تقابل پانکردیسم و سیر روشنفکری در خاورمیانه
قسمت اول ترکیه
16.09.2015 - 09:16

مرا با حقیقت بیازار اما هرگز با دروغ آرامم نکن

رومن رولان

با مطالعه تاریخ جهان و منطقه میتوان نمونه های فراوانی از تاسیس گروههای ترور توسط دولتها برای پیش برد اهداف سیاسی را مشاهده کرد. با برسسی آنها میتوان نحوه  کارکرد پروسه  اعمال ترور و وصول نتیجه را به عینه دید. برای مثال در بدو تاسیس دولت اسرائیل دولت بریتانیا با تاسیس یک دولت مستقل به نام اسرائیل مخالفت میکرد و برای حل مسئله  فرمولهای مختلفی از سوی بریتانیا  مانند تشکیل  سیستم فدرال، تشکیل دو دولت همسایه تحت نظارت و قیومیت بریتانیا ارائه کرد اما از آنجای که هیچ کدام از این فرمولها مورد توافق موسسین دولت اسرائیل قرار نگرفت. اسرائیلیها دست به تشکیل و سازماندهی گروههای ترور کرده یکی از مقامات عالی رتبه دولت بریتانیا در مصر را ترور کردند و با حمله به اهداف و منافع دولت بریتانیا در نقاط مختلف دنیا، به اصطلاح عوام دولت بریتانیا را سر عقل آوردند و در نتیجه بریتانیا با عقب نشینی از ادعای قیومیت خود بر آن مناطق باعث شد تا اسرائیل عملا در سال 1948 استقلال خود را اعلام کند، اما در پشت پرده این استقلال میتوان به وضوح وجود گروههای تروری همچو ایرگون را مشاهده کرد. و دنیا به دلیل منافع خود بر روی گروههای ترور این چنینی در اسرائیل چشم بست. در حقیقت با اعمال ترور بود که اسرائیل توانست مستقل شود. آیا از شیوه های مشابه ای برای تاسیس دولت مستقل کردستان استفاده نمیشود ؟ دولتی که قسمتی از ان خاک محل زندگی ما ایران است. چند ملیون انسان باید آواره شوند ؟ چند میلیون انسان باید کشته شوند تا بتوان چنین دولتی را در بین چهار کشور منطقه تاسیس کرد؟ و از همه مهمتر کیفیت دولتی که به دست گروههای ترور مسلح ساخته خواهد شد چگونه خواهد بود؟

 

در حالی که پانکردها مانند  بقیه پانها در حال فریب افراد کم مطالعه با دروغهای تاریخی و سیاسی خود هستند ، پانترکها با توهینهای خود در فضای مجازی و دفاع  بی قید و شرط از سیاستهای دولت ترکیه باعث شده اند تا افکار عمومی مردم ایران عملا بر روی سیاستهای خشونت طلبانه پانکردیسم چشم ببندد و وجود آنها را مانعی در سر راه پانترکیسم و ابزاری جهت تعدیل حرکتهای پانترکیسمی در منطقه ببیند، بگذریم از اینکه خود پانکردها خواهان تجزیه خاک ایران هستند.

 

وجود پانترکیسم دست ما را در نقد پانکردیسم محدود کرده است شما نمیتوانید طرفدار گروههایی ترور و شخصیتهای نژادپرست ترکگرا باشید و در عین حال از اعمال غیر انسانی پانکردیسم در منطقه انتقاد کنید. پانترکیسم باید به مراتب بیشتر از گذشته توسط نویسندگان آذربایجانی نقد شود. و اعمال پانتکرها باید اشکارا تقبیح شود در چنین فضای است که میتوان با همراه کردن افکار عمومی دیگر نقاط ایران منافع ملی تمام شهروندان ایران و ماهیت سیاستهای پانکردیسم و نتایج خون بار آن در گذشته و آینده مملکت را برای شهروندان ایران بازگو کرد.

 

 

بهترین راه برای تمام شهروندان و روشنفکران ایرانی دوری از پانهای مختلف و تاکید بر روی حقوق شهروندی برابر و حاکمیت قانون در ایران است.

 

موضوع مقاله پیشرو تنها برسسی ماهیت جریانهای پانکردی در مناطقه است، بدیهی است که شهروندان کرد ما در ایران مانند دیگر شهروندان و اتنیکهای ایرانی بخشی محترم و غیر قابل انکار از کشور محل زندگی مان هستند و موضوع این مقاله ارتباطی با شهروندان محترم کرد ما ندارد.

 

از طرف دیگر دفاع از جنبشها و احزاب مسلح پانکرد در منطقه از طرف عده ای از نویسندگان و هموطنان ما به هر دلیلی که باشد اشکارا ضد اصول ایران دوستی و برخلاف اصول و پرنسیبهای دمکراتیک و حقوق بشر است.

تنها طی مرداد ماه امسال 9 حمله تروریستی به شهروندان ایران از طرف حزب کراگران کردستان انجام شده حملاتی مانند منفجر کردن قطار تهران انکارا به وسیله مین، به رگبار بستن اتوبوسهای مسافربری ایرانی که منجر به کشته و زخمی شدن هموطنان ما شد، حمله به چندین کامیونهای ایرانی و آتش زدن آنها. تا جای که وزارت امور خارجه ایران مجبور به بستن مرزهای شمال غرب کشور شد.

این حملات کور تروریستی باید از طرف نویسندگان و هموطنان ما تقبیح شود دفاع و یا ندیدن چنین رفتارهای خیانت به هموطنان ایرانی ما و به نوعی مشروعیت بخشی به تروریسم است.

http://www.mizanonline.ir/fa/news/67727/%DB%B3%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87

 

 

http://www.bbc.com/persian/world/2015/07/150731_l45_tehran_ankara_train_attack

 

متاسفانه تعداد بسیار کمی از نویسندگان ایرانی اصرار عجیبی دارند که احزاب مسلح پانکردی در منطقه را نماد دمکراسی، حقوق زنان و لائیسه بدانند در ادامه قبل از پرداختن به جنبشهای پانکردی توضیحات کوتاه و فهرست واری در رابطه با تاریخ دمکراسی ترکیه خواهم نوشت تا خوانندگان ایرانی برداشت درستی از مسئله پیشرو داشته باشند. الارغم نتیجه بخش بودن یا نبودن، روشنفکران ملت ایران و ترکیه نزدیک به 200 سال برای دمکراسی کشورهای خودشان تلاش طاقت فرسای را شروع کرده اند حالا بدون توجه به این زحمات چگونه ممکن است که عشیرتها و فئودالهای مناطق کردنشین نقطه امید لائیسه باشند آیا این توهین به تلاشهای بزرگان ایران و مملکت همسایه نیست؟ دمکراسی یک فرهنگ است، دمکراسی نتیجه  پروسه طولانی مدتی از تجارب یک ملت است به قول افلاطون ضامن وجود دمکراسی سطح تربیت جامعه ای است که آن را برپا میکند، و تربیت پروسه ایی طولانی مدت است نه خلق الصاعه و انقلابی، اینطور نیست که با کلاشینکف شب را را سحر کنیم و فردا صبح برای صبحانه دمکراسی داشته باشیم.

 

تاریخ لائیسم و دمکراسی در ترکیه

 

دولت ترکیه به عنوان یکی از بزرگترین دشمنان ایران و آذری زبانان ایران دارای تاریخ انتخابات 138 ساله است این کشور از سال 1877 دارای دو مجلس با نامهای مجلس عیان و مجلس مبعوسان است در سال 1876 اولین قانون اساسی عثمانی در 122 بند با نام قانون اساسیه تصویب میشود.

در ترکیه پیشینه تلاشهای جدای دین از دولت و محدود شدن روحانیون در کار سیاست و اقتصاد به 207 سال قبل در سال 1808 و دوران حکومت سلطان محمود دوم بر میگردد. او برای محدود کردن مداخاله روحانیون  در کارهای دولتی و گرفتن استقلال عمل آنها سازمان غیر دولتی با نام سازمان دین را تاسیس کرده با این کار حق مداخله علما در امور موقوفات که محل اصلی درآمد آنها بود را به اجازه کتبی شیخ الاسلام در سازمان دین منوط کرد، طبق همین ساختار جدید خود شیخ الاسلام هم منصوب پادشاه عثمانی بود. حق مصادره شرعی اموال دیگران به دست علما صلب و به سازمان دین داده شد. جایگاه خاص روحانیون به عنوان شهروندان برتر با لغو قانون 400 ساله معافیت علمای دین از خدمت سربازی در دوران او خاتمه یافت.  

 

او به شکل آشکاری به قوانین فرانکها ( کشور فرانسه) ابراز علاقه میکرد و همین باعث شد تا شیخ السلام امپراطوری عثمانی طی نامه کتبی به او اخطار بدهد سلطان محمود دوم پس از دریافت این اخطاریه این نامه را در حضور ارکان دولتی پاره میکند. 

تا قبل از او کلمه علم به مجموعه امور شرعی و اسلامی ، اجماع و قرآن شناسی اطلاق میشد که منحصرا در اختیار روحانیون قرار داشت پس از او کلمه فنون ، آموزش؛ معارف و منور ( روشنفکر) برای اولین بار وارد زبان عثمانی شد در واقع تلقی دولت و ملت از علم از چهارچوب تنگ موضوعات دینی فراتر رفت.

او همانند کشورهای هم عصر غربی سازمان روحانیون و در راس آن مقام شیخ الاسلام را از بدنه دولت جدا کرده در سازمان غیر دولتی به نام سازمان دین جا داد و عزل و نسب شیخ الاسلام را به عهده پادشاه عثمانی گذاشت تا از فتواهای ناخواسته آنها در امور دولتی جلوگیری کند.

 

او در سال 1824 یعنی 191 سال قبل طی فرمانی تحصیل مقطع ابتدائی برای تمامی افراد را اجباری اعلام کرد. این مدارس در آن زمان فقط محدود به اموزش خواندن و نوشتن و آموختن امور شرعی بود. در این فرمان به وضوح قید شده بود که هدف از این فرمان آماده سازی کوکان برای زندگی آخرت است نه زندگی دنیوی. تنها دستاورد این فرمان دولتی کردن، اجباری کردن و همه گیر کردن آموزش ابتدای بود. از دیگر نتایج این فرمان این بود که امر آموزش و پرورش از پستو تاریک مکتبخانه های روحانیون خارج و به کنترل دولت درآمد.

 

در سال 1824 اولین دانشکده پزشکی با نام طب خانه تاسیس شد و نام محل آموزش ارتش عثمانی از مکتب ینی چریها به دانشکده حربیه تغییر نام داد. در سال 1838 اولین مدارس متوسطه با نام رشدیه مخصوص افراد بالغ تاسیس شد تا آنها را برای انجام کارهای دولتی آموزش بدهد.

بعدها در سال 1840 مدارس متوسطه عثمانی به دو قسمت اصلی تقسیم شد قسمت اول معارف عدلیه و قسمت دوم معارف ادبیه نام داشت. در سالهای بعدی برای استخدام در دولت عثمانی شخص موظف بود تا از یکی از مدارس بالا فارغ التحصیل شود.

در سال 1848 برای پاسخگوی به احتیاجات  دولت در امور آموزشی، دانشکده های تربیت معلم با نام دارلمعلمین تاسیس شد ، 145 سال قبل یعنی در سال 1870 برای تربیت استادان زن، دانشکده تربیت معلم با نام دارالمعلمات تاسیس شد. تا آن زمان دختران فقط حق داشتند در مکتبخانه های تحت نظارت روحانیون به تحصیل دین مشغول باشند.

در سال 1843 اولین دانشجویان دانشکده پزشکی با نام دانشکده طبیه فارغ التحصیل شدند.

در سال 1869 قانونی  با نام نظامنامه معارف عمومیه که هدفش مشخص کردن استراتژی طولانی مدت رفومهای تحصیلی بود تصویب شد طبق بندهای 79 و 129 این نظامنامه تاسیس دو دانشگاههای مدرن در استانبول پیش بینی شده بود که دارای سه دانشکده با نامهای فن ، ادبیات و حقوق بود.

در سال 1870 اولین دانشگاه با نام دارلفنون تاسیس شد. آقای سافوت افندی در مراسم بازگشای این دانشگاه گفت:

 دلیل عقب افتادگی کشور در 200 سال اخیر عدم رقبت ، احترام و تشویق در شاخه های علمی و فنون بوده است و هدف ما از تاسیس دارلفنون تصحیح همین عیوب خواهد بود.

اما پس از سخنرانی روحانی مشهور جمالدین افغانی در یکی از کلاسها ی دانشگاه دانش آموزان اعتراض میکنند و دولت مجبور به تبعید او و بستن دارلفنون میشود.در همین هنگام شایعاتی در جریان بود که  دلیل اصلی تمامی این وقایع نقشه از پیش تعیین شده ای برای بستن دانشکده فنون بود.

به شکل کلی سیستم آموزشی این دوران را میتوان اینگونه خلاصه کرد، مدارس ابتدای با نام سبیان ، مدارس متوسطه با نام رشدیه، مراکز دبیرستانی با نام ایدادی، مدارس آموزش عالی سلطانیلر و دانشگاها با نام دارلفنون.

در سال 1839 با روی کار آمدن سلطان عبدالحمید اول فرمان تنظیمات به دست او امضا شد و دوره جدیدی به نام دوره تنظیمات در تاریخ ترکیه شروع شد. الارغم آنکه در این فرمان به شکل واضحی دلیل عقب افتادگی دولت و کشور دوری از قوانین شرعی ذکر شده بود در این دوره تلاشهای دولت عثمانی برای خارج کردن قوانین جزای و  علم حقوق از ماهیتی شرعی به  بخشی از قانون اساسی عثمانی آغاز شد.

 

درست یکسال پس از امضای فرمان تنظیمات یعنی 176 سال قبل در سال 1840 برای اولین بار در مورد حقوق جزایی از کلمه قانونی استفاده شد نه شرعی، در نتیجه برای تنظیم قانون جزایی نوین، قانون جزایی عثمانی با قبول بعضی از مواد قوانین جزایی فرانسه به تصویب رسید. این شروع جدای علم حقوق از دین و شرع در تاریخ عثمانی و کوتاه کردن دست روحانیون در امور قضائی بود.

 

درست 166 سال قبل یعنی سال 1850 قانون تجارت به تصویب رسید. با این قانون بود که بیش از پیش دست روحانیون در دادگاهها و امور اقتصادی محدودتر شد و در کنار دادگاههای شرعی روحانیون با نام محاکم شرعیه دادگاههای لائیک با نام دادگاهای نظمیه تاسیس شد. البته گفتنی است در سال 1801 برای اولین بار فقط در گمرکات عثمانی دادگاههای در تشکیلاتی به نام مجلس تجارت به ریاست ریس گمرک بدون دخالت روحانی به کار قضاوت امور اقتصادی مشغول بودند. یعنی تقریبا 214 سال قبل. در همان سالها برای نظم بخشیدن به این قضاوتها تمامی موضوعات قضای در امور تجارت گمرکات عثمانی در کتابی با نام مجله به قلم احمد جواد پاشا گردآوری شد.

همان طور که قبلا ذکر شد اولین مجلس ترکیه در تاریخ 1877 به دوشکل مجلی عیان و مجلس مبعوسان تاسیس شده بود در سال 1909 عده ای با سر دادن شعارهای با این مضمون که : دین از دست میرود مجلس مبعوسان را اشغال کردند و عده ای از نمایندگان و وزیر دادگستری را به قتل رساندند. پس از این واقعه تشکلاتی با نام حرکات ارتش به سرکردگی محمور شوکت پاشا  که اتاترک هم جز آنها بود وارد شهر استانبول شده شورشیان را تادیب میکنند.

 در سال 1916 به طور کلی مفهومی به نام شیخ الاسلام از سیستم تشکیلاتی مملکت خارج میشود. در همین سال با تغییر در بند 21 قانون اساسی عثمانی سیستم پادشاهی عثمانی تغییر یافته سیستم پارلمانی به عنوان سیستم اداری عثمانی انتخاب میشود و با محدود شدن قدرت سلطان خود او نیز تحت نفوذ قانون اساسی عثمانی  در می آید. در واقع چیزی شبیه به انقلاب مشروطه ایران البته لازم به ذکر است که این دوران در تاریخ عثمانی به نام مشروطه دوم نامگذاری شده است. در همان سال بند 113 قانون اساسی عثمانی که بدون حکم دادگاه سلطان را قادر به تبعید اشخاص میکرد به طور کلی حذف میشود.

 

در همین سال بود که پایه اصل مهم تفکیک قوا بین قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضاییه با تاسیس این قوا بنا شد. اما تا سال 1961 امری تعاملی بود اما در سال 1961 بود که رسما وارد قانون اساسی جمهوری ترکیه شد.

در سال 1920 مجلس ملی ترکیه با نام مجلس کبیر ترکیه تاسیس میشود، پس از آن در سال 1924 قانون جدای دین از دولت موضوع بحث مجلس ملی ترکیه بود که بعد از مباحثات و سخنرانی وزیر دادگستری آقای سعید بیگ  به تصویب مجلس ملی ترکیه رسید در بندهای این قانون مهم لغو تمامی مدارس شرعی و مکتبخانه ها نیز گنجانده شده بود. این جمله از اتاترک اولین ریس مجلس ترکیه است: حاکمیت بدون قید و شرط از آن ملت است.

در سال 1921 طبق قانون تشکیلات اساسیه اولین مرحله برای تصویب لائیسه در ترکیه قانونی شد طبق این قانون وکلات سیستم خلافت، اوقاف و امور دینی بر ملت ملغا شد.

 در سال 1930 آتاترک به عنوان اولین ریس جمهور ترکیه به همراه عصمت اینون ، فوضی چاکماک و دیگر اعضای مجلس ملی از درب مجلس بیرون می ایند و رسما سیستم خلافت را ملغا اعلام میکنند او طی سخنانی میگوید: سیستم سلطنتنی چیزی جز حاکمیت دنیوی نیست ، از آنجای که حاکمیت به ملت منتقل شده است دیگر احتیاجی به سلطنت نیست. در جواب آتاترک پادشاه دولت عثمانی که هنوز در استانبول بود آتاترک را محکوم به اعدام کرده تمام طرفذداران جمهوریت در استانبول را دستگیر کرده اعدام میکند.  آتاترک بر ضد پادشاه عثمانی که قیومیت انگلیس را پذیرفته بود اعلام جنگ میکند این جمله از اوست:

جنابان حاکمیت هیچ وقت به هیچ ملتی با مباحثات  روحانیون داده نشده است ، حاکمیت همیشه با استفاده از قدرت با زور گرفته شده است. ملت ترک حاکمیتی که از دست او گرفته بودند را حالا به دست آورده است. این یک حقیقت است. مسئله پیش روی ما این نیست که آیا این حاکمیت باید در دست ملت باشد یا نباشد بلکه تنها مسئله موجود نحوه اعلان کردن این حقیقت است. اگر نفهمند (منظور روحانیون) آن چیزی که طبیعی است اتفاق خواهد افتاد.  با این تفاوت که شاید تعدادی سر بریده  خواهد شد (منظور سر روحانیون است).  

در سال 1934 حق نمایندگی مجلس به تمامی زنها و مردانی بالای 30 سال داده شد.

در سال 1937 اصل لایک بودن جمهوری ترکیه به تصویب مجلس ملی ترکیه میرسد البته قبلا در سال 1921 قانون جدای دین از دولت به تصویب رسیده بود.از آنجای که وجود و عدم وجود اصل لایسم در زندگی افراد تاثیر مستقیم میگذارد طبق قانون اساسی ترکیه لایسه به عنوان اصل قانونی تا ابد غیر قابل تغییر به قانون اساسی ترکیه اضافه شده است. طبق قانون اساسی بنیانگذاران جمهوری ترکیه حتی دادن درخواست برای تغییر این قانون هم جرم به حساب آمده ممنوع است. 

در سال 1938 قانونی در مجلس ملی ترکیه تصویب شد که طی آن تاسیس جمعیتهای با هدف دینی و مذهبی ممنوع شد. طبق همین قانون تشکیل جمعیتهای دینی و مذهبی برای ساختن معابد دینی که همه گی شهروندان ترکیه بدون استثنا حق ورود به آن را داشته باشند آزاد اعلام شد.

طبق همین ماده قانونی ساختن احزاب دینی مانند حزب اسلام، حزبی مسیحی ، حزب یهودی و غیره به منظور دریافت رای از قشر دینی مشخصی در جامعه ممنوع شد.

در سال 1949  قانونی با این مضمون در ترکیه تصویب شد :

تمامی اعمالی که هدفشان تغییر کامل و یا جزئی نظام سوسیال، اقتصادی، سیاسی و حقوقی ترکیه بر اساس دین باشد ممنوع است. 

جدای از اینکه حاکمیت فعلی ترکیه به رهبری اردوغان اسلامگرا است یا نه نظام سیاسی ترکیه هنوز لایک و چند حزبی است. و اصول دولت سوسیال بودن، ملی بودن، حقوقی بودن و لایک بودن ترکیه جز اصول تا ابد غیر قابل تغییر قانون اساسی جمهوری ترکیه هستند.

 

سیر پیشرفت حقوق زنان در تاریخ جمهوری ترکیه

 

در این قسمت به شکلی فهرست وار و مختصر سیر تحول تعدادی از قانونهای مرتبط با حقوق زنان در ترکیه آورده شده است.   

در سال 1567 میلادی طبق قوانین عثمانی به زنان حق صاحب شدن در اموال غیر منقول داده شد.

در سال 1839 طبق فرمان دولت عثمانی برابری مرد و زن در برابر قانون صادر شد

در سال 1856 خرید فروش جاریه (زن صیغه ای) و نوکر ممنوع شد

در سال 1876 طبق اولین قانون اساسی عثمانی آموزش ابتدای برای پسر و دختر اجباری اعلام شد.

در سال 1911 مجازات جرم زنا برای مرد و زن مساوی اعلام شد.

در سال 1917 برای اعمال قوانین مدنی عثمانی قرارنامه ای تصویب شد که طی آن :

قرارداد ازدواج باید در مقابل مامور رسمی دولت انجام پذیرد

سن ازدواج باید در مردان حداقل 18 و در دختران حداقل 17 باشد

ازدواج در شرایط اجباری غیر قانونی اعلام شد

در سال 1923 جمهوریت اعلان شد و در قانون جدید هم تک همسری اجباری شد به زنان حق ارث و حضانت فرزندان داده شد.

در سال 1934 به زنان حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن داده شد

در سال 1935 با کمک آتاترک کنگره جهانی زنان در استانبول برپا شد

 

وضعیت حقوق زنان و حقوق بشر در مناطق کرد نشین ترکیه

 

استانهای عمدتا کردنشین ترکیه عبارت است از وان، حکاری،شیرناق، ماردین، اورفا، دیاربکر، باتمان ، بیتلیس و موش که تمام مناطق جنوب شرقی جمهوری ترکیه را شامل میشود.

 

طبق گزارشات سازمان ملل و  گزارشات سازمانهای حقوق زنان ترکیه که در ادامه مقاله به تفصیل در رابطه با آن سخن خواهم گفت متاسفانه تمامی این مناطق در آمار نقض فاحش حقوق زنان در کل ترکیه مقام نخست را دارا هستند جنایاتی نظیر:

 ترقیب به خود کشی زنان، جنایات ناموسی عشیرتی، سنگسار، تراشیدن سر زنان به عنوان تنبیه عدم داشتن بکارت و فرستادن آنها به خانه پدر، ختنه دختران، عروسی اجباری دختران در مقابل پول جهزییه، بریدن دماغ به عنوان یکی از تنبیه های زنانی که در مقابل حرف شوهرشان مخالفت میکنند، زدن داغ به الت جنسی زنانی که در مورد آن شایعه منتشر شده باشد و ازدواج دختران خردسال.

 

ریس ساز مان کامر خانم نباهات اککوچ (نام سازمان دفاع از حقوق زنان در جنوب شرق ترکیه) در کنفرانس زنان کرد در سال 2009 اعلام کرد :

در مناطق کردنشین ترکیه از هر چهار خانواده در یکی از آنها زن و یا دختر خانواده  در معرض سو استفاده جنسی و یا تجاوز اعضای خانواده خود قرار میگیرد. او در ادامه توضیح میدهد که 25 درصد از 50 هزار زنی که به 23 مرکز این سازمان در شرق و جنوب شرقی ترکیه مراجعه کردند در معرض سو استفاده جنسی اعضای خانواده خود قرار گرفته اند.

طبق برسیهای که کامر در میان 16 هزار و 673 زن در جنوب شرق ترکیه انجام میدهد مشخص میشود که  سن ازدواج دختران در مناطق کردنشین ترکیه به شرح زیر است:

16.09 درصد بین 10 تا 14 سال

64.69 درصد بین 15 تا 19 سال

16.74 درصد بین 20 تا 24

2.09 درصد بین 25 تا 29

0.35 درصد بین 30 تا 34

 از میان زنان مورد تحقیق 5 هزار و 602 نفر با فامیلهای نزدیک خود ازدواج کرده بودند.

40% از زنان مورد تحقیق فاقد سواد خواندن و نوشتن بودند. در تحقیقها مشخص شد که بعضی از زنان به عمد تحت فشار روحی خانواده مجبور به خودکشی میشوند و پس از خودکشی خانواده احساس راحتی و برگشتن ناموس میکند.

طبق همین گزارش زنها به دلایل خیلی ساده ای در معرض تنبیه قرار میگیرند کارهای مانند: در خواست آهنگ از رادیو، رفتن به سینما، بدون اجازه ، دیر آمدن به خانه، قبول نکردن زن دوم.

کسانی که با خانواده شوهر و یا شوهر خود مخالفت کنند با قطع انگشتان و بریده شدن دماغ تنبیه میشوند.خانواده ها با زدن داغ به الت جنسی، بی غذا گذاشتن زن و ریختن اسید به روی پوست زنها آنها را تنبیه کرده باعث عبرت زنان دیگر خانواده میشوند.

 

لینک خبر

http://www.milliyet.com.tr/urkuten-aciklama---/gundem/gundemdetay/04.10.2009/1146301/default.htm

سایت سازمان کامر

www.kamer.org.tr

 

خانم نباهات اککوچ در سال 2003 به دلیل فعالیتهایش در زمینه حقوق زنان  از طرف مجله تایمز جز لیست قهرمانان عصر نوین در میان کشورههای اوروپای و کشورهای خاورمیانه  قرار گرفت.

یکی دیگر از مشکلات موجود رسم دادن دختر در مقابل دیه خون در میان عشیرتهای کردی است به این شکل که در صورت کشته شدن یک نفر از یک عشیرت جلسه با حضور هر دو عشیرت برگزار شده و در مقابل خون فرد کشته شده به عشیرت مقابل پول و یا دختر میدهند.

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=-36333

 

 

در سال 2006-2007  نماینده سازمان ملل متحد در امور خشونت علیه زنان آقای یاکین ارترک گزارشی در رابطه با حقوق زنان در ترکیه منتشر میکند بخشیهای از آن را عینان نقل میکنم:

 در تحقیقی که پرفسور ایتکین از دانشگاه دجله در جنوب شرقی ترکیه در سال 2005 انجام داده است از 336 مرد و زن پرسیده شد که آیا قتل اشخاصی که زنا انجام میدهند عادلانه است یا نه 37.4 درصد از پاسخ دهنده ها گفتند بله عادلانه است.طبق همین گزارش در نتیجه قتلهای ناموسی که میان عشیرتها در جنوب شرق ترکیه بین سالهای 2000 تا 2006 اتفاق افتاده و پلیس ترکیه موفق به ثبت آنها شده است 1091 نفرکشته شده اند که 480 نفر از آنها زن و 710 نفر از آنها مرد بودند. این تحقیق نشان داد علاوه بر جنوب شرق ترکیه حتی 50 درصد از کل متهمان جنایتهای ناموسی شهرهای بزرگی مانند ازمیر، انکارا و استانبول متولد جنوب شرق ترکیه هستند.

.

http://daccess-ods.un.org/TMP/8334620.59497833.html

 

در تحقیق دیگری که سازمان حقوق زنان کامر در23 شهر کردنشین ترکیه در بین 164 هزار و 581 نفر انجام داد مشخص شد که از هر سه ازدواج در جنوب شرق ترکیه یک از آنها ازدواج دختران خردسال است.

 

http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/152810-dogu-ve-guneydogu-da-her-uc-kadindan-biri-cocuk-gelin

 

جهزیه در مناطق کردنشی ترکیه بر اساس عشیرت و مقام خانواده دختر در عشیره خود تعیین میشود و این مبلغ از 3 میلیارد  تا 20 میلیارد لیر قدیم ترک متغییر است. جوانانی که توانای دادن چنین پولی ندارند دست به مهاجرت به مناطق غربی ترکیه میزنند.

http://arsiv.ntv.com.tr/news/181622.asp

 

حزب جمهوری خلق ترکیه تحقیق سراسری با نام پروژه ترکیه انجام داد قسمتی از این تحقیق با نام پروژه زن به عنوان الویت خود در مناطق جنوب شرق ترکیه دست به تحقیقات میدانی زد، طی تحقیقاتی که به رهبری شاخه زنان حزب جمهوری خلق خانم گلدال اوکودوجو صورت پذیرفت نتایج زیر آشکار شد:

آمار ازدواج بدون حضور نماینده رسمی دولت تحت نظارت روحانی مسلمان در شهر ها 14 درصد و در روستاها 30 درصد کل ازدواجها را در بر میگیرد.

آمار ازدواجهای فامیلی در شهرها 36.3 درصد کل ازدواجها و در روستاها 52.4 درصد کل ازدواجها میباشد.طبق این گزارش در این مناطق ترجیح خانواده ها ازدواج درون عشیرتی است.

آمار چند همسری در شهرها 3.4 درصد و در روستاها 7.7 درصد از کل خانواده هاست.

طبق گزارش دختران معمولا با اجبار والدین خو.د ازدواج کرده و ازدواج دختران خردسال بین 12 تا 13 سال بدون دخالت دختر انجام شده بعضی از این دختران خردسال به عنوان زن دوم و سوم وارد خانه شوهر میشوند.

طبق همین گزارش یکی از مسائل حاد مناطق کردنشین ترکیه عدم اقدام آنها برای گرفتن شناسنامه در بین بسیاری از زنان، مردان و کودکان است که عملا باعث میشود طبق قانون شهروند به حساب نیایند.

 

 

از اتفاقات شایع در مناطق کردنشین ترکیه جنگهای طولانی مدت عشیرتی برای گرفتن انتقام خون ریخته شده است.

 

یکی از نمونه های جدید آن را میتوان در استان حکاری مشاهده کرد به طوری که در اثر جنگ مسلحانه دو عشیره کردی به نامهای پن یانیشها و ارتوشیها  در سال 2011 در تمام استان حکاری ترکیه حکومت نظامی اعلام شد. دلیل این جنگ مسلحانه که 48 ساعت طول کشید انتقام خونی بود که 430 سال قبل در زمان امپراطوری عثمانی ریخته شده بود.

 

 

 

 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/26907780.asp

 

 

 

 

 

وضعیت حقوق زنان در دولت اقلیم کردستان عراق

 

 

متاسفانه زنان در مناطق دیگر کردنشین خاورمیانه وضعیت مشابهی دارند، با این تفاوت که بر خلاف  مناطق کردنشین ترکیه به دلیل اینکه ساختار دولتی این اقلیم نتیجه تعامل عشیرتهای موجود کردی است دولت اقلیم کردستان عراق نتنها بر ضد جنایت علیه زنان اقدامی نمیکنند بلکه حتی با تصویب قوانینی سعی در قانونی کردن این جنایات دارد  تا جایکه طبق قانون  مجلس حکومت اقلیم کردستان عراق مصوبه سال 2008 مردان حق دارند در صورت رضایت زن اول چندین همسر اختیار کنند حتی تعدادی از نمایندگان مجلس اقلیم خود بیش از یک همسر دارند.

.

 

http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2010/9/state4179.htm

 

 

طبق آمار سازمان منع خشونت علیه زنان از سال 1991 تا سال 2007 بیش از 12000 مورد قتل ناموسی در اقلیم کردستان عراق اتفاق افتاده است. در برخی از این قتلها خانواده دختر با دادن 10000 دلار وجه نقد پسر خانواده طرف مقابل را میکشند و بعد بدون کوچکترین پیگرد قانونی از طرف دولت اقلیم به جنایتهای دیگری دست میزنند.

 

http://www.violenceisnotourculture.org/content/kurdistan-killing-set-honour-above-law

 

 

جناب آقای رحمت فاتحی  طی مقاله ای در سایت حزب کمونیست کارگری ایران  به موضوع تصویب قانون چند همسری در اقلیم کردستان عراق اشاره میکند و سوال مهمی در مورد سکوت گروههای سیاسی کردی در این مورد مطرح میکند او میگوید:

 

به خود حق میدهم بپرسم کجا هستند فعالین سوسیالیست حقوق زنان ، فعالین کارگری، کمونیستها و حزب کمونیست کارگری کردستان که صدای زنانی باشد که روزانه مورد تحقیر و سرکوب و ترور هستند، و در زندانی که اسمش خانه است و از سر ناچاری دست به خود سوزی میزنند و یا روزانه کشته میشوند یا به آنها تجاوز میشود.

 

در ادامه جناب رحمتی  در مورد سنگسار در حکومت اقلیم کردستان عراق و سکوت دولت اقلیم و عدم تصویب قانون بر علیه سنگسار در مجلس کردستان  مینویسد:

 طبق آمار رسمی در کردستان در طول حکومت این پارلمان ما شاهد 12000 مورد قتل ناموسی بوده ایم، در کردستان زنان را سنگسار میکنند. به مورد دعا توجه کنید علیرغم فشار و اعتراضات فعالین و تظاهراتهای وسیع و بسیج افکار عمومی در سراسر دنیا علیه این جنایت شنیع، این پارلمان حاضر به تصویب قانونی علیه سنگسار نشد و چند ماه بعد از این واقعه دختر دیگری در کنار مراکز حکومتی این مقامات سنگسار شد و با وجود اینکه  از آن اطلاع داشتند، حاضر نشدند که از این جنایت جلوگیری کنند. به بخش سوانح روزنامه های کردی از قبیل هاولاتی، چاودیر، آوینه وغیره که نگاه میکنی روزانه شاهد دهها مورد از خود سوزی زنان به خاطر فرهنگ ارتجاعی مردسالارانه و عشیرتی میباشیم. دهها مورد از کشته شدن زنان که ظاهرا به خاطر عدم سیستم امنیتی  و انفجار کپسولهای گاز، ولی  در واقع طبق کاریکاتورهای که از یک طرف مرد را میبینید با اسلحه کمری به سوی زن کشته شده دارد شلیک میکند و از طرف دیگر کپسول گاز در حال منفجر شده است کشته میشوند. این آمارها روز به روز هم در حال زیاد شدن است. جالب توجه این است که طبق گزارش خود مسئولین قضایی دست اندار کار قتلهای ناموسی، تعداد کسانی که در کردستان عراق در این رابطه دستگیر شده اند از تعداد انگشتان یک دست  کمتر است. زیرا که این قتلهای فجیع و غیرانسانی یا بوسیله خود مسئولین یا وابستگان آنها و یا سران عشایر صورت میگیرد. این قاتلین آزادنه در خیابانهای شهرهای کرستان راه میروند و هیچ قانون و یا مسئولی  به دلیل شریک بودن در این نوع جنایت جلودارشان نیست.

 

سنگسار زنان و مردان یکی دیگر از مشکلات اقلیم کردستان عراق است که در نتیجه بافت نیمه قبیله ای حاکم بر جوامع کردی عراق اتفاق می افتد و به راحتی با دادن رشوه به پلیس و سکوت دولت هر ساله در گوشه ای از اقلیم کردستان عراق به وقوع میپیوندد.

در خبر لینک زیر سازمان منع خشونت علیه زنان در مورد شهروند یزیدی 16 ساله ساکن اقلیم کردستان عراق با نام عزیز گزارشی تهیه کرده است که طبق آن خانواده  طرف مقابل به پلیس اتحاد میهنی کردستان عراق رشوه داده کودک 16 ساله را از زندان خارج کرده و در کوه سنگسار میکنند.

 

http://www.violenceisnotourculture.org/content/kurdistan-stoning-death-kurdistan-aziz

 

 

در لینک زیر سازمان فمینیستی مدافع حقوق زنان طی گزارشی سنگسار دختر 11 ساله ای با نام سارا به وسیله آجر و سنگ و سپس آتش زدن آن را توضیح میدهد.

در ادامه گزارشی در مورد سنگسار دعا خالد دختر 17 ساله و سپس داستان سنگسار امینه 12 ساله آنهم در ملا عام  در حکومت اقلیم کردستان عراق آورده شده است. عاملین هیچکدام از این سنگسارها که همه گی در روز روشن مقابل چشم مردم و مقامات انجام شده است دستگیر نشده اند.

 

http://www.feministpeacenetwork.org/2007/08/20/girl-age-11-stoned-to-death-in-iraq/

http://violenceisnotourculture.org/content/commemorate-one-year-du%E2%80%99-khalil-aswad-was-stoned-death

 

 

در لینک زیر گزارش خبر سنگسار مرد دیگری در اقلیم کردستان عراق آورده شده است

http://aranews.net/2015/05/yezidi-man-stoned-to-death-in-iraqi-kurdistan-community-demands-justice/

 

 

گزارش پایین در مورد دختری 14 ساله با نام دنیا است که او را به اجبار به ازدواج مرد چهل و پنج ساله ای در می آورند اما دنیا به همراه پسری که واقعا او را دوست داشت فرار میکند. شوهر 45 ساله او با سلاح آ.کا47 نه گلوله به بدن او شلیک کرده او را به قتل میرساند.

 

 http://www.huffingtonpost.com/the-groundtruth-project/kurdish-teenagers-honor-k_b_5596318.html

 

http://www.yourmiddleeast.com/opinion/violence-against-women-in-kurdistan-big-issue-for-a-small-region_24400

 

 

 

ختنه زنان در اقلیم کردستان عراق امر شایعی است طبق گزارش روزنامه دیلی تلگراف و واشینگتن پست در صورت مخالفت دختران با انجام ختنه تهدید به مرگ میشوند. در لینک زیر مصاحبه های در این مورد با اشخاص حقیقی که دختر 13 ساله ای هم در میان آنها است انجام شده است.

http://www.telegraph.co.uk/women/womens-health/11447304/FGM-in-Iraq-The-Kurdish-village-ending-female-genital-mutilation.html

 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/12/28/AR2008122802005_3.html?hpid=moreheadlines

 

متاسفانه به دلیل فراوانی این گزارشات و اخبار در صورت علاقه میتوانید به سایت ختنه دختران در کردستان را متوقف کنید مراجعه فرمایید.

http://www.stopfgmkurdistan.org/

 

 

ماهیت پانکردیسم

 

دوازده صفحه اول مقاله تنها به این دلیل مهم نوشته شد تا  برای خوانندگان روشن شود بدون طی پروسه تربیت فرهنگی و اگاهی بخشی به مردم جامعه و بدون تغییر عادات اجتماعی آنها ساخت دولتی بر مبنای حقوق بشر آنهم تنها با تکیه بر سلاح غیر ممکن است. دولت اقلیم کردستان عراق برایند نیروههای نظامی حزب دمکرات کردستان ایران، پژاک، حزب کارگران کردستان و ی.پ.گ در رژوئای سوریه است.

ماهیت هر چهار گروه نظامی بالا بر سنتهای عشیرتی حاکم بر جامعه کردنشین ایران، ترکیه، سوریه و عراق استوار است. بدون وجود نظام فئودالی و عشیرتی این چهار گروه نظامی در تهیه نیروی نظامی و نیروی انسانی دچار مشکل میشوند. در واقع گروههای که ادعای دفاع از حقوق کردهای چهار کشور مذکور را دارند خود باز تولید کننده سیستم متحجر عشیرتی جوامع خود هستند و همین سیستم بزرگترین مانع بر سر راه حقوق شهروندان کرد چهار کشور مذکور است. این یعنی مسئله کرد از طرف جنبشهای پانکردی در یک حلقه معیوب گرفتار شده و تنها راه حل آن حمله  به سیستم عشیرتی موجود در این جوامع است، که به نوبه خود باعث تضعیف ماهیت نظامی جنبشهای پانکردی خواهد شد و در نتیجه آن، احزاب مسلح کردی مانع این تغییر خواهند شد.

 

از ایرانیان و هموطنان کرد سوالی دارم آیا تا به حال شنیده اید که یکی از چهار گروه مسلح کردی موجود در مناطق کردنشین خاورمیانه و همینطور دولت اقلیم کردستان عراق نسبت به  سیستم متحجر نیمه قبلیه ای مناطق خود و حکمرانی روئسای عشیرتها بر هستی مردم کرد ، بریدن دماغ زنان، چند همسری، سنگسار در روز روشن، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، ازدواج دختران خردسال، استفاده از دختر به عنوان دیه خون، ختنه دختران و غیره اعتراض کنند؟

 

مگر نه اینکه موارد بالا جز حقوق ابتدای انسان کرد است. چرا کسی اعتراضی نمیکند؟ چون این پان کردها مانند پان ترک و پان عربها آمدند تا حکومت کنند نیامده اند تا زندگی شما را تغییر دهند اصولا از اول هم مسئله اینها تغییر هیچ چیزی نبوده است هموطن.

احزاب مسلح کردی هرگز تشکیلاتهای به منظور احقاق حقوق مردم کرد نبوده و نیستند.

آیا نویسندگان ایرانی مدافع کردستان بزرگ از223 عشیرت کردی موجود در منطقه و رفتارهای غیر انسانی روئسای عشیرتها و نظام خشن فئودالی حاکم بر مناطق کردنشین خبر دارند چرا روشنفکرانی که ادعای مملکت و ملت را دارند جز کف زدن و تشویق کار دیگری انجام نمیدهند؟

http://desmalasure.com/kurt-asiretleri-gelenekleri-ve-hanedanliklari-serefname-analizi-seyfi-cengiz

 

 

ماهیت گروههای همچو حزب دمکرات کردستان ایران، پژاک، کومله، حزب کارگران کردستان پ.ک.ک و حزب ی.پ.گ در رژوئا سوریه یکسان بوده همه آنها ضد ایران و ناقض حقوق بشر هستند.

 

کسانی که تردیدی در یکسان بودن این گروهها دارند میتوانند به  اعتراف مسئولان اقلیم کردستان و اعضای این گروههای ترور توجه کنند.

 

آقایان میت بردلی و جو پارکینسون در روزنامه وال استریت ژورنال طی مقاله ای با نام متحدان مارکسیست امریکا بر ضد داعش از زبان دختر تروریستی که از کردستان ایران به جمع جنگجویان حزب کارگران کردستان پ.ک.ک پیوسته میگوید:

ما همه پ.ک.ک ای هستیم ! من بعضی وقتها پ.ک.ک بعضی وقتها پژاک و بعضی وقتها هم عضو ی.پ.گ هستم. این اسمها حققیتا هیچ اهمیتی ندارد ما همه گی پ.ک.ک ای هستیم.

 

http://www.wsj.com/articles/americas-marxist-allies-against-isis-1437747949

 

http://www.aydinlikgazete.com/dunya/wall-street-journal-baklayi-cikardi-abdnin-dostu-pkk-h74540.html

 

در واقع این خانم اشکارا اعلام میکند ماهیت قضیه یک چیز است و نیروهای جنگجو به شکلی سیال از جای به جای دیگر انقال پیدا میکنند.

 

در سایت خبری تلوزیون مشهور کردی رووداو فرمانده کل پیشمرگه های اقلیم کردستان عراق به وضوح میگوید :

پیشمرگه و گریلا (نام عمومی شورشیان کرد مناطق دیگر خاورمیانه) هیچ فرقی با هم ندارند.

http://rudaw.net/turkish/kurdistan/020520155

 

 سند دیگری از یکسان بودن تمامی این گروهها در چهار کشور خاورمیانه سخنان فرمانده پیشمرگه در اقلیم کردستان عراق است که میگوید امروز در کوبانی میجنگیم فردا هم در دیاربکر.

 

http://www.nerinaazad.com/news/kurdistan/bashur/pesmerge-komutani-bugun-koban-yarin-diyarbakirda-savasiriz

 

 

 

لینک زیر لیست گروههای ترور اتحادیه اوروپا است که حزب کارگران کردستان پ.ک.ک و حزب شاهینهای آزادی کردستان به عنوان گروههای ترور این اتحادیه شناخته شده اند. این در حالی است که همان طور که در بالا خودشان اعتراف میکنند نیروههای نظامی گروه تروریستی مسلح پانکردی در ایران و ترکیه و عراق و سوریه ماهیتی یکسان اما اسامی مختلفی همچو پیشمرگه دولت اقلیم کردستان عراق، حزب کارگران کردستان ترکیه، ی.پ.گ در رژوئا سوریه و پژاک در ایران دارند .

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_082_R_0009&from=EN

 

 

در پایین لیست ترور ایلات متحده امریکا به شکل پی دی اف وجود دارد که باز هم حزب کارگران کردستان جز لیست ترور دولت ایلات متحده امریکا میباشد. 

 

http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm

 

در لینک زیر وزارت خزانه داری ایلات متحده امریکا به دلیل قطعی شدن رابطه اقتصادی پژاک (حزب حیات کردستان ایران) با حزب کارگران کردستان پ.ک.ک ،  پژاک را در لیست ترور خود قرار داده است. در واقع پژاک تمام هزینه های خود جهت کشتن فرزندان مملکت ایران را از حزب کارگران کردستان در ترکیه دریافت میکند.

 

http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg14.aspx

 

در لینک زیر دولت استرالیا طی بیانیه ای حزب حیات کردستان ایران پژاک را مانند حزب کارگران کردستان دانسته پایگاه هر دو حزب را کنار یکدیگر در شمال عراق معرفی کرده است.

 

http://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/KurdistanWorkersPartyPKK.aspx

 

هر ماهه در نتیجه درگیری مسلحانه پژاک با نیروههای نظامی حافظ ایران در مناطق غربی چندین سرباز وظیفه 18 تا 20 ساله  کشته میشوند و همه اینها در حالی اتفاق می افتد که تعدادی از نویسندگان، سلطنت طلبها و هموطنان ایرانی ما به جای رفتار مسئولانه در قبال این گروها کار را به جای میرسانند که عملا ترورها و جنگ افروزیهای چنین گرووهای را مشروع جلوه میدهند.     

شما میتوانید به شکل تاکتیکی در جنگ مقابل گروه داعش باتاریخچه 2 ساله از گروهای مسلح پانکرد با تاریخچه 60 ساله حمایت محدود داشته باشید اما ساختن وجهه دمکراسی خواهی و حقوق بشری برای گروههای پانکردی هم از دید حقوق پایمال شده هموطنان کرد هم از دید سربازان مدافع کشورمان ایران و هم از دید بینالملی و مقابله با ترور خطای نابخشودنی خواهد بود.

 چه تضمینی وجود دارد که سلاح و گلوله ای که امروز به یک جنگوی کرد در عراق میدهیم طبق گفته خودشان فردا موجب مرگ یک سرباز ایرانی به دست گروه پژاک نشود؟ 

در رابطه با شاخه ایرانی این گروها در قسمت بعدی مقاله توضیحات مفصل ارائه خواهد شد.

 

در سال 2003 بین وزیر خزانه داری امریکا و علی باباجان از جمهوری  ترکیه در شهر دبی امارت متحده عربی قرارداد بسیار مهمی امضا میشود ، طبق این قرارداد ایالات متحده امریکا پرداخت 8.5 میلیارد دلار به ترکیه را تضمین میکند و در عوض از ترکیه تضمین میگیرد که در شمال عراق و در اقلیم کردستان عراق حضور نظامی نخواهد داشت.

 

وجود اقلیم کردستان عراق به قدری برای سیاستهای منطقه ای امریکا حائظ اهمیت است که دادن 8.5 میلیارد دلار به ترکیه را قبول میکند. این باید  در ذهن روشنفکران و مردم ایران سوال ایجاد کند که چه دلیلی برای این کار وجود دارد؟ آیا دولت امریکا برای جغرافیای دوول منطقه از جمله دولت ایران برنامه های دارد؟ در آینده برای ساخت کردستان بزرگ چند میلیون ایرانی باید فدا شوند؟ آیا هم میهنان و روشنفکران ما به این مسائل فکر میکنند؟

 

http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/js747.aspx

 

حزب جمهوری خلق ترکیه پس اطلاع از امضای این قرارداد اردوغان را به پای میز محاکمه کشاند، بگذریم از محاکمه آیا اصولا ایرانیان از چنین اخباری مطلع هستند؟

 

با دقت در تاریخچه تمامی پانها و گروههای ترور به شکل واضحی همه گی در یک نقطه مشترک هستند و آن وابسته گی همه آنها به یک یا چند دولت خارجی ذینفع است. این جمله که جنگ ادامه دیپلماسی است جمله ای است که در ترم اول رشته علوم سیاسی به دانشجویان آموزش میدهند. مسئله پانکردیسم و گروههای مسلح ترور وابسته به آن نیز از این قائده مستثنا نیست.

ریشه تاریخی جنبش کرد با شکست امپراطوری عثمانی از قوای متفقین در سال 1920 و با اشغال اناطولی توسط  دولتهای اوروپای آغاز میشود. در آن زمان دولت شکست خورده عثمانی و دوول اوروپای در شهر سور واقع در 3 کیلیومتری غربی شهر پاریس قرار داد استعماری سور را در 433 ماده امضا میکنند. طبق دو ماده از 433 ماده قرارداد یعنی ماده 62 تا 64 این قرارداد دولت خودمختار کردستان در خاک عثمانی به دست کشورههای اوروپای ساخته خواهد شد طبق همین قرارداد در صورت تمایل دولت آینده کردستان این دولت حق دارد به جمع دولتهای مستقل دنیا بپیوندد. طبق مواد 65 تا 83 این قرارداد تمام مرز ترکیه امروزی در دریای مدیترانه به یونان داده خواهد شد و بدین شکل دولت یونان بر تمام سواحل دریای مدیترانه در زیر خلیج بوسفور حاکمیت مطلق خواهد داشت. طبق مواد 88تا 93 این قرارداد دولت عثمانی دولت ارمنستان را به رسمیت خواهد شناخت و دولت امریکا به عنوان عنصر حکم در مرز عثمانی و ارمنستان قرار خواهد گرفت.

 

توجه داشته باشید که نقشه دولت کردستان در سال 1920 برنامه ریزی میشود زمانی که 99 درصد مردم منطقه حتی سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند چه برسد به شکست دادن عثمانی و اشغال خاک عثمانی و سپس طراحی  زمینه های تئوریک چنین طرح بزرگی. دولت کردستان تنها در جهت تضمین منافع دولتهای اوروپای و امریکا پس از شکست عثمانی در جنگ جهانی اول طراحی شده است برای اثبات این موضوع همین بس که در جریان امضای این قرارداد حتی یک نفر به عنوان نماینده مردم کرد در آن جلسه حضور نداشت و این قرار داد بین عثمانی و دولتهای اوروپای امضا شد.

 

این قرارداد هرگز عملی نشد زیرا در حین امضای قرارداد جنگ استقلال ترکیه به رهبری مصطفی آتاترک  در جریان بود و پس از موفقیت ترکهای عثمانی در این جنگ در سال 1923 قرارداد دیگری با نام قرارداد لوزان امضا میشود و قرارداد سور از اعتبار ساقط میشود.  در واقع مصطفی کمال اتاترک تمام کشورهای متفقین از ایتالیا تا انگلیس و یونان را شکست داده پس از اخراج آنها از خاک عثمانی در اناطولی قرارداد لوزان را به آنها تحمیل میکند. او در جشن پیروزی سخنرانی انجام میدهد که قسمتی از آن در پایین اورده شده است:

کسی نمانده که نشنیده باشد، آن روزی که ملت ما حاکمیت خود را در دست گرفت، در مرز عمیق ترین پرتگاه و تاریکترین فقر قرار داشت. تمام قدرتش تحلیل رفته، تمام وسائل دفاعش از دستش خارج شده، دارائیهای مقدسش مورد هجوم قرار گرفته، در وضعیت فلاکتباری بود. تمام این مشکلات را به هیچ شمرد و برای نجات هستی و استقلال خود مصمم شد. برای موفق شدن در این تصمیم احتیاج به انتخاب یک رفتار جمعی و یک آرمان داشت. با تمام هستی ملت، با تمام باورهایش، جانش را به دندانش گرفت در ان راهی که دیر یا زود به موفقیت میرسید متحدانه حرکت کرد، حالا اقایان آن ارمان همین سرزمین بود، اینجا بود، آن موفقیتی که آرزو میشد همین پیروزی است که به دست آمد.

درست است که قرارداد سور هرگز عملی نمیشود اما این قرارداد در واقع به نوعی اشکار شدن خواسته های درونی اوروپا و تظاهر برنامه ها و نقشه راه دولتهای غربی در منطقه خاورمیانه است که تا همین امروز هم در جریان است. 

 متن پی دی اف تمام قرار داد در لینک زیر موجود است:

http://www.omurokur.com/wp-content/uploads/sevr.pdf

 

 

دولت بریتانیا اسناد مکاتبات خارجی خود بین سالهای 1919 تا 1939 را در 46 جلد منتشر کرده است. خواندن قسمتهای مربوط به تجزیه خاک عثمانی و زمینه سازی برای ساخت کردستان در خاک عثمانی میتواند برای خوانندگان ایرانی اهمیت فراوانی داشته باشد.

مکاتبات کاملا رک و بدون تعارفات انجام میشود ممکن است در بعضی از جملات فضای با ادبانه ای حاکم نباشد به دلیل صداقت به متن کتاب عینا نقل میشود.

جلد پنجم قسمت 30 صفحه 67:

 

در سال 1907 در منطقه درسیم کردها به روستاهای اطرف حمله میکردند، امسال هم همین کار را تکرار کردند فقط به دلیل انکه زیاده روی کردند برای مقابله با انها نیروی نظامی فرستاده شد.

 

صفحه 108 سند شماره 103

28 جولای 1920 از ادمیرال ف.د روبرک به لرد کرزن

تفکرات شما در رابطه با مسئله کرد را میدانم، برای اینکه به یک تصمیم قویتری برسید اینها را برایتان مینویسم، داماد فرید به نزد من آمد (از مسئولان عثمانی)، بر اساس معاهده صلح کردها دولت جدای خواهند داشت، رهبران کرد مصطفی کمال (اتاترک) را دوست ندارند چون او در فکر آوردن بولشویکها است، شما از مصطفی کمال نفرت دارید چون او معاهده شما را قبول ندارد، به همین دلیل داماد فرید گفت در این صورت میتوانیم کردها را مشترکا بر ضد مصطفی کمال استفاده کنیم.

 

صفحه 121 سال 1912 از جناب مارلینگ به جناب ای.گری:

 

میتوان به دست کامیل پاشا که عضو کمیته نیست کابینه ای تشکیل داد. از طرف دیگر شیخ الاسلام  و وزیر جنگ میتواند به کامیل پاشا فشار وارد کند. فعلا مشغول امور انتخاباتی هستند. آنقدر که از روزنامه تانین میشود فهمید  جهت گیری آینده کمیته بر علیه اوروپا خواهد بود. در حال حاضر نتنها بالکانها و اورپا  بلکه باید تلاشهای جهت جدا کردن تمام عربها، ارمنیها و کردها از امپراطوری کرد.

تبلیغات ما باید در جهت این باشد که کمیته امپراطوری را به سمت نابودی پیش میبرد و به همین دلیل باید از میان برداشته شود.

 

صفحه شماره 742 سند شماره 498 سال 1919 از اقای هوهلر به اقای کرر:

 

وضعیت کردها و ارمنیها برای من هیچ اهمیتی ندارد. ارزشی که به مسئله کرد میدهیم فقط به خاطر مزوپوتامیا (شمال عراق) است. از طرف دیگر ویلسون باعث ترس من میشود جاسوسان او پشت سر هم اشتباه میکنند. سرهنگ نوئل آدم فاناتیکی است. در اینکه مرزهای ارمنستان و کردستان قطعی نشدند با شما همفکرم.

 

صفحه 743 سند شماره 498 گزارش کمیسیون عالی بریتانیا :

 

مسئله کرد به منظور دست یابی به یک مرز قابل قبول در مزوپوتامیا است. این که شریف پاشا به عنوان نماینده کردها در کنفرانس

شرکت کند نمی تواند جدی گرفته شود.

 

صفحه 792 سند شماره 523 :

27 سپتامبر 1919 سرهنگ مینرتزهاگن به لرد کرزن، سرهنگ نوئل به شکلی خطرناکی بر ضد ترکها تبلیغات کردی انجام میدهد.

 

صفحه 893 سند شماره 596:

17 دسامبر 1919 از جناب گورودن به جناب کیداستون، شخصی به نام مصطفی وجود دارد او میتواند باعث بسیج کردها برای شورش شده و در ارزروم و مناطق اناطولی مرکزی  تبدیل به نیرویی غیر قابل مقابله شود.

 

صفحه 925 سند شماره 620 :

9 دسامبر 1919 اقای هوهلر با رهبر کرد شیخ سعید عبدالقادر پاشا ملاقات کرد، کردها تمام امید خور را به حکومت انگلیس بسته اند؛ در این میان مصطفی کمال (اتاترک) رفته رفته خطرناک میشود، قدرتها متفقین برای استفاده از کردها  بر علیه مصطفی کمال حاضر به پرداخت هر مبلغی هستند.

 

صفحه 966 سند 633 :

26 دسامبر 1919 جلسه سوم مسئله ترک،

 قبیله های کردی در کردستانی که به قیومیت انگلیس و فرانسه تشکیل خواهد گرفت هیچ ترکی را زنده نخواهند گذاشت، باید فکر شود که یک دولت کرد یا چند دولت کرد تشکیل خواهد شد، ارمنیها از طریق آمریکا سلاح دریافت خواهند کرد.

 

صفحه 975 سند 637:

 26 دسامبر 1919 امیرال ف.روبرک به لرد کرزن، کاضم کارابکیر شورش کردها بر علیه انگلیس در کرکوک و سلیمانیه را به وزارت جنگ مخابره کرد، مصطفی کمال با تعدادی از روئسهای ترک، کرد و عرب در شهر سیواس بر علیه تشکیل دولت ارمنستان کنگره ای ترتیب داد.

 

صفحه 258 سند شماره 12:

مناقشه لرد گئورگ و امریکایها بر سر پایگاه موجود در ترکیه، انگلیسها از وجود معادن زیادی در منطقه ای که می خواهند دولت کرد بسازند مطمئن هستند.

 

صفحه 26 سند شماره 28:

 

15 مارس 1920 گزارش ژنرالها از وضعیت عمومی ترکیه، قسمت 3 حرکت مشترک متفقین بند ف:

 باید از وضعیت کردستان مطمئن شویم چون حتی خود کردها هم نمیدانند که چه می خواهند.

 

صفحه 49 سند شماره 33

29 مارس 1920 از ادمیران ف.د روبرک به لرد کرزن

کردستان باید تماما از ترکیه جدا شده آزاد باشد، میتوانیم منافع ارمنیها و کردها را با هم منطبق کنیم، رئیس کلوپ کردها در استانبول سعید عبدالقادر و یا شریف پاشا از فرانسه اماده دستورات شما هستند.

 

.

همین امروز نیز ماهیت پانکردیسم چندان تفاوتی با گذشته نداشته است در لینک زیر خبری به نقل از خبرگزاری ف.آ.پ فرانسه آمده است طبق گفته این خبر وکیل یونانی عبدالله اوجالان موسس حزب کارگران کردستان پ.ک.ک و بزرگترین رهبر جنبشهای کرد در منطقه از دولت یونان بابت زیر پا گذاشتن قراردادی که طبق آن دولت یونان موظف به تامیین امنیت اوجلان بود شکایت کرد. ماجرا از این قرار است که اوجلان با گذرنامه جعلی که دولت یونان برای او فراهم کرده بود به سفارت یونان در کنیا فرار میکند و دولت ترکیه او را در سفارت یونان بازداشت میکند. این در واقع تایید وابستگی اوجلان به دولت یونان است.

 

http://www.radikal.com.tr/turkiye/abdullah_ocalan_yunanistana_dava_acti-911545

  

 

 

رابطه احزاب سیاسی ملیگرای کرد با حزب تروریستس پ.ک.ک

 

بعضی از گروههای ترور در کنار تهدید جامعه و دولت به وسیله عملیات تروریستی سخنگویان غیر رسمی در احزاب سیاسی کشور دارند. آنها انتظار دارند دولت و جامعه برای پیشگیری از وقوع عملیاتهای ترور بیشتر با شاخه سیاسی و قانونی آنها در بدنه دولت توافق کرده خواسته های غیر قانونی آنها را بپذیرد. مطلقا هیچ کشوری در دنیا به هیچ وجه چنین احزاب سیاسی را تحمل نکرده با انها برخورد قانونی میکند.

برای نمونه حزب باتاسونا در اسپانیا در سال 2001 تاسیس شده و به نوعی سخنگوی غیر رسمی حزب تروریستی آتا در اسپانیا بود. دولت اسپانیا در سال 2013 این حزب را منحل و اعضایآ را به زندان انداخت.

https://en.wikipedia.org/wiki/Batasuna

شاید برای خوانندگان ایرانی جالب باشد که بدانند حزب تروریستی آتا سالها از پایگاههای نظامی دولت فرانسه استفاده کرده بر ضد دولت اسپانیا فعالیت نظامی انجام میداد.در واقع این گروه ترور نیز صاحبی خارج از مرزهای اسپانیا داشته است.

تاریخ سیاسی جمهوری ترکیه شاهد تاسیس احزاب سیاسی ملیگرای کرد بسیاری بوده است، این احزاب به ترتیب تاریخ تاسیس به شرح زیر است:

حزب زحمت خلق  موسسین رمزی کارتال و احمد فهمی ایشیکلار سال 1990 1993

حزب دمکراسی موسس یاشار کایا 1993 1994

حزب دمکراتیک خلق موسس مراد بوزلاک 1994 2003

حزب خلق دمکراتیک موسس تونجر باکیرحان 1997 2005

حزب حرکت جامعه دمکراتیک موسس لیلا زانا 2005

حزب جامعه دمکراتیک موسس احمد ترک 2005 2009

حزب صلح و دمکراسی

حزب دمکراتیک خلقها

همانطور که مشاهده میکنید بیشترین کلمه استفاده شده در نام احزاب ملیگرای پانکردی کلمه دمکراسی است، و این کلمه تنها کلمه ای است که به هیج وجه با ساختار فئودالیزم و حکومت 223 عشیرت بر جامعه کرد همخوانی ندارد.هیچکدام از این احزاب هرگز نقدی به وضعیت حقوق بشری و حکومت روئسای عشیرتها بر جامعه کرد ندارند تمام نقد این احزاب متوجه دولت مرکزیی است که نسبت به آنها به مراتب در وضعیت مناسبت تری از لحاظ ساختاری وحقوق بشری قرار دارد. از همه تاسف بار تر این است که بدون استثنا تمامی اعضا شاخص و تمامی موسسین احزاب ملیگرای کرد در سخرانیهای خود از حزب تروریستی کارگران کردستان پ.ک.ک دفاع کرده وجود این حزب را به عنوان پشتی بان خود معرفی میکنند.

حتی تعدادی از اعضای احزاب پانکردی ترکیه رسما سالها در صف جنگجویان مسلح حزب کارگران کردستان قرار داشته تعدادی دیگر از اشخاص مطرح جنبش سیاسی کرد به عنوان قاچاقچی مواد مخدر تحت پیگرد جهانی قرار دارند در ادامه به شکل مفصل با ارائه مدارک به توضیح این مسئله خواهم پرداخت.

 

وزارت خزانه داری امریکا در سال 2009 طی اعلامیه ای حزب کنگره ملی کردستان که در واقع تنه اصلی حزب کارگران کردستان است را به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر در بعد جهانی جز گروههای ترور و تمام افراد موسس و شاخص این سازمان را تحت پیگرد قانونی قرار داده است. افرادی مانند مراد کاراییلان ریس فعلی پ.ک.ک و کنگره ملی کردستان، علیرضا التون و زوبیر حیدر.

 

 

http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg318.aspx

 

 

در سال 2011 با اضافه شدن اسامی اشخاص جدیدی به اعلامیه ضد تروریستی وزارت خزانه داری امریکا این اعلامیه دوباره منتشر شد. افرادی مانند دوران کالکان، رمزی کارتال، صابری اوک و آدم اوزون.

 

 

http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1148.aspx

 

 

زوبیر حیدر

 

واقعا حیرت انگیز است اگر بدانید که جناب زوبیر حیدر یکی از روئسای کارتل قاچاق مواد مخدر در واقع ریس سازمان حقوق بشر شعبه شهر سیرت ترکیه وهمچنین عضو رسمی حزب کردی دمکراسی بین سالهای 1993 تا 1994 و نماینده دوره 19 مجلس ملی ترکیه از شهر سیرت ترکیه مباشند. در سال 1994 حزب دمکراسی که در لیست  بالا درباره آن توضیح داده شد به دلیل حمایت از تروریسم بسته شده تمام اعضای آن از جمله، لیلا زان، اورهان دوغان، خطیب دجله، احمد ترک ، سیرری ساکیک و خود زوبیر حیدر دستگیر شده به زندان انداخته شدند. در ادامه زوبیر حیدر از زندان آزاد شده از کشور سوئد تقاضای پناهندگی سیاسی کرده به کشور سودئد مهاجرت میکند و پارلمان کرد در تبعید را تاسیس میکنند. و در پایان کنگره ملی کردستان را تاسیس میکنند.

 

دقت داشته باشید که بغییر از زوبیر حیدر تمامی افرادی که همراه او به زندان انداخته شدند همین امروز در مجلس ملی جمهوری ترکیه زیر نام حزب جدیدی به اسم حزب دمکراتیک خلقها به رهبری آقای صلاح الدین دمیرتاش فعالیت سیاسی میکنند. در واقع هر بار که حزب کردی بسته میشود اعضای آن حزب با تغییر نام در حزب جدید به فعالیت خود ادامه میدهند.  

 

رمزی کارتال

 

رمزی کارتال یکی دیگر از اعضای کارتل قاچاق مواد مخدر در واقع بنیانگذار حزب کردی زحمت خلق است که تقریبا تمام افراد شاخص جنبش سیاسی کرد حال حاضر ترکیه در آن زمان عضو حزب او بودند. او نماینده مجلس ملی جمهوری ترکیه از شهر وان در نوزدهیم دوره مجلس ملی جمهوری ترکیه و جز موسیس پارلمان کرد در تبعید و از موسسین کنگره ملی کرد میباشد.

 

در لینک زیر خبر دستگیری او در سال 2005 در آلمان آورده شده است.

 

 

http://www.cnnturk.com/2005/dunya/01/23/pkkli.remzi.kartal.almanyada.gozaltinda/67405.0/

 

صلاح الدین دمیرتاش و نورالدین دمیرتاش

 

نورالدین دمیرتاش بردار بزرگتر صلاح الدین دمیرتاش ریبس حزب دمکراتیک خلقهاست. نوردالدین دمیرتاش نماینده مجلس ملی جمهوری ترکیه بوده. او در سال 2007 به عنوان رئیس حزب جامعه دمکراتیک که در سال 2005 به دست احمد ترک تاسیس شده بود انتخاب شد.

نورالدین دمیرتاش در سال 1991 به دلیل عضویت در حزب تروریستی پ.ک.ک به 11 سال و 6 ماه حبس محکوم شده بود، پس از بیرون آمدن از زندان با مدرکی که به پلیس نشان داد از خدمت وظیفه عمومی در ارتش ترکیه معاف شد در پایان سال 2007 به علت تقلبی بودن آن مدرک به یکسال حبس محکوم شد پس از بیرون آمدن از زندان خدمت سربازی خود را تمام کرده در سال 2010 به شمال عراق رفت.

 

در سال 2015 قبل از انتخابات مجلس ملی جمهوری ترکیه صلاح الدین دمیرتاش ریس حزب دمکراتیک خلقها عکس خانوداگی با حضور تمام اعضای خانواده  خود در رسانه ها منتشر میکند، خبرنگاران از او علت نبود برادر بزرگترش نورالدین در عکس خانوادگی را میپرسند او در جواب خبرنگاران میگوید:

او به دلیل جرم آزادی اندیشه در اربیل عراق در حال تجارت است!

 

http://www.takvim.com.tr/guncel/2015/04/29/terorun-abisi

 

خود صلاح الدین دمیرتاش طی یکی از سخنرانیهای خود در سال 2012 در رابطه با رهبر حزب تروریستی پ.ک.ک گفته بود:

ما مجسمه اپو را برپا خواهیم کرد!

http://www.gazetevatan.com/-apo-nun-heykelini-dikecegiz---492847-gundem/

 

خطیب دجله

 

خطیب دجله یکی از شخصیتهای مهم سیاسی جنبش کرد در ترکیه  در تمام احزاب سیاسی کردی که تا به امروز ساخته شده نماینده مجلس بوده او در سال 1994 همراه زوبیر حیدر قاچاقچی مواد مخدر به اتهام تبلیغ و کمک به حزب تروریستی پ.ک.ک همراه بقیه سیاسیون کرد به زندان انداخته شد. او در سال 2014 در جشن سی و ششمین سال تاسیس حزب کارگران کردستان پ.ک.ک که توسط کنگره حزب مناطق دمکراتیک و کنگره جامعه دمکراتیک برگزار شده بود زیر پرچم پ.ک.ک به همراه نماینده مجلس ملی جمهوری ترکیه از شهر باتمان یعنی ایلا اکات و معاون شهرستان دیاربکر حافظه ایپک سخرانی کرد. او طی این سخنرانی اعلام کرد که :

کردها و پ.ک.ک یکی هستند.

 

http://bursaanadolumedya.com/haber/-11648.html

 

 

لیلا زان

 

همان طور که از توضیحات بالا روشن است لیلا زان در تمام احزاب کردی که تا به حال تشکیل شده به عنوان نماینده حضور داشته او نماینده دوره بیست و پنجم مجلس ملی جمهوری ترکیه از شهر دیاربکر است و در سال 1994 به همراه قاچاقچی تحت تعقیب مواد مخدر زوبیر حیدر به اتهام تبلیغ برای گروهای ترور به زندان فرستاده شده بود.

در لینک زیر خبری وجود دارد که طبق ان لیلا زان در سال 2007 طی سخرانی در جشنهای نوروز گفت:

کردها سه رهبر دارند اوجالان ، طالبانی و بارزانی.

 

 http://www.haberturk.com/gundem/haber/639747-milletvekili-secilen-zana-yargilaniyor

 

در واقع اتهام دولت ترکیه به سیاسیون کرد مبنی بر دفاع آنها از سران گروههای ترور و ارتباط آنها با مراکزی خارج از مرزهای ترکیه یک دروغ بی پایه و اساس نیست. لیلا زان پس از این سخرانی به دلیل تبلیغات برای گروههای ترور بازداشت شد. البته به دلیل قانون مصونیت قضائی نمایندگان مجلس آزاد میشود.

 

در خبری که در لینک زیر مشاهده میکنید لیلا زان طی سخنرانی در سال 2011 اعلام میکند:

درست است که ما در اوایل کار خودمختاری می خواستیم، اما امروز کردهای ترکیه، اینطور فکر میکنند که خودمختاری کافی نیست، اگر از من بپرسید کردها باید سرنوشت خود را خود تعیین کنند.

 

 http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/leyla-zana-ozerklik-diyorduk-ama-yetmez-haberi-49846 

 

در مقالات بعدی در مورد معنای حق تعیین سرنوشت هم توضیحات مفصل خواهم داد تا مشخص شود آن چیزی نیست که پانکردها و پانترکها به آن استناد میکنند.

 

سلیم صادق

 

سلیم صادق نماینده مجلس و شهردار شهر سیرت ترکیه در سال 2012 در فستیوال فرهنگی و هنری اروه چینار طی سخنانی خطاب به حزب تروریست کارگران کردستان پ.ک.ک گفت:

 ما همه دوستان شما هستیم، این فستیوال مبارزه شماست، مبارک شما باد، کاش دولت در 15 اگوست 1984 صدای کردها را میشنید. در آن زمان هیچ کدام از اینها اتفاق نمیافتاد، این جوانانی که در کوه هستند، هم آنها و هم غرور آنها بدون شکسته شدن بیایند و در این میدان غریو شادی سر دهند، با هم مادران کرد و ترک اشکشان را پاک کنند. البته هر کسی میداند که این صلح بدون پ.ک.ک و عبدالله اوجلان صورت نمیپذیرد.

 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/20567570.asp

 

احمد ترک

 

احمد ترک هم حزبی رمزی کارتال و زوبیر حیدر قاچاقچیان مواد مخدر بوده و عضو ثابت تمام احزاب پانکرد تشکیل شده در جمهوری ترکیه  و موسس و ریس حزب جامعه دمکراتیک در سال 2005 میباشد.

 

 در عکس زیر ایشان دست در دست رهبر حزب تروریستی کارگران کردستان عبدالله اوجلان دیده میشوند:

http://www.hurhaber.com/ocalan-ve-ahmet-turk-20-yil-sonra-imrali-da-bulustu/haber-512094

 

احمد ترک در سخرانی که در سال 2007 داشت گفت :

اینکه یک عده از ما می خواهند دلیل نمیشود که ما به پ.ک.ک تروریست بگویم.

http://www.haberturk.com/gundem/haber/34475-birileri-istiyor-diye-pkkya-terorist-diyemeyiz

 

 

نورسل ای دوغان

 

نورسل ای دوغان  نماینده مجلس جمهوری ترکیه از حزب دمکراتیک خلقها از شهر دیاربکر است. او در شهر لیجه در مراسم بزرگداشت سال روز تاسیس حزب تروریستی کارگران کردستان طی سخرانی میگوید:

بعد از انکه مذاکرات صلح با موفقیت به پایان رسید خانه ای که برای اولین بار حزب کارگران کردستان در آن تشکیل شد را به موزه تبدیل خواهیم کرد. 

 

http://www.radikal.com.tr/turkiye/nursel_aydogan_pkknin_kuruldugu_evi_muzeye_cevirecegiz-1163272

 

این برای من به عنوان نویسنده مقاله حیرت انگیز است که چگونه ممکن است دولت ترکیه به برگزاری سال روز تاسیس حزب کارگران کردستان که رسما جز لیست احزاب تروریست بینالمللی است اجازه  برگزاری دهد.

 

نورسل ای دوغان در سال  2012 طی سخرانی که در شهر جیزره داشت دولت ترکیه را با سلاحهای حزب ترور پ.ک.ک تهیدید کرده گفت:

اگر کارهای قانونی برای آزادی عبداله اوجالان انجام نپذیرد در این بهار تعدادی زیادی خواهند مرد این بهار به سختی خواهد گذشت...

او در ادامه سخنانش اضافه کرد شهر شیرناک جمهوری ترکیه یک جمهوری خودمختار است.

 

http://www.bugun.com.tr/nursel-aydogan-pkk-ile-tehdit-etti-haberi/182652                                                   

 

 در سخنرانی که در لینک زیر آمده است خانم نورسا ای دوغان میگوید:

 

پ.ک.ک یک گروه ترور نیست

 http://www.hakimiyet.com/gundem/bdpli-vekil-pkk-teror-orgutu-degil-h11768.html

 

 

 

 

فیگن یوکسک داغ

 

فیگن یوکسک داغ معاون صلاح الدین دمیرتاش در حزب دمکراتیک خلقها و نماینده مجلس جمهوری ترکیه است ایشان طی سخنانی رسما اعلام کردند که :

اگر نمیدانستند حالا بدانند خیلی واضح میگویم ما پشتمان را به حزب ی.پ.گ و حزب  پ.ی.د تکیه داده ایم و به این کارمان ادامه خواهیم داد

http://www.cnnturk.com/turkiye/hdp-es-genel-baskani-yuksekdag-sirtimizi-ypgye-dayiyoruz

در خبر زیر فیگن یوکسک داغ به دیدار خانواده  یکی از اعضای کشته شده حزب کارگران کردستان پ.ک.ک میرود و به خانواده او تسلیت میگوید.

 

http://www.haberturk.com/gundem/haber/1117916-figen-yuksekdag-oldurulen-teroristlerin-ailelerine-taziye-ziyaretinde-bulundu

 

http://www.ensonhaber.com/terorist-evine-taziyeye-giden-figen-yuksekdagdan-ses-yok-2015-09-07.htm 

 

 

صباحات تونجل

 

ایشان نماینده 24 دوره مجلس جمهوری ترکیه بوده و در سال 2013 به عنوان معاون حزب دمکراتیک خلقها انتخاب شد در عکس زیر ایشان در تظاهراتی در ترکیه در کنار افراد مسلح حزب کاگران کردستان دیده میشود یکی از جنگجویان حزب کارگران کردستان مولوتوف روشن شده و آماده پرتابی در دست خود دارد. ایشان به دلیل همین تظاهرات به جرم حمایت از تروریسم در دادگاه محاکمه شدند.

 

 

http://www.usasabah.com/EnglishNews/2011/05/27/tuncel-stands-with-pkk-molotov-cocktail-bomber-612041016044

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/21494812.asp

 

 

شافاک اوزانلی

 

نماینده مجلس جمهوری ترکیه از حزب دمکراتیک خلقها از شهر قارص ترکیه میباشد. در لینک زیر شافاک اوزانلی در حالی که برای اعضای حزب تروریستی کارگران کردستان غذا و مواد ضروری حمل میکرد توسط پلیس ترکیه بازداشت میشود  پس از برسسیهای بیشتر با وجود قطعی شدن جرم او به دلیل وجود قانون مصونیت قضایی نمایندگان مجلس آزاد میشود.  

 

http://www.ensonhaber.com/pkkya-yardim-goturen-aractan-hdpli-vekil-cikti-2015-09-07.html

توبا حازر

 

نماینده مجلس از حزب دمکراتیک خلقها در مراسم تشیه جنازه تروریستی که در درگیری با ارتش ترکیه کشته شده است شرکت کرده تابوب او را که با پرچمهای حزب تروریست کارگران کردستان همراهی میشد حمل کرد.

http://www.ensonhaber.com/hdpli-tuba-hezer-terorist-tabutunu-tasimisti-2015-09-07.html

 

 

 

نحوه دخالت روئسای عشیرتهای کردی در سیاست عثمانی

 

در قستمهای نخست مقاله توضیح داده بودم که کردها تحت قوانین عشیرتی زیر حاکمیت و نفوذ روئسای 223 عشیره مختلف به شکل نظام فئودالی زندگی میکنند در پی دی اف زیر نام این عشیرتها به شکل فهرست وار آورده شده است.  

 

http://desmalasure.com/kurt-asiretleri-gelenekleri-ve-hanedanliklari-serefname-analizi-seyfi-cengiz

 

تاریخچه دخالت روئسای قبیله های مختلف کردی در سیاست عثمانی به بدو تاسیس عثمانی و شورشهای طایفه ای برای به دست آوردن منافع و زمینهای بیشتر بر میگردد از آنجای که پرداختن به همه آنها غیر ممکن است برای آشنای خوانندگان ایرانی با موضوع تنها به قسمتی از دوران روشنفکری و رفورمهای عثمانی و جمهوری ترکیه در تاریخ معاصر اشاره خواهد شد.

 

شورش خان محمود در ایلات وان دولت عثمانی

 

در سال 1839 با شروع دوران روشنفکری در تاریخ عثمانی و امضای فرمان تنظیمات، دولت عثمانی جهت مدرنیزاسیون خود رفورمهای گسترده ای در زمینه قانون و سیستم اداره کشور انجام میدهد. این رفورمها به مزاق روئسای قبلیه های مناطق کردنشین خوش نمی آمد چون این تغییرات باعث محدود شدن قدرت مطلق آنان در مناطق تحت نفوذشان میشد. شورش خان محود نیز یکی از واکنشهای ارتجاعی نظام فئودالی حاکم بر مناطق کردنشین ترکیه در مقابل سیر روشنفکری جامعه عثمانی بود.

 

پس از امضای فرمان تنظیمات، رفورمها به شکلی منطقه ای یکی پس از دیگری اجرا میشد در سال 1848 شروع اجرای رفورمها در ایلات وان در جنوب شرق ترکیه شروع شد اما نتوانست شورشهای منطقه ای را کنترل کند رهبری شورشهای طرفداران نظام کهنه گذشته در مرکز ایلات وان را خان محمود به عهده داشت.

پس از این شورشها موضوع به مجلسی با نام مجلس والا در استانبول ارجاع داده شد اما نمایندگان این مجلس اعلام کردند که نمیتوانند درک کند که چرا مردم منطقه از این رفورمها ناراضی هستند. آنها تصمیم گرفتند تا شخصی با نام کامیل پاشا را برای برسسی مسئله به منطقه میفرستد تا هدف اصلی از این رفومها که رفاه و خوشبختی مردم بود را توضیح دهد. در بعضی از نقاط مانند دیاربکر دولت با ریس قبایل توافقی انجام داده بود که طبق آن این قبایل قبول میکردند که از اداره زمینها دست کشیده به جای آن مادام العمر از خزینه دولت پول دریافت کنند اما در شهر وان چنین توافقی انجام نشد.

 

با امضای فرمان تنظیمات دوران حاکمیت فئودالها به پایان میرسید خان محمود با ایجاد ارتباط با قبایل دیگر کردی و از همه مهمتر قبلیه بدیرحان سعی در تحکیم قدرت خود در منطقه داشت.

اتحاد قبایل کردی بر علیه رفورمهای دولت در جریان شورش خان محود متشکل از افراد زیر بود:

محمود خان در وان، قبلیه بدیرحان، امیر شهر حکاری نورالله بیگ، شریف بی از شهر موش ، احلاتلی مصطفی بیگ، تیمور پاشا اوغلو از خلنواده پاشازاده در شهر وان، فتاح بیگ از روئسای کردهای کوچ کننده، خان ابدال، درویش بیگ، عبدالرزاق بیگ، ریس قبلیه کیسان خالد بیگ، ریس قبلیه اسپایرت عبدی بیگ، شیخ محمود اهل موصل، شیخ زاحولو . 

 

 در سال 1846 کونسولگری انگلیس و روسیه در شهر وان گزارشهای متعددی از شورش خان محود به سفارت دولت متبوع خود در استانبول میفرستادند و حتی با دخالت در کار دولت عثمانی سعی در جهت دهی به رفتار دولت در قبال این شورشها داشتند.  این گزارشات نقطه شروع ارتباط و دخالت این کشورها در مسئله کرد در جنوب شرقی عثمانی و ترکیه فعلی بود  که در قستمهای دیگر به شکل مفصل در رابطه با آن توضیح داده خواهد شد.

 

شورش شیخ سلیم، ما شریعت محمدیه می خواهیم

 

بعضی از شورشها هم دینی بود مانند شورش شیخ سلیم در سال 1914 با شعار ما شریعت محمدیه می خواهیم. او با حمله به شهر بیتلیس عثمانی آنجا را به تصرف خود درآورد. اما پس از واکنش دولت فرار کرده به سفارت روسیه پناه میبرد.

یکی از مکاتبات جالب توجه بین جاسوس روسی با نام مستعار حوی روس و ریس کونسولگری روسیه در شرق ترکیه چرک اوف در پایین عینا نقل میشود:

در خاک عثمانی ارمنی، مسلمان، نسطوری، مامور، پلیس، هر کسی باشد مهم نیست به قتل برسانید، آتش بزنید و تخریب کنید فقط در چنین شرایطی است که کردستان میتواند شکل بگیرد. در پایان ماه اگوست به طور قطعی به وان، بایزید و شهر ماکو سربازان روسی وارد خواهند شد فقط شما برنامه ای که  داده ام را ادامه دهید.

منبع: آرشیو ریاست عثمانی، اتاق اوراق باب عالی، شماره تلگراف 322594 از ولایت وان به وزارت داخله 6 جولای 1914

برای جلوگیری از اتلاف وقت تنها به نوشتن نام شورشهای خانهای محافط سیستم عشیرتی در مقابل اصلاحات دوران عثمانی اشاره میکنم:

شورش بابان زاده عبدلرحمان در شهر موصل در تاریخ 1806، شورش بابانزاده احمد پاشا در شهر موصل در تاریخ 1812، شورش شریف خان در شهر بیتلیس 1831،شورش بدیرخان در تاریخ 1851، شورش حسین پاشا در تاریخ 1878، شورش یزید شیر در جریان جنگ عثمانی در کریمه به تحریک روسها در سال 1854، شورش شیخ عبیدالله به تحریک انگلیس، شورش شیخ طاها به تحریک روسیه و پناه بردن او به سفارت روسیه در ارومیه، شورش شیخ سلیم 1914 در دوران مشروطیت، شورش کوچگیری در سال 1920 با حمایت انگلیس و فرانسه، شورش سیواس زارا در تاریخ 1921، شورش درسیم درتایخ 1914، شورش آغری، شورش چرکز اتهم و غیره

 

 

نحوه دخالت روئسای عشیرتهای کردی در سیاست جمهوری ترکیه

 

 

همان طور که پیش تر در مجموعه اسناد مخفی دولت بریتانیا بین سالهای 1919 تا 1939 توضیح داده شد در جریان تشکیل دولت جمهوری ترکیه و جنگ استقبال ترکیه به رهبری مصطفی کمال اتاترک دولت بریتانیا برای تضعیف مقاومت ترکیه در مقابل اشغال بریتانیا شورشهای را در شرق و جنوب شرق ترکیه شکل داد که مهمترین انها شورش سعید نورسی و ماجرای درسیم میباشد. از دیگر شورشهای روئسای قبایل کردی در دوران تاسیس جمهوری ترکیه میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

شورش نسطوری در شهر حکاری 1924، شورش جیلیان در شهر سیرت سال 1926، شورش شیخ سعید شهر دیاربکر سال 1925، شورش سعید طاها و سعید عبدالله 1925، شورش طایفه رشکوتان و رمان در شهر دیاربکر سال 1925، شورش اروح آقا و برادران سال 1926،شورش زیلالی رسول آقا سال 1929، شورش بیت الشباب شهر حکاری سال 1926، شورش طایفه بوبان سال 1934 و بیست و پنج شورش دیگر  که همه گی یا دینی یا طایفه ای و یا شورشهای خانی بودند.

 

پس از مرگ اتاترک و ورود ترکیه به سیستم چند حزبی در زمان عصمت اینونو شورشهای مسلحانه عشیرتهای جنوب شرق ترکیه بر مبنای تشکیل گروههای مسلح ترور مانند حزب کارگران کردستان و فروش رای از طرف روئسای قبایل کردی به احزاب سیاسی و گرفتن امتیاز انجام میشود.

 

نحوه دخالت روئسای عشیرتها در انتخابات مجلس جمهوری ترکیه بر مبنای سیستم ارباب و رعیتی حاکم بر عشیرتهای جنوب شرق ترکیه استوار است. یعنی سیاسیون از انکارا به دیدار ریس عشیرتی که 30 هزار عضو دارد می آیند و در قبال دادن یکسری امتیازات رای تمام آن 30 هزار نفر را به دست می اورند آن هم تنها در نتیجه توافق با یک نفر به عنوان ریس طایفه.

 

در خبر پاییین می خوانیم عشیرتهای کجان، ریشوان؛ بویدان، علی کان، بادی کان، کاپلان، جیرکی، ملادینا، عشیرتهای رامان دست از حمایت از اردوغان در انتخابات سال 2015 برداشته در عوض به حزب دمکراتیک خلقها رای خواهند داد.

طایفه جیرکی 7 هزار رای، طایفه کاپلان 2 هزار رای، طایفه مالادینا 300 رای، طایفه ریشوان 12 هزار رای، طایفه رامان 20 هزار رای، طایفه بادیکان 40 هزار رای،

http://www.bugun.com.tr/en-buyuk-katilim-haberi/1676511

 

 

یوسف زیا جانسور یکی از روزنامه نگاران روزنامه مشهور جمهوریت در ترکیه برای تهیه گزارش به جنوب شرق ترکیه اعزام میشود او با صحبت با روئسای عشیرتهای کردی نظر آنها در قبال انتخابات ترکیه و نحوه نفوذ آنها در سیاست ترکیه را جویا میشود. در نتیجه این گزارش مشخص میشود که:

طایفه الان: به رهبری عبدالرحمان شیلان به عنوان محافظان روستا انجام وظیفه میکنند. (محافضان روستا نوعی پلیس با اختیارات محدود میباشد) این طایفه تا به حال به هیچ حزب چپگرای رای نداده و تمام منسوبین به این طایفه 12 هزار و 500 هزار رای خود را هر ساله به احزاب راستگرا و در انتخابات گذشته به اردوغان داده است.

طایفه ازدیدان: نماینده این طایفه در حکومت اردوغان آقای صالح اوزبک به عنوان نماینده مجلس ایلاتی از حزب عدالت و توسعه بوده  تمام 11 هزار عضو این طایفه به اردوغان و حزب عدالت و توسعه رای دادند.

 

طایفه موکسی: رئیس این طایفه آقای ناجی اورهان به عنوان شهردار از حزب عدالت توسعه انتخاب شده و به دلیل انکه دختر رئیس طایفه خانم گلشن اورهان از طرف حزب عدالت توسعه به عنوان نماینده انتخاب شده بود تمام 4 هزار و 500 رای این طایفه به حزب عدالت و توسعه داده شده است.

طایفه شمسی کان: ریس این طایفه اوزدمیر ییگیت با 3 هزار 500 نفر رای دهنده به حزب عدالت توسعه رای دادند اما به دلیل انکه در مجلس پیشین به آنها نمایندگی مجلس داده نشده بود امثال تصمیم گرفتند که به اردوغان رای ندهند.

 

طایفه شره فور:  ریس این قبیله مصطفی بایرام در انتخابات گذشته به عنوان نماینده حزب اسلامگرای فضیلت در انتخابات شرکت کرد اما در انتخابات گذشته 25 هزار و 500 هزار رای خود را به حزب عدالت و توسعه داده بود.

 

 طایفه بوروکان: ریس طایفه نادر کارتال  بوده و تمام منسوبین به این طایفه در انتخابات گذشته به حزب عدالت و توسعه رای دادند و چون این حزب از میان آنها نماینده ای به مجلس نفرستاد امسال تمام 30 هزار رای دهنده این طایفه به حزب جمهوری خلق رای دادند.

 

طایفه مرزیکان: ریس این طایفه اشرف بایار میباشد تمام منسوبین به این طایفه در تمام انتخابات گذشته به تعداد 3 هزار نفر به اردوغان رای دادند.

 

طایفه کورسینی: ریس این طایفه مصطفی کاچماز با 22 هزار و 500 نفر رای دهنده همیشه به حزب عدالت و توسعه رای داده اند اما امثال بین حزب حرکت ملی و حزب عدالت و توسعه مردد هستند.

 

طایفه اورمار: ریس این طایفه نجدت بولدان با هشت هزار و 500 هزار رای دهنده همیشه به  نمایندگان مستقل رای داده است.

 

طایفه گایدان: ریس این طایفه ادیب سافتلز گایدالی است پس از آنکه در انتخابات گذشته به حزب عدالت و توسعه رای داد اما در مقابل امتیازی نگرفت امثال به حزب جمهوری خلق رای داد است.

 

طایفه پینیانیشی: ریس این طایفه مصطفی زیدان پس از انکه از حزب عدالت و توسعه امتیازی دریافت نکرد امسال با 15 هزار رای دهنده به صف رای دهنده گان حزب جمهوری خلق پیوست.

 

http://www.dunya48.com/kaan-turhan/15504-kaan-turhan-narko-teror-orgutu-pkk-ve-asiretler-

 

 

آمار ترور گروههای پانکردیسم در ترکیه، عراق و رژوئا سوریه

 

عملیات های ترور و اعمال ضد حقوق بشری گروههای پانکردی دارای جنبه های بسیار گسترده و مختلفی مانند:

حمله و بمبگذاری در زیرساختهای عمرانی مانند پلها ، راهها، نیروگاهای برق، سدها،حمله به رستورانها و مرکز تفریحی متعلق به شهروندان ترک در کشورهای اوروپای ، استفاده از کودکان زیر 18 سال به عنوان سرباز و فرستادن آنها به مناطق جنگی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق سوخت و اسلحه، جعل سند، اخاذی، سرقت، پولشویی، حمله به شرکتهای مهندسی، شرکتهای حمل نقل بار و شرکتهای مسافربری، حمله به مدارس، بیمارستانها، بمبگذاری در مراکز دولتی، حمله با مواد اتش زا به اتوبوسهای داخل شهری، کشتن مهندسان، دکترها، پرستاران و معلمان.

 

برسسی تمامی موارد نقض حقوق بشر و اعمال تروریستی گروههای پانکردی به دلیل فراوانی این اعمال در یک مقاله غیر ممکن است. اما در ادامه سعی خواهد شد تا به وسیله اخبار منتشر شده در سایتهای گروهای ترور پانکردی، گزارشهای دیدبان حقوق بشر سازمان ملل، اسناد ویکیلیکس و اخبار خبرگزاریهای مختلف خوانندگان ایرانی با قسمتهای از اعمال خشونت طلبانه این گروهها آشنا شوند.

 

طبق گزارش سازمان بینلمللی کودکان سرباز که در 4 می سال 2004 منتشر شد، حزب کارگان کردستان پ.ک.ک از سال 1994 از کودکان به عنوان سرباز استفاده میکند. طبق همین گزارش در سال 1998 از کل 10 هزار نفر نیروی پ.ک.ک 3 هزار نفرشان کودک و زیر 17 سال بودند.

 

http://www.child-soldiers.org/chapter_reader.php?id=245

http://www.child-soldiers.org/chapter_reader.php?id=514

 

 

طبق گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل، حزب ی.پ.گ در رژوئای سوریه  که در جریان جنگ کوبانی شناخته تر شد از کودکان دختر و پسردر مناطق جنگی به عنوان سرباز استفاده کرده الارغم خواسته خودشان آنها را مجبور به جنگ در مناطق جنگی سوریه و عراق میکند. طبق همین گزارش حزب ی.پ.گ دقیقا همان کاری را با کودکان انجام میدهد که سازمان تروریستی دولت عراق و شام داعش، سازمان کردی ی.پ.ژ، ارتش آزادی بخش سوریه و النصرا انجام میدهد.

 

 در قسمتی از این گزارش از خانواده ای صحبت میشود که دختر 14 ساله آنها به دست سازمان ی.پ.گ در رژوئای سوریه دزدیده شده است، خانواده دختر 14 ساله میگویند ما نمیدانستیم دخترمان کجاست تا اینکه به خانه ما زنگ زده گفتند دخترتان جز سربازهای حزب ی.پ.گ است.

 

https://www.hrw.org/news/2015/07/10/syria-kurdish-forces-violating-child-soldier-ban-0

 

 

لینک خبر در تلوزیون کردی رووداو و دیگر وب سایتهای خبری

                                           

http://rudaw.net/turkish/kurdistan/0103201510

http://www.amerikaninsesi.com/content/hrw-ypg-cocuklari-savastiriyor/2863890.html

http://www.kurdinfo.com/kaxiz.asp?hid=5102

http://odatv.com/ypg-isid-el-nusra-oso-hepsi-aynini-yapiyor-1707151200.html

 

 

طبق صفحه 325 گزارشی که وزارت امورخارجه امریکا در جولای سال 2015 در مورد قاچاق انسان در تمام جهان ارائه داد حزب پانکرد ی.پ.گ یا با نام دیگر خود پ.ی.د در رژوئای سوریه ( کوبانی) کودکان را دزدیده  آنها را وارد صفوف ارتش خود کرده و از آنها در مناطق فعال جنگی استفاده میکند. طبق همین گزارش  نیروهای امنیتی منطقه کردستان با نام نیروهای آسایش در ایست بازرسیهای خود مردان و زنان بین 18 تا 30 سال را مجبور به جنگ برای ی.پ.گ میکنند.

 

http://www.state.gov/documents/organization/245365.pdf

 

 

 

 

 

نماینده کمیته دفاع از حقوق مهاجران کار و خانواده آنها در سازمان ملل متحد آقای جان یوجل طی سخنانی در روزنامه استار اعلام کرد حزب کارگران کردستان، شهر کوبانی در سوریه را به یکی از بزرگترین مراکز قاچاق انسان در خاورمیانه تبدیل کرده است طبق آماری که او ارائه داده است تنها طی یک ماه گذشته 100 هزار نفر از عراق و سوریه از طریق کوبانی به اوروپا قاچاق شده اند، و آمار کل قاچاق انسان از کوبانی در یک سال اخیر بیش از 300 هزار نفر است. به گفته جان یوجل حزب کارگران کردستان با گرفتن مبلغ سه هزار و پانصد یورو از هر نفر در سال گذشته تنها از قاچاق انسان از طریق شهر کوبانی سوریه نزدیک به 300 میلیون دلار درآمد داشته است.

 

http://www.aksam.com.tr/guncel/pkk-gocmenlerin-yilda-300-milyon-sini-caliyor/haber-439941

http://www.haber7.com/guncel/haber/1540965-umut-taciri-pkk

 

 

طبق صفحه 303 گزارشی که وزارت امورخارجه امریکا در مارس سال 2015 منتشر کرده است حجم هروئین  به دست آمده در ترکیه نسبت به سال گذشته 200 درصد افزایش داشته است طبق همین گزارش متاسفانه اکثر قاچاقچیان مواد مخدر در ترکیه از لحاظ اتنیکی کرد و یا ایرانی هستند. در مورد ایرانی بودن قاچاقچیان  اینکه در مرزهای غربی ایران گروههای مسلح پانکردی تمام مبادلات قاچاق از هر نوعی را در انحصار خود دارند بر هیچ ایرانی پوشیده نیست.

طبق همین گزارش پلیس ترکیه موفق به کشف لابراتوراهای تولید هروئین در مرزهای جنوب شرق ترکیه نزدیک به مرز ایران شده است.

http://www.state.gov/documents/organization/239560.pdf

 

 

 

در گزارش وضعیت تروریسم در اتحادیه اوروپا که توسط سازمان پلیس اتحادیه اوروپا در سال 2015 منتشر شد آمده است :

از آنجای که حزب کارگران کردستان جز لیست ترور اتحادیه اوروپا است این حزب تشکیلاتهای وابسته به خود را با اسامی مختلفی در اتحادیه اوروپا ثبت کرده است اما این اسامی مختلف تغییری در ماهیت و ساختار این تشکیلاتها نداشته است. تشکیلاتهای مانند فدارسیون انجمنهای کردی در اوروپا که بعدها به فدراسیون انجمنهای کردی آلمان تغییر نام داد. طی همین گزارش وقتی در اکتبر سال 2015 شهر کوبانی در سوریه در محاصره اعضای داعش قرار گرفت تظاهراتهای زیادی در کشورهای عضو اتحادیه برای دفاع از کوبانی بر ضد داعش از طرف طرفداران حزب کارگران کردستان و همتای سوریه ای آن ی.پ.گ به منظور تحت فشار گذاشتن کشورهای اتحادیه اوروپا و تهییه سلاح برای آنها صورت پذیرفت.

 

دو نکته در این گزارش کوتاه وجود دارد یکی انکه دلیل تظاهرات برای کوبانی را تهییه سلاح برای حزب تروریستی کارگران کردستان میداند ، و دوم اینکه حزب ی.پ.گ در رژوئای سوریه را رسما به عنوان همتای حزب کارگران کردستان شناخته است است.

 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/p_europol_tsat15_09jun15_low-rev.pdf

 

 

 

در گزارش که  پلیس اتحادیه اوروپا در مورد تروریسم در سال 2013 منتشر کرده بود در مورد حزب کارگران کردستان آمده است

 

حزب کارگران کردستان از اتحادیه اوروپا به عنوان پایگاهی برای تبلیغات، پشتیبانی لجستیکی و آموزش جنگویان بلقوه استفاده میکنند. حمله حزب کارگران کردستان به معلمان از سال 2011 تا 2012 صد در صد و حمله این حزب به مدارس 60 درصد افزایش داشته است. در اگوست سال 2012 شش نفر از جامعه کرد ساکن در جنوب فرانسه به اتهام تلاش برای انجام عملیات تروریستی دستگیر شدند، همچنین 8 کرد در دانمارک به دلیل به دست آوردن18 میلیون یورو از طریق اخاذی برای کمک به حزب کارگران کردستان دستگیر شدند که این به شکلی ابتدای منبع مالی تلوزیون روژ تیوی که تبدیل به رسانه اصلی حزب کارگران کردستان شده است را مشخص میکند.

 

در اوریل 2012 پلیس فرانسه یکی از رهبران ارشد سازمان اتحادیه جوامع کرد در اوروپا را به اتهام تلاش برای تهیه اسلحه های درجه نظامی برای حزب کارگران کردستان بازداشت کرد.

در دسامبر سال 2012 پلیس هلند 55 نفر را در یک جلسه مخفی حزب پ.ک.ک که در  پارک تعطیلاتی در هلند برگزار شده بود را به جرم ساخت کمپ آموزش نظامی دستگیر کرد.

در این گزارش آمده است که حزب کارگران کردستان برای تامیین مالی عملیاتهای ترور خود از قاچاق مواد مخدر و گرفتن سهم از هر قسمت از قاچاق مواد مانند حمل آن از ترکیه به اوروپا و توزیع و فروش ان در اتحادیه اوروپا  استفاده میکند.

از دیگر منابع مالی آن میتوان به قاچاق انسان و قاچاق سیگار و پولشوی اشاره  کرد.

 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/europol_te-sat2013_lr_0.pdf

 

در مقاله ای که در سایت فدراسیون دانشمندان آمریکا با تیتر نقش پ.ک.ک در قاچاق مواد مخدر در سطح جهان منتشر شد اعلام شده است که ترکیه به واسطه موقعیت جغرافیای خود و قرار گرفتن بین دو قاره آسیا و اوروپا دروازه ورود 70 درصد از هروئین اتحادیه اوروپا است و حزب پ.ک.ک در تجارت و حمل و نقل این میزان هروئین نقش اساسی و کلیدی بر عهده دارد.

در این گزارش آمده است که پس از کودتای نظامی سال 1980 در ترکیه تعداد زیادی از اعضای گروه تروریستی پ.ک.ک وارد اتحادیه اوروپا شدند که نقش منابع انسانی پ.ک.ک در اتحادیه اوروپا را بازی میکنند در ادامه همچو گزارشات دیگر بین المللی به دست داشتن ایرانیان در قسمتی از قاچاق در اتحادیه اوروپا که بعد از انقلاب سال 1979 به اتحادیه اوروپا مهاجرت کردند اشاره شده است اما دو خط پایین تر منظور خودش از ایرانیان را به شکلی مشخص تر بیان کرده میگوید: در نهایت  پلیس ایتالیا، المان، هلند و کشورهای اسکاندیناوی بعد از سال 1993 از احاطه پ.ک.ک در قاچاق مواد و اسلحه در اتحادیه اوروپا پرده برداشتند.

طبق همین گزارش بین سالهای 1993 تا 1994 به طور متوسط 21 تن حشیش و 2.6 تن مورفین توسط حزب پ.ک.ک قاچاق شده است تا منابع مالی لازم برای خرید اسلحه و ترور را تامیین کند.

طبق گزارش سازمان پلیس بینالملل اینتر پول در سال 1992 نزدیک به 178 تشکیلات کردی مرتبط با قاچاق مواد در اتحادیه اوروپا کشف شده است. در همین گزارش در سال 1994 افسر پلیس آلمان اعلام کرد که 80 درصد از حجم مواد مخدر اتحادیه اوروپا با حزب کارگران کردستان مرتبط است.

 

 

http://fas.org/irp/world/para/docs/studies5.htm

 

 

لینک زیر از سایت ویکیلیکس میتوانید به صورت فشرده ماهیت حزب کارگران کردستان را توضیح دهید، برای اطلاعات بیشتر خوانندگان میتوانند فایل ماکروسافت وورد را از لینک زیر دانلود کنند.

در فایل می خوانیم : بودجه حزب کارگران کردستان 86 میلیارد دلار میباشد، هدف این حزب افزایش فشار و نفرت بینالمللی بر علیه جمهوری ترکیه است، طبق برآورد سازمان جاسوسی دولت بریتانیا 40 درصد از تمام هروئین موجود در اتحادیه اوروپا را پ.ک.ک تامین میکند، از حامیان حزب کاگران کردستان میتوان به احزاب چپ آلمان، ایتالیاو فرانسه اشاره کرد حتی دولت یونان جزایری را در اختیار حزب کارگران کردستان قرار داده است تا از آنها برای آموزش نظامی افراد خود استفاده کند.طبق همین نوشته یوگنی پریماکوف وزیر خارجه فدراسیون روسیه و ریس سازمان اطلاعات خارجی روسیه از حامیان حزب کارگران کردستان هستند در میان حامیان این حزب بیوه  دانیل میتران ریس جمهور سابق فرانسه هم وجود دارد او در سال 1998 طی نامه به عبدالله اوجالان از عبارت ریس جمهور عزیز استفاده کرده در ادامه مقاله میگویدک: من متعهد هستم تا برای صلح در کنار شما بمانم اراتمند شما دانیل میتران.

وزارت کشور آلمان تعداد هواداران این حزب در آلمان را 11 هزار نفر تخمین میزند. ادامه را لینک زیر مشاهده فرمایید.

 

 

https://wikileaks.org/gifiles/attach/8/8595_PKK%20FUNDING%20OPERATIONS%20AND%20METHODs.doc

 

 

در پایین به جنبه های دیگر ترور احزاب پانکردیسم اشاره خواهد شد.

 

 در سال 2013 حزب کارگران کردستان با پرتاپ مولوتوف به سمت اتوبوس شهری باعث آتش گرفتن دختر بچه 17 ساله ای به نام سراب اسر شد پس از تحقیقات پلیس و برسسی دوربینهای مداربسته پنج نفر از اعضای حزب کارگران کردستان دستگیر شدند که سن همه انها کمتر از 18 سال بود. سراب اسر پس از روزها مبارزه با سوختگی در بیمارستان جان خود را از دست داد.

 

http://www.milliyet.com.tr/Yasam/HaberDetay.aspx?aType=HaberDetayArsiv&KategoriID=5&ArticleID=1160146

http://www.milliyet.com.tr/serap-in-katillerinin-cezasi-belli-oldu/gundem/gundemdetay/18.04.2013/1695408/default.htm

 

حمله  افراد مسلح حزب کارگران کردستان به یک شرکت راهسازی و آتش زدن 35 ماشین راهسازی

 

http://www.trtturk.com/haber/35-is-makinesi-yakildi-146398.html

 

 

قتل عام کارگران معدن سلدیرن در ترکیه

 

در تاریخ 5 سپتامبر سال 1995 حزب کارگران کردستان با حمله به یک معدن در روستای سلدیرن از توابع شهر حاتای ترکیه 9 نفر از معدنچیان را به رگبار میبندند که 8 نفرشان کشته شده یک نفر ار معندچیان جان سالم به در میبرد.

 

اعضای پ.ک.ک مبلغی به ارزش 2600 مارک و یک کامیون در اختیار دو معدنچی قرار میدهند از آنها می خواهند تا برایشان از شهر غذا تهیه کنند، و انها را تهدید میکنند که اگر برنگردند بقیه معندچیان را به قتل میرسانند.

 

حزب کارگان کردستان ماجرای حمله به معدن و کشتار معندچیان را در ارگان خبری خود در لینک زیر توضیح میدهد.

 

http://www.serxwebun.org/arsiv/165/index.html#/5/zoomed

 

 

قتل عام روستای یوالی و پچنک و به رگبار بستن کودکان سه ساله و پنج ساله

 

پنج ساعت پس از سفر نخست وزیر وقت ترکیه تورگون اوزال به شهر ماردین در تاریخ 8 جولای سال 1987 تروریستهای حزب کارگران کردستان با حمله به روستای یوالی از توابع شهر ماردین ترکیه تنها از یک خانواده 9 نفر را به قتل میرسانند که از این 9 نفر 7 نفرشان کودک و دونفرشان زن بودند. در همان لحظه یک گروه مسلح دیگر از تروریستهای حزب کارگران کردستان به روستای پچنک در فاصله 20 دقیقه ای از روستای یوالی حمله میکنند . طی این حمله 16 زن و کودک را به رگبار بسته به قتل میرسانند. بعد از کشتار روستای یوالی مردم از روستاهای همجوار برای گفتن تسلیت با مینی بوس  به این روستا سرازیر میشوند، اما این مینی بوس در اثر انفجار بمب کنار جاده ای حزب پ.ک.ک منفجر شده 3 نفر کشته 13 نفر زخمی میشوند.

 

از قتل عام یوالی تنها یک نفر با نام لطیفه داغ زنده میمانند او در مورد نحوه کشته شدن 6 فرزند خود میگوید:

در طبقه بالا بودم به همه گفتند بیرون بیایید با شما کاری نداریم اما من بیرون نیامدم تمام 6 فرزند من در طبقه پایین را یکی یکی کشتند و  نفر آخر افراد مسلح خانه را اتش زده خارج شد.

اسامی و سن کشته شدهگان به شرح زیر است:

 دینان داغ 14 ساله، فیراچ داغ 3 ساله، ترکان داغ 5 ساله، حاربیه داغ 12 ساله، لاکمان داغ 8 ساله، سلیم داغ 7 ساله، بیرکادم داغ 70 ساله، صالح داغ 7 ساله، روحییه داغ 35 ساله. 

 

حزب کارگان کردستان در ارگان خبری خود مسئولیت این جنایات را به عهده میگیرد.

 

http://www.serxwebun.org/arsiv/67/#/3/zoomed

 

کشتار معلمان و کودک دوساله آنها در روستای  یول الان

 

در تاریخ 25 اکتبر سال 1993 پس از فرمان عبداله اوجالان مبنی بر حمله به تمام افرادی که پاسپورت جمهوری ترکیه دارند. عبدالله نافیز معلم درس جغرافیا  و ارگین کوموت در مقابل مدرسه با رگبار سلاح اتوماتیک به دست حزب کارگران کردستان به قتل میرسند، پس از آن اعضای گروه تروریستی حزب کارگران کردستان به روستای دوزجه آمده و زن و شوهر معلم بایرام تکین و یاسمین تکین و دختر 2 ساله انها با نام بتول را به رگبار میبندند.

روزنامه سرکزوبون ارگان خبری حزب کارگان کردستان مسئولیت این قتل را با این تیتر قبول میکند: 4 معلم همکار دشمن درروستای یول الان مجازات شدند!

 

http://serxwebun.org/arsiv/143/#/25/zoomed

 

 

قتل عام دهکده میلان و کشتن کودکان شش روزه و سه روزه

 

در تاریخ 19 و 20 اگوست 1987  افراد مسلح حزب کارگان کردستان برای ورود به روستای کیلیچ کایا از توابع شهر سیرت از سه جهت وارد دهکده میلان شده با محافظان روستا درگیر شده و پس از ورود به دهکده افراد زیر را به قل میرسانند:

حلیت دمیر 5 ساله ، صبریه باشتاش 10 ساله، ناجیه باشتاش 3 ساله، زینب باشتاش 6 روزه، فوات باشتاش 7 ساله، حمید باشتاش 14 ساله، حازینه باشتاش 7 ساله، حاجی باشتاش 12 ساله، بهار نارین 3 روزه، حالیسه نورین 4 ساله، هدیه نارین 5 ساله، سلیمان دوندار 10 ساله، کمال دمیر 10 ساله، .....

 

حزب کارگران کردستان در ارگان خبری خود مسئولیت آن را بر عهده گرفته است.

http://www.serxwebun.org/arsiv/13ozeltebax/files/assets/downloads/page0031.pdf

 

به رگبار بستن کودک 13 ساله

 

در 12 جون سال 1987 جهت ایجاد رعب و وحشت در صنف روزنامه نگاران حزب کارگران کردستان به خانه محمد چاغداش نماینده روزنامه ملیت ترکیه حمله کرده به سمت خانه او مواد منفجره پرتاب میکند خواهرزاده 13 ساله محمد چاغداش برای فرار از خانه اقدام میکند که از طرف افراد مسلح حزب کارگران کردستان به رگبار بسته شده کشته میشود .

سازمان روزنامه نگاران جنوب شرق ترکیه با انتشار بیانیه ای این قتل وحشیانه را محکوم میکند.

ارگان خبری حزب کارگران کردستان مسئولیت این عملیات را قبول میکند.

 

http://serxwebun.org/arsiv/67/

 

http://www.cumhuriyetarsivi.com/katalog/192/sayfa/1987/6/13/12.xhtml

 

  کشتار روستای گونیجه و کشتن زنان حامله

 

در 22 سپتامبر سال 1987 گروههای مسلح حزب کارگران کردستان با حمله به روستای گونیجه  از توابع شهر شیرناک جمهوری ترکیه 11 نفر از اهالی روستا را به رگبار میبندند طی این عملیات ترور 5 زن که دو نفرشان حامله بود کشته میشوند، همراه انها 4 کودک دیگر نیز در اثر شلیک سلاحهای اتوماتیک در دم جان میدهدن.

 

حزب کارگران کردستان در ارگان خبری خود مسئولیت این حمله را به عهده میگرد

http://www.serxwebun.org/arsiv/69/#/2/zoomed  

 

 

 

قتل عام روستای پینارجیک و کشتن 16 کودک و 6 زن

در تاریخ 22 جون سال 1987 گروههای مسلح حزب کارگران کردستان وارد روستای 60 نفره پینارجیک شده و با سلاحهای اتوماتیک به خانه محافظان روستا حمله ور شده و سی نفر از اهالی روستا را به قتل رساندند که در میان آنها 16 کودک و 6 زن نیز دیده میشد. پس از قتل عام روستا گروه ارتش ملی نجات بخش کردستان اعلامیه ای با این مضمون در روستا پخش میکند:

ای دشمنان کرد و کردستان و ای نوکرهای بی ارزش استعمار فاشیزم ترک: هیچ قدرتی نمیتواند شما را از گلوله های قدرت رهای بخش خلق برهاند، قبل از انکه بیش از این مرتکب جنایت بر علیه خلق شوید تسلیم ارتش ملی ازادی بخش کردستان شوید، از خلق طلب بخشش کنید و جزای اعمال خورد را بپردازید.

 

حزب کارگران کردستان در ارگان خبری خود مسئولیت این عملیات را بر عهده میگیرد.

 

http://www.serxwebun.org/arsiv/66/files/assets/downloads/page0003.pdf

 

 

قتل عام شهر سووار و کشتن 11 کودک

 

در تاریخ 21 جولای سال 1994 گروههای مسلح حزب کارگران کردستان برای کشتن محافظان روستا وارد دو روستا با نامهای منده و  اسکیلان ازتوابع شهر سووار شده 21 نفر را به رگبار بسته به قتل میرسانند از میان کشته شدگان 11 نفرشان کودک بود.

 

حزب کارگران کردستان در ارگان خبری خود مسئولیت این کشتار را بر عهده میگیرد.

http://serxwebun.org/arsiv/145/#/23/zoomed

 

 

متاسفانه مطرح کردن تمامی این جنایات در یک مقاله غیر ممکن است اما طی آمار سازمان بین المللی ضد تروریسم وابسته به دولت ایلات متحده امریکا حزب کارگران کردستان به رهبری عبدالله اوجلان مسئول مرگ بیش از 45هزار انسان در ترکیه است.

http://www.nctc.gov/site/groups/kgk.html 

 

 

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد تاریخچه عملیتهای ترور حزب کارگان کردستان به لینکهای زیر مراجعه فرمایید

 

 

http://serbestiyet.com/Yazarlar/90li-yillar-sizin-de-bildiginiz-gibi-degil-163851

 

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yildiray-ogur/587624.aspx

 

http://www.pkkeylemleri.com/

 

این همان حزبی است که سیاسیون پانکرد و اعضای حزب دمکراتیک خلقها برای او سالگرد تاسیس برگزار میکنند، خانه محل تاسیس آن را تبدیل به موزه میکنند، پشت خود را به آن تکیه میدهند و برای اعضای آن غذا و مواد ضروری حمل کرده پس از مرگ تابوت کشته شدگان آن را روی دوش خود حمل میکنند و آقای دمیرتاش می خواهد مجسمه رهبر آن عبدالله اوجالان را برپا کند. سیاسیون سلطنت طلب و تعداد کمی از نویسندگان ایرانی برای موفقیت شاخه سیاسی و نظامی آن هوورا میکشند.

 

این درحالی است که تلاشهای سیتماتیک وسیعی با حمایت مستقیم احزاب سیاسی و نظامی پانکرد و عده کمی از ایرانیان انجام شد تا بر روی تمامی این حقایق و فلاکتها سرپوش گذاشته شود. اوج این دروغگویها را میتوان در جریان جنگ کوبانی دید که انتخابی بود بین بد و بدتر. دوستان نویسنده و هنرمند ایرانی ما مقالات و کاریکاتورهای بسیاری برای تبلیغ آزاد بودن زن در جامعه کرد منتشر کردند، در یک دست شیشه شیر برای کودکان و در دست دیگر اسلحه.

کسی اعتراض و مشکلی با این موضوع که رای 40 هزار نفر در قبلیه بادیکان تنها با موافقت ریس قبلیه به فروش میرسد ندارد. دماغ زنان بریده میشود، انگشتانشان بریده میشود، سنگسار میشوند ، ختنه میشوند، به یک چهارم آنها از طرف خانواده خودشان تجاوز میشود، دختران خرد سال به عنوان زن سوم ازدواج میکنند و همه اینها فراتر از اتفاقات موردی، تبدیل به فرهنگ اجتماعی چند هزار ساله شده است.

این یک حقیقت است ما فاقد پرنسیب و اصول مشخص هستیم. تمام شما که سعی در مخفی کردن حقیقت دارید و دروغ میگوید در جنایات انجام شده شریک هستید دوست من. از همه تاسف بار تر سیاسیون پانکردی هستند که در تلوزیونهای بینالمللی زبان مادری و داشتن دولت را را جز حقوق ابتدای مردم کرد میدانند. البته منظورشان دولت شمال عراق نیست، منظورشان این است که مردم کرد تمام حقوق خود را گرفته اند حالا مانده حقوق زبان مادری.

 

میدان به قدری از وجود روشنفکران و تعقل خالی است که تفکرات سطح پاینی مانند پانترکیسم تبدیل به منتقدان پانکردیسم شده اند.

 حالا مردم ما باید بین پانها مختلف یکی را انتخاب کنند. صادق هدایت میگوید:

باید دید آیا تمام این تقصیرها کار ملت است؟ خیر! هر ملتی مربی لازم دارد راهنما لازم دارد، اما عیب کار اینجاست که مربیان این ملت فاسدند.

صادق هدایت. حاجی آقا

 

درپایان باید بگویم منابع و لینک اخبار در مورد اشخاص و احزاب ملیگرای پانکرد بسیار فراوان است بسیاری از اطلاعات برای طولانی نشدن مقاله نوشته نشده اند. در این مقاله سعی شد تا گستره بزرگی از اطلاعات خام به شکلی سطحی از هر جنبه در اختیار خوانندگان ایرانی قرار گیرد تا علاقمندان به تحقیق در این زمینه بتوانند از انها استفاده کنند. 

 

یکی از مهلکترین اشتباهاتی که شروع جنگ جهانی دوم را در پی داشت مصالحه و مدارا با تروریسم ادولف هیتلر بود. سران کشورهای اوروپای در دیداری که با هیتلر داشتند تلاش کردند تا با دادن امتیازاتی او را متوقف کنند. نخست وزیر وقت بریتانیا مرزهای جدید آلمان که تا چکوسلواکی  گسترده شده بود را قبول کرد و تنها از هیتلر خواست تا در آنجا متوقف شود. درآن زمان تمام کشورهای دنیا از هیئت مذاکره کننده به خاطر کمک به گسترش صلح و دوستی جهانی تقدیر و تشکر کرد بود. و در نتیجه این مذاکره و مدارا با تروریسم بود که آلمان با تقویت نیروهای خود 60 میلیون کشته را به جهان تحمیل کرد.

در مواجهه با تروریسم باید به این دو نکته دقت کرد نکته اول این است که ما تروریسم خوب نداریم تمام انواع تروریسم خطرناک و مهلک هستند، دومین نکته بسیار مهم این است که مذاکره با تروریسم غیر ممکن است با تروریسم باید جنگید.  

 

با مشاهده وضعیت اسفبار عراق و سوریه میشود به اهمیت و عمق اثرگذاری رفتارهای سیاسی ما بر سرنوشت کشور پی برد. حمایت از پانترکیسم، پانکردیسم و دگیر پانهای موجود صرفا به خاطر احساسات سطحی کودکانه میتواند اثرات مهلکی در آینده خانوادهای ایرانی و مملکت ما داشته باشد. تاکید بر اهمیت برپای حاکمیت قانون و حقوق شهروندی برابر برای هر ایرانی آرمانهای است که باید جایگزین نفرتها و احساسات زودگذر و سطحی ما باشد.

 

 

آذرگون

دانشجوی رشته زبانها و فرهنگهای ملل خاورمیانه

2015.10.9 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما