فایل صوتی پرسش شرکت کنندگان درباره«بحران نمایندگی اپوزیسیون»

فایل صوتی پرسش و اظهار نظرات شرکت کنندگان در باره« بحران نمایندگی اپوزیسیون» در اتاق فرهنگ گفتگو 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.