مهرداد درویش پور، حمید نوذری و فریدون خاوند: بحران پناهندگی

گفتگوی برنامه افق صدای آمریکا با حمید نوذری، فریدون خاوند و مهرداد درویش پور درباره بحران پناهندگی و چالش های مدیریت آن
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: