اکبر گویان به جنگ پیروان دین کهریزکی نمی رود.
ب: حافظه اش کار می کند و به دوران طلائی امام نمی اندیشد و نخست وزیر دوران قتل عام 67 آن را رهبر خود نمی داند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-خفتگان رامیشودبیدارکرد،ولی کسانیکه خودرابخواب زده وصرف نمیکندبیدارشوند،آنهارابهیچ وجه نمیتوان بیدارکرد.
نسل کشی فرهنگی برای روشنفکران فارس یک اصل شده وآنها باسیاست استراتژیکی وبه عمدبرای نسل سازی این کاررا ادامه میدهند.
خیلی ازمردم وتعدادزیادی ازروشنفکران زیرسلطه استعماراین رافهمیده اندوبخاطرهمین مسئله فریاداستقلال میزنند .
اگرتوجه کنیددرهمین سایت تعدادی ازسرذمداران نمونه سیاسی اعمال کنندگان سیاست صدساله یقه من و شماراگرفته ومیخواهندبزور تفکرارتجاعی وعقب مانده خودرابه درون حلقوم ماریخته ومیخواهندمارامتقاعدکنند ،که نظرآنهارابپذیریم.
اگرکسی ازاسلام وازادیان حرفی بزنندهمین افرادیقه آنهاراگرفته وآنهارا موردتهاحم قرارداده وهرچه شایسته خودشان است نثارشان میکنند.
درصورتی که خودشان درهمکاری با متحجران فرهنگی با امثال حدادعادل همکاری تنگاتنگی دارند.
من یاد حرف واعمال ملاهادر اعصار
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خواسته های عمومی تبعیض دیدگان ایران را میتوان چنین خلاصه کرد:
1-تقسیم قدرت سیاسی
2- استقلال فرهنگها و شکوفایی آنها
3- خدمات مضاعف برای مناطق تبعیض دیده
4- تأمین آزادی و برابری و عدالت اجتماعی
5- حق تعیین سرنوشت
6- حقوق بشر و عدم اعدام
7- جدایی دین و دولت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اظهارات افراد بی نام و نشانی که معلوم نیست از خود نژاد پرستان ترک نباشند و جنگ زرگری براه نیانداخته باشند، دلیلی بر راسیست بودن مردم ایران نیست. زبانشناس شهیر و سومرشناس سرشناس اگر می خواهد با راسیسم مبارزه کند، اول برود یقه کسانی را بگیرد که فارسها را قومی وحشی می نامند و معتقدند که فارسی زبانان ایراد ژنتیکی دارند ودچار عارضه "کروموزومهای معیوب" هستند. این اشخاص هم نام دارند و هم نشان، و از قضا در جامعه هویت طلبان نژادپرست از احترام خاصی هم برخوردار هستند و از طرف مدعیانی که در پی قهر از "ننه جان" یکشبه زبانشناس شده اند، "دوست عزیز" خوانده می شوند! این حضرات اگر سیاه بازی هم در می آورند، لااقل اینقدر ناشیانه و "تابلو" درنیاورند، کودکستان که نیست!
توضیح: "ننه جان" از شخصیتهای همیشه حاضر در ایران گلوبال است و آوردن نامش جهت توهین به کسی نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ائلیار, ترجمه یک مقاله از روزنامه معتبر Independent لندن برای نشر در ایرانگلوبال فرستادم لطفن در سایت جای دهید. باتشکر
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای احمد امید یزدانی گرامی
ببخشید که پاسخ پیام شما را اینجا قید میکنم.
بله شما این امکان را دارید که pdf کتاب خود را درسایت منتشر کنید.
باعث خوشحالی ماست.
لطفا اگر امکان هست در مقدمه ی کوتاهی به فارسی اثر خودتان را برای خوانندگان معرفی کنید.
که در زیر آن کتاب درج شود. داتای خودتان را میتوانید به سایت ارسال کنید.
با احترام آ.ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کسانیکه خواسته هایشان را با ابزار تهدید به تجزیه و مخالفت با تمامیت ارضی ایران مطرح کنند در قوانین ایران و در میان فرهنگ و سیاست و روشنفکران و اپوزیسیون ایران ، به دید دشمن نگریسته میشوند و بحثی با آنان نیست و فقط نیروی 70 میلیون ایرانی پاسخگوی آنان خواهد بود . کسانیکه بجای مبارزه با دولت دیکتاتور به دشمنی با اقوام ایرانی تبلیغ کنند و 24 ساعت در این سایت آدرس اشتباهی بدهند ، نیروی پشتیبان و ستون پنجم دولت زورگو هستند . مبارزان و اپوزیسیون ایرانی این گروه از به اصطلاح هویت طلبان و تجزیه طلبان را ، دشمن مردم ایران و دشمن آزادی و دشمن تمامیت ارضی ایران متحد و مرکزی بشمار خواهند آورد . ایران ابتدا باید از حکومت اسلامی /آذری رها یابد و بعد در باره زبان مادری بحث شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ائلیار عزیز،

چاه باید از خود آب داشته باشد. بار ریخت به گودال "چاه آب" ایجاد نمیشود. این نویسندگان ایرانی که شما به حق از اینان انتظار معجزه دارید، خود دست پرورده نظام فکری و سیستم فارسی حاکم میباشند. تا روشنفکران و نویسندگان غیر فارس نسبت به کیستی و هستی خود احساس مسئولیت نکنند. روشنفکران فارس هم کک شان نخواهد گزید. بیایید یکبار هم شده، با خود صدق باشیم و خود را به کوچه علی چپ و ندانم کاری نزنیم، که در پیش ملت گناه نابخشودنی تلقی خواهد شد.
با سپاس!