ای حاکمان، ننگتان باد!

جان محمود بهشتی لنگرودی در خطر است
ننگتان باد كه كشور را چنين غارت می كنيد و خجالت نمی كشید.....تصور می كنيد امثال فاضل خداداد ورفيق دوست وبابك زنجانی ورحيمی و... را كه محاكمه كنيد افكار عمومی قانع شده، پی به غارت گری هاي شما نخواهند برد؟! ....فردا نوبت محاكمه ی حاكمان فعلی خواهد بود.........تجمع 16 مهر از ساعت 10 تا12 در تهران ومراكزاستانها در اداره ی كل و در شهرستانها در اداره ی آموزش و پرورش را فراموش نكنيد

 

جان محمود بهشتي لنگرودي در اثر اعتصاب غذاي خشك از چهارشنبه هشتم مهر 94 در خطر است نجاتش دهيد.

همكاران گرامي! آقاي بهشتي سخنگوي كانون صنفي معلمان ايران (تهران)را به دنبال اعتراضات شش ماهه ي اخير معلمان ، دو ماه پيش بازداشت كردند. در حاليكه در سال 89 بيدادگاهي تنها طي مدت 5 دقيقه به ايشان حكم 5سال زندان داده ،و ميخواهندهمين حكم ظالمانه را اجرا كنند

!سئوال اينجاست كه مگر محمود بهشتي لنگرودي وديگر معلمان چه ميخواهند ؟مگر شما قبل از انقلاب نمي گفتيد:ليس للانسان الا ما سعي ؟نيست براي انسان مگر كار وتلاشش ؟حال كه به قدرت رسيده فراموش كرده و چنان بيت المال را به روي فرزندان ، خانواده ودوستان گشوده ايد كه ميليارد براي شما همچون هزار تومان در جيب معلمان مي ماند؟

بهشتي ها ميگويند اين حقوق ما نيست، معلمان خيلي بيشتر از اين حق دارند. دروغ ميگويند؟! جاي بهشتي ها ، بداقي ها،عبدي ها،باغاني ها، هاشمي ها، و...زندان است؟!

ننگتان باد كه كشور را چنين غارت ميكنيد و خجالت نميكشيد.!خجالت پيش شما شرمنده است.بچه ي 6 الي 7 ساله اي بودم كه دستم را دراز و از شاخه ي گردوي داخل كوچه چند گردوچيدم وشكستم وخوردم. در اثر پوست سبز گردو دستهايم سياه شد.فردي از انجا عبور كرد و گفت: چرا گردوي درخت مردم را چيدي ؟گفتم نه چيدم .گفت:پس چرا دستانت سياه است؟به دستان كوچكم نگاه كردم وهنوز شر منده هستم .و شما حاكمان ستمگر چنين كشور را غارت ميكنيدو تصور ميكنيد امثال خداداد فاضل ورفيق دوست وبابك زنجاني ورحيمي و... را كه محاكمه كنيد افكار عمومي قانع و پي به غارت گري هاي شما نخواهند برد.

مردم ميدانند كه اگر ديروز رفيق دوست و امروز بابك زنجاني محاكمه ميشوند ،فردا نوبت محاكمه ي حاكمان فعلي خواهد بود .به قول هاشمي رفسنجاني از اين دزديها تنها نوك كوه يخ در اب پيدا است.حيا كنيد ،كشور را بشكه ي باروت كرده ايد.ميدانيد اگر خداي نكرده با بهشتي كاري شود چه غوغايي خواهد شد؟؟!!معلوم نيست جلو انرا بتوانيد بگيريد.

بهشتي و تمام معلمان را ازاد كنيد كه از كرده ي خود پشيمان خواهيد شد . آهاي حاكمان و آهاي معلمان و آهاي مردم : كشورها را با هم مقايسه كنيد،به همان اندازه كه يك ملت از ازادي بيان بر خوردار است ،فساد نزديك به صفر است و ان كشور بسيار توسعه يافته و پيشرفته است .(فنلاند ،دانمارك، نروژ ،سوئد) و بر عكس در كشورهاييكه سانسور و اختناق وجود دارد فساد زياد است و پيشرفت وتوسعه ناچيز است.(سومالي وافغانستان و عراق و ايران)تصورش را بكنيد يكسال است صفحه ي فيس بوك دارم و مطالبم را بر روي ان ميگذارم كه انرا هك كرده اند .چه كس يا كساني هك كرده اند؟دزدان ويا نگهبانانان دزدان . بر همه مشخص است. خودتان بگوييد ازادي بيان ما ايرانيان چقدر است؟

به اميد داشتن ميهني آزاد وآباد بدون زنداني سياسي وبخصوص بدون زنداني معلم. همكاران گرامي 16 مهر از ساعت 10 تا12تجمع در تهران ومراكزاستانها در اداره ي كل و در شهرستانها در اداره را فراموش نكنيد. عكس اقاي بهشتي سمت راست نفر اول

سيد هاشم خواستار نماينده ي معلمان در كانون صنفي فرهنگيان خراسان

 

محمود بهشتی لنگرودی: نفر نخست از راست

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.