فایل سخنرانی حسین باقرزاده درباره « بحران نمایندگی در اپوزیسیون»

سه شنبه 17 آپریل ، دکتر حسین باقر زاده در باره« بحران نمایندگی در اپوزیسیون، و انتخابات آزاد» در اتاق فرهنگ گفتگو سخنرانی داشت که با پرسش ها و اظهار نظراتی مواجبه شد. آنچه می شنوید بخش اول آن می باشد.:
انتشار از: