منشور انتظار مرا منتشر کنید

زخم هزار خاطره بر سینه‌ام نشست / تصویر سوگوار مرا منتشر کنید // مهمان مهربانی‌ی دستم برنج بود / ایثار خوشه‌زار مرا منتشر کنید // آئینه‌اش تمام ِ تماشای من شده‌ست / گلگشت شعله‌بار مرا منتشر کنید

ای واژه‌ها! بهار مرا منتشر کنید 
مضمونِ روزگارِ مرا منتشر کنید

□ □ □

در صبح ِ شاعرانه‌ترین شاخسار ِ سبز 
اقرار ِ سایه‌سارِ مرا منتشر کنید

□ □ □

ای برگ‌های منتظر ِ نشر ِ آفتاب!
جاری‌یِ جویبار ِ مرا منتشر کنید

□ □ □

چشمش کجاست؟ تا که دلم تازه‌تر شود 
دیدارِ بی‌قرارِ مرا منتشر کنید

□ □ □

در شورِ شادمانه‌ی سنتور ِ سرنوشت 
این زار زار ِ تارِ مرا منتشر کنید

□ □ □

زخم ِ هزار خاطره بر سینه‌ام نشست 
تصویر ِ سوگوار ِ مرا منتشر کنید

□ □ □

مهمانِ مهربانی‌ی دستم برنج بود 
ایثار ِ خوشه‌زارِ مرا منتشر کنید

□ □ □

آئینه‌اش تمام ِ تماشای من شده‌ست 
گلگشتِ شعله‌بارِ مرا منتشر کنید

□ □ □

گلواژه‌های سبز! بهارم کنید وُ یا- 
منشور ِ انتظار ِ مرا منتشر کنید

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.