سخنرانی حسین باقرزاده درباره «بحران نمایندگی در اپوزیسیون»

سه شنبه 17 آپریل ، دکتر حسین باقر زاده در باره« بحران نمایندگی در اپوزیسیون، و انتخابات آزاد»  در اتاق فرهنگ گفتگو  سخنرانی داشت که با پرسش ها و اظهار نظراتی مواجبه شد. آنچه می شنوید بخش اول آن می باشد.:

انتشار از: