«ریشه ترکی» سومر ها و حضرت محمد!

کسانی که مدعی میشوند سومر ها و ماد ها وایلامی ها ترک بودند و یا زبانشان چیزی شبیه ترکی بود آبروی ترک ها و ترک زبان ها را می برند......ادعا می شود که همه فرهنگ معاصر بشری با حملات چنگیز به شرق و غرب، چین و روسیه و خاورمیانه شروع شد و گسترش یافت و چنگیز خودش ترک، و ایل مغول یکی از اقوام ترک بوده است!

 

من قبلا گفته بودم این کسانیکه مدعی میشوند سومر ها و ماد ها وایلامی ها ترک بودند و یا زبانشان چیزی شبیه ترکی بود آبروی ترک ها و ترک زبان ها را می برند – بعضی ها از این حرف دلخور شده بودند. حالا ببینید چطور.

از سفر اخير قزاقستان دو ره آورد چاپی هم داشتم، دو کتاب، که به توصیه یکی دو نفر از دوستان قزاق با خودم آوردم و ابتدا با جدیت شروع به خواندنشان کردم، بعد تبدیل به یک تفریح شد، بعد هم دیدم فقط وقتم را تلف میکنم. بالاخره فکر کردم این قبیل نویسندگان و «مورخین» حتی آبروی آنچه و آن که را که در سرشان این قبیل تخیلات را دارند هم می برند.

هر دو کتاب «اثر» قایرات (همان غیرت) ذاکریانوف رئیس آکادمی ورزش و گردشگری جمهوری قراقستان است. یکی بنام «راپسودی ترکی زیر لانه گرگ» (2012) و دیگری «حماسه ترکی چنگیز خان و فاکتور قزاق» (2014).  به گفته موسسه ها و کسانی که این مولف و کتاب های او را تبلیغ میکنند، این هردو کتاب «تاریخ ناگفته» قزاقستان و کلا فرهنگ بشری است. براستی هم هر دو کتاب یک داستان را تعریف میکنند و آن اینکه همه فرهنگ و مدنیت بشری اصل ترکی دارد.

قایرات (غیرت) ذاکریانوف: راپسودی ترکی – زیر لانه گرگ

 

شما این را باور نخواهید کرد اما در کتاب نخست، آقای ذاکریانوف ادعا میکند که همه فرهنگ معاصر بشری با حملات چنگیز به شرق و غرب، چین و روسیه و خاورمیانه شروع شد و گسترش یافت و چنگیز خودش ترک، و ایل مغول یکی از اقوام ترک بوده است. «… اینکه چنگیز را خونخوار مینامند افسانه ای بیش نیست. او بنیانگذار دنیای نوین بوده  و این پیام را با لشکر کشی های خود به چهار گوشه جهان رسانیده است.»

بنظر ذاکریانوف فرهنگ ایلی و کوچنده همیشه بر فرهنگ یکجا نشین تسلط یافته چونکه کسانیکه پیوسته کوچ میکنند آرام نمیگیرند و همیشه در تلاش اند، در حالیکه یکجا نشینان خواهان رکود و آرامش اند.

ادامه: سومر ها، فنیقی ها، بابلی ها، مصریان، هیتیت ها،ایلامیان، گوت ها، هون ها، یونانی ها همه (هر کدام به دلیل دیگری) ترک بوده  و یا اصلیت ترکی داشته اند. بعبارت دیگر اقوام ترک در مراحل گوناگون تاریخ از آسیای میانه به این سرزمین ها، یعنی مثلا به بین النهرین امروز کوچ کرده اند. مثلا «سومر ها که  در راس همه فرهنگ های بشری بودند، اصلیت ترکی داشتند چراکه سومری هم مانند ترکی زبانی التصاقی است و مثلا هم در سومری و هم در زبان های ترکی «زمین» را «یر» («یئر») و رقم سه را «اوش» مینامند!»  حد اقل این ادعا برای هموطنان ایرانی و آذری ما آشناست!

راپسودی ترکی، ص81، در باره سومر ها و سومری

راپسودی ترکی، ص81، در باره سومر ها و سومری: هم در ترکی و هم در سومری به رقم  سه «اوش» میگویند

از اول: آدم و حوا اهل شهر آلماتی (در قزاقستان) بودند و پروردگار برای گفتگو با آنها لابد به قزاقی سخن میگفت. یک راه «استدلال» را ببینید تا بقیه استدلال ها را بتوانید حدس بزنید: «آدام» به قزاقی یعنی «انسان». «آتا» یعنی «پدر»، پدر همه نوع بشر یعنی «آدام» و یا «آدم». این از حضرت آدم. از سوی دیگر نام آلماتی (آلما+آتا) از دو بخش عبارت است.«آلما» به قزاقی یعنی «سیب» و یک معنی دیگر این کلمه «از فعل آتماق=گرفتن، برداشتن، «برندار» میشود. .. میدانیم که در بهشت خداوند به آدم و حوا امر کرده سیب را برندارند. آلما-آتی یعنی «سیب را نچین، برندار!» که امر الهی است. پس آیا این دلیل آن نیست که وقتی خداوند به آدم گفته «سیب را نچین و یا برندار!» یعنی «آلما، آتا!»، به قزاقی حرف زده است؟»

راپسودی ترکی، ص 72، در باره آدم و حوا

راپسودی ترکی، ص 72، در باره آدم و حوا: آلما-آتی یعنی این امر الهی: سیب را برندار!

بهمین ترتیب: حضرت نوح ترک بود، چرا؟ چونکه سه پسر داشت و از هر کدام یک طایفه بوجود آمد – قزاق ها هم سه طایفه (جزء) داشتند و این مشخصات مشابه اند!

حماسه ترکی چنگیز خان، نوشته قایرات ذاکریانوف، 2014. برای ورق زدن کتاب کلیک کنید

حماسه ترکی چنگیز خان، نوشته قایرات ذاکریانوف، 2014. برای ورق زدن کتاب کلیک کنید

جلد دوم هم پر از این قبیل افسانه ها و خیالپردازی هاست. اما در اینجا از ابتدای بشر و آدم و حوا کمتر، و لیکن در مقابل، از دوره کمی بعد تر مانند کنفوسیوس، بودا، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد بیشتر صحبت میشود و ادعا میشود که همه آنها هم اصل و نسب ترکی داشتند و ریشه شان از آسیای میانه بوده است!

ذاکریانوف: افسانه ترکی چنگیز خان، ص 42،

ذاکریانوف: افسانه ترکی چنگیز خان، ص 42، «مسیحیت بعنوان دین در درون دنیائی ترک زبان شکل گرفت»

ذاکریاتوف: افسانه ترکی چنگیز خان، ص 44:

ذاکریاتوف: افسانه ترکی چنگیز خان، ص 44: «نام شهر مکه حتما ماهیتی ترکی دارد و از کلمه مکن (مکان) میاید»

مثلا: «زرتشت در نزدیکی شهر مدرن قزاقی اورالسک متولد شده است. یوری دزوزدوف هم با قاطعیت میگوید (!) که اطلاعات موجود تاریخی و زبان شناختی دال بر آن است که مسیحیت آغازین در دنیائی ترک زبان تشکیل یافته است… من در کتاب فوق الذکرم هم استدلال کرده ام که عیسی مسیح و پیامبر محمد ریشه های ترکی داشته اند…» (ص 42)  ویا: «ترک ها پیوسته دین خود یعنی «تنگری» را به ادیان  ملل بومی یکجا نشین منطبق کرده اند. این هم نشان دهنده آن است که چگونه شد که آئین زرتشت در ایران، اسلام در شبه جزیره عربستان، آئین بودا در هندوستان و مسیحیت در اروپا پیدا شد… نام شهر مکه از ریشه «مکن» می آید که در قزاقی بمعنی «محل اقامت» میباشد…»

دادن تصویر نمونه هائی از صفحات این دو کتاب در این مختصر نمی گنجد. اگر حوصله اش را دارید از«آمازون»  سفارش بدهید، بفرستند. اگر نه، روی همین دو تصویر کتاب ها کلیک کنید تا بعضی صفحات این کتاب ها را مطالعه کنید.

و اما من در قزاقستان و از قزاق ها دو نظر در باره آقای ذاکریانوف شنیده ام. یکی میگوید که ایشان آدمی جدی نیست و همینطوری برای خودشان کتاب مینویسد و هرچه دلش خواست میگوید و حرف های ایشان به حکومت مربوط نیست. این قابل درک است، اگر چه  بنظر گروه دوم این ادعا عجیب است چونکه آقای ذاکریانوف رئیس آکادمی دولتی ورزش و گردشگری جمهوری قزاقستان است. ثانیا هر وقت این کتاب ها منتشر شده، «اتاق بازرگانی بریتانیا و قزاقستان» که در لندن قرار دارد و پشتش سفارت دولت قزاقستان  در بریتانیا و وزارت صنایع و نفت این کشور ایستاده، آنها رامعرفی کرده اند. خود ایشان و همراهانشان هم با دعوت این قبیل موسسه ها به لندن رفته، کتاب خودشان را معرفی میکنند.

طبق یک نظر، این شواهد دلیل آن است که حکومت قزاقستان این نوع نگرش (!) تاریخی را اقلا بطور غیر مستقیم حمایت میکند. اما طبق نظر دیگر، حکومت قزاقستان که مسئول هر چیزی نیست که یک شهروند قزاق شب فکر کند و روز بعد در آن مورد نظریه پردازی نماید.

خوب، که چی؟

بدون شک نمیتوان با استناد به چنین «مورخین» و نویسندگانی،  همه آثار و اندیشه های افرادی را که دغدغه های ملی و میهن دوستانه دارند بی ارزش شمرد. نیت من هم واقعا مسخره کردن کسی نیست. اما بیشک خود این افراد با چنین نوشته ها و ادعا هائی باعث کسب حیثیت تاریخی وعلمی برای خود و فرهنگ ها و یا مللی نمی شوند که گویا از آنها دفاع میکنند.

ولی مگر از این قبیل آدم ها در همه جا  یافت نمیشود؟

نمیدانم، دیده اید یا نه. یک فیلم نسبتا معروف آمریکائی بنام «ازدواج یونانی» (در این لینک) هست که در واقع یک کمدی بر بستر مقایسه طرز فکر و زندگی آمریکائی و یونانی است. در این فیلم یک مرد جوان آمریکائی با یک دختر یونانی الاصل ازدواج میکند. پدر عروس که یک «یونانی سنتی» است و به اصل و نسب و زبان یونانی خود مباهات میکند مرتب به داماد خود میگوید که ریشه همه لغات همه زبان های جهان در واقع از یونانی میاید و برای هر کلمه انگلیسی و غیره یک لغت یونانی باستان و غیر قابل فهم را بزبان میاورد و بعد به دامادش میگوید: «اگر باور نمیکنی هر لغتی را که به فکرت میرسد بگو، تا من ریشه یونانی آن را بتو بگویم!»

البته ادعا هائی از این قبیل و این نوع «فکر ثابت داشتن» و به چیزی بند کردن، در مواردی مانند این فیلم بیشتر جنبه تفریحی میگیرد، جدی نیست اما مایه شگفتی و تمسخر مدعیان آن هم نمیشود.

خیلی ها علاقه دارند چیزی را که مربوط به شخص خودشان، خانواده شان و یا شهر و ملت خودشان است بزرگ، مهم و تاریخی و یا بی نظیر جلوه دهند و آن را نسبت به بقیه والاتر بدانند و نشان دهند. واقعیت هم این است که مثلا بعضی ها باسواد تر، ثروتمند تر، زیبا تر و یا قدرتمند تراز دیگران هستند و یا فرهنگ، زبان و تمدن بعضی ملل و کشور ها باستانی تر از بعضی ملل و کشور های جوان تر است، اگر چه در نمونه های مصر و یا عراق  و مقایسه آنها با کشور های جوان تر می بینیم که تاریخ باستان، همیشه و لزوما باعث پیشرفته تر، مرفه تر و آزادتر از دیگران بودن در دنیای کنونی نیست. البته سنت تمدن  و فرهنگ بسیار مهم است ولی حتی آن هم دلیل فخر فروشی نیست.

در ایران خود ما هم میتوان شاهد این قبیل مبالغه ها شد اگرچه این ادعا ها و «گنده گوئی» های خنده دار به شوری شوری آنچه که در «آثار» قایرات ذاکریانوف میخوانیم نیست. اما شاید اسبالغه های ما هم  در زمینه خرافات دینی و مذهبی باشد و بیشتر از سوى باصطلاح «ارباب عمائم» و مداحان مذهبی بزبان بیاید. ولی در زمینه تاریخ، زبان، فرهنگ و تمدن بشری  من شخصا تا کنون چیزی به درجه این گزاف گوئی نشنیده بودم (البته این، بنظر من ادامه خیالبافی های اوایل قرن بیستم در ترکیه موسوم به «تز تاریخ ترکی» و «تئوری آفتاب زبان» است که بعدا به بوته فراموشی سپرده شد و من در چند مورد در باره این نوع «تئوری» ها بطور مختصر نوشته ام.)

کسی این قبیل ادعا ها را جدی نمیگیرد. نگرانی من از آن است که، طوری که گفتم، این قبیل گزاف گوئی ها مایه شرمندگی خود این قبیل «مورخین» و آنهائی میشود که این نویسندگان گویا میخواهند از آنها دفاع کنند.

در واقع هیچ گروه و ملتی، هیچ فرهنگ و تمدنی، چه باستانی و چه جوان تر، چه بسیار غنی و چه کمتر غنی، چه پر از آثار و چه با آثاری کمتر، نیازی به این خیالبافی ها ندارد.

یک خانمی که به معرفی کتاب اول ذاکریانوف در لندن به آنجا دعوت شده بود، با لحنی حیرت زده در «تویتر» نوشته بود: ««آیا میدانستید که آدم و حوا از شهر آلماتی قزاقستان بوده اند و خدا وند، قزاقی حرف میزده…؟» و بعد کمی در باره کتاب توضیح داده بود.

میدانید در تویتر اولین عکس العمل در باره این تویت چه بود؟

-?Sorry, what
(یعنی: ببخشید، چی گفتید؟) *

————————————-

 * دکتر عباس جوادی، پژوهشگر  ایرانی، دکتر زبانشناسی و خاورشناسی  و مدیر منطقه ای رادیوی آزاد اروپا ست.

 

برگرفته از: 
تارنمای چشم انداز
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان خواهش میکنم انرژی خود را برای نوشته این آقا هدر ندهید چرا که ایشان برای روشن شدن حقایق نمینویسند .... و بقول آقای نیک آهنگ کوثر برای مافیای رسانه ای خارج از کشور.شما را ارجاع میدهم به اصل نوشته که در مورد آقای جوادی هم صدق میکند https://khodnevis.org/article/65787

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ایرانی! با سلام! رسم بر این است که اگر جنابعلی سیاستمدار، صاحب منطق و دارای نظر مدونی هستید، لطف کنید، مقاله تان را با عکس، ونام و نشان خودتان، مثل اغلب نویسندگان ایران گلوبال به سایت مربوطه بفرستید، تا هم خوانندگان با حضور شریف و منورتان آشنا شوند، و هم با نظرتان. شما اگر بخود اعتماد سیاسی دارید، و مرد عمل و شخص متبحری هستید، که هر سیاستمدار لازم است آن را داشته باشد، لطفا از پرده عصمت بیرون در آید، تا شهامت سیاسی تان اعتماد خواننده را جلب بکند، و خوانندگان بدانند با کی سرو کار دارند. و الا طویل نویسی کامنت، دلیل بر استدلال، درستی نظر، و یا اعتماد سازی نیست. تشکر.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر این قول رایج بپذیریم بعد دوره رکود استعمال فارسی (فارسی میانه یا پهلوی پارسی)، از دوران صفاریان و سامانیان دو مرتبه فارسی (پارسی دری) رواج یافت در دستگاه حکومت و دیگر نهادهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی... باید پرسید چرا این زبان کتابی فارسی دری که شکل استاندادرد شده گویشهای ایرانی-پارسی است برگزیده شد و چرا مثلا کردی کرمانجی یا گلیکی یا بلوچی برگزیده نشد؟
پاسخ بدون غرض و بی طرفانه به این سوال، شادی نکاتی روشن کند.
فارسی دری بخاطر ویژگیهایش زبانی سهل برای مردمان فلات ایران شد. مردمان ایران زمین که خودشان داری دهها گونه زبان و گویش بودند چه اکثریت ایرانی زبان (هندایرانی) و چه عربی و اسوری و ارمنی و گرجی و ارامی و عبری و دارویدی و البته گروه بزرگ خانواده زبانهای ترکی از تاتار و غزهای اولیه تا اذری و اناتولی و ترکمنی... ناچار بایست زبانی منعطف داشته باشند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
البته بهتر بود نمیگفتم سه ردصد جمعیت عرب زبان چون این آمارها تخمینی است ممکنست بیشتز از دوبرابر باشد. مقصود چیز دیگری بود. شخصا برای هموطنان عرب زبان کشورمان ارج و منزلت زیادی قایئلم و بر روسر ما و همه ایرانیان جای دارند.
من میدانم هموطنان عرب زبانم در خوزستان و جنوب کشور در کنار سایر هموطنان زندگی سختی میگذرانند و در مشکلات اقتصادی و فقر و گرد و غبار این سالها زندگی سختر شده. میدانم در کنار چاههای نفت فقیرانه زندگی کردن چقدر درناک است! میدانم چون خودم و بیشتر اطارفیانم هم در فقر و بیکاری هستیم. میدانم دغدغه نان شب داشتن یعنی چه. من هرگز بخودم اجازه نمیدهم جسارتی به هیچ قوم زبانی بکنم د راین میان عرب زبانان هموطن ایارنی اولی تر هستند. کیست منصف باشد و بعد فقر عرب زبان ایرانی ببیند؟! در حالی نفت و گاز جنوب را دولت مرکزی به یغما میبرد و اباندهای حکومتی پروارتر میشوند ولی هموطن

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بسیاری از سخنان فعالان حقوق قومی درست است در محدودیتها! مثلا در نام شرکتها و موسسات محدودیتهایی است. د رنواحی عمده فارسی زبان اجازه نمیدهند شرکت و موسسه ای با نام غیر فارسی باشد مثلا در یزد یا مشهد یا اصفان و امثالهم اجازه ثبت نام تجاری غیرفارسی نمیدهند ولی در استانهای آذربایجان و کردستان.. میشود از نامهای محلی کردی و ترکی استفاده کرد. بر ااس همین برخی محدودیتها هست. من شخصا با چنین محدودیتهایی مخالفم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من یک شهروند معمولی هستم که الان بیکارم و خودم و مادرپیر و بیمارم به سختی اداره میکنم. از ترس با نام مستعمار مینویسم. شما شاید ان ور اب هستی و راحت مینویسی. من تنها خواستم دلیل اینکه بسیاری از نخبگان فارسی زبان زیاد توجهی به فعالان حوق زبانی و قومی نمیکنند همین ترس از تقویت تجزیه طلبی است.
فعالان واقعی و دلسوز حقوق زبانی و قومی، بایست به این ترس فارسی زبانان و بسیرای از گروههای قومی-زبانی ایرانی دیگر توجه کنند.
یک طرفه به قاضی رفتن بیفایده است. تهمت زدن و همه را به یک چوب راندن، موجب شکاف و بی اعتمادی بیشتر میشود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اول بخاطر اشتباهات تایپی عذر میخواهم. جناب ناظر، اسم ایرانی اسم مستعارم است. شما صلا مرا نمشناسید همان طور که من شما را نمیشناسم. فقط چند خط نوشته از من دیده اید. از کجا فهمیدید من راسیسم فارسی هستم؟! (راسیسیم=نژادپرستی)، دارم میگویم خودم از نژاد مشترک بشری میدانم و شما میگویید راسیسم فارسی؟! شما حتی به متن نوشته من متعهد نیستید! کجا من از نژادپرستی دفاع کردم؟!
امثال شما پیش فرض گویا هرکی مخالف نظر شماست راسیست فارس میدانید! چون گفتم فارسی زبان هستم؟! شاید فارسی زبانی دلیل نژادپرست بودن است؟! احتمالا در ازبکستان هر کس خودش ازبکی زبان معرفی کند بر اساس نظر شما راسیسم ازبکی است که حقوق فارسی زبان های تاجیکی را سیستماتیک نقض میکنند!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ایرانی! دمکراسی معضل ملل را درخصوص ایران حل نمی کند. دمکراسی یک کاربرد محدودی دارد! دمکراسی یک کلمه عام است. و در همین دمکراسی غربی که مافیاهای، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی، صنعتی، دیسکرمیناسیون، و تبعیض و نابرابری اعمال میشود. حق تصمیم گیری دریک سیستم دمکراسی در اختیار جناح اکثریت است، و درهمین دمکراسی غربی در کشو های اروپائی با اینکه اپوزیسیون در مجلس برای جلوگیری از قوانینی که بر ضد منافع کارگران، و زحمتکشان، و علیه بیکاران، و قشرهای ضعیف و گروههای اقلیت جامعه تصویب میشود، با توجه به اعتراض و جیغ و داد های بسیاراپوزیسیون، جناح حاکم قوانین خواست خود را تصویب میکند، و در کمترین مدتی آنرا علیه قشر اقلیت و گروهای مشابه اعمال میکند، و هیچ کاری نیز از دست اپوزیسیون بر نمی آید، بجزاعتراض و جیغ و داد! در واقع فرق آن با ایران این است که در ایران متعرضین به رگبارگلوله بسته میشوند، و با ضرب و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من یک فارسی زبان هستم. ولی خودم را از نژاد مشترک بشری میدانم. این افرادی متهم هستند پان اعم فارس یو ترکی و رعبی و غیره، متاسفانه دارند تیشه به ریشه همزیستی مردم کشورمان و دیگر کشورها میزنند.
تجزیه طلبی در دنیا مدرن جایگاهی ندارد. اروپا دارد به سمت تشکیل یک شکور واحد میرود.
حقوق زبانی مثل اموزش و ادبیات بهز بان مادری حق مردم است. داشتن رسانه مثل رادیو تلویزیون و روزنامه...
حفظ رسوم و فلوکلور حق مردم است. البته در ج.ا ایران کارهیی شده مثل رادیو و تلویزوین و برخی نشریات و تدریس واحد اموزش زبان کردی سورانی و ترکی اذری. ولی میتوان این اقدامت بیشتر کرد.
نیاز به اعتمادسازی کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب پژوهشگر ایرانی زبان شناس ،خاورشناس،باخترشناس ، جنوب غربی وشمال شرقی شناس ! لازم نیست برای تفریح و تلف کردن وقت خودتان جور سفر هندوستان( ببخشیدـقزاقستان ) را بکشید ، به همین رادیو تلویزیون ها ورسانه های رسمی وغیررسمی فارسی زبان وکتاب های منتشر شده نظری بیافکنید قول می دهم ازتاریخ سازی پان آریاییست ها نه فقط تفریح بلکه ازخنده روده بر خواهید شد !فقط اگرممکن است دراین مورد هم همینجا مقاله ای ،یادداشتی ،چیزی بنویسید که مطمئن شویم جنابعالی نه پان فارس بلکه شخص بی طرفی هستید . ببینم شهامتش را خواهید داشت ؟!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من تاکنون به این اندازه اثر آسیمیلاسیون را باور نداشتم تا اینکه نوشته آقای جوادی خواندم آیا این همه تنفر ازترکها نتیچه چیست ؟؟
گیرم که این چند صد میلیون ترک که 6کشورمستقل دارند ودردیگرکشورها مثل ایران وعراق وسوریه وغیره زندگی می کنند ترک نیستند بلکه به قول آقا جواد فارس بودند ولی مغولها آنها را ترک کردند همان مغولهای درآذربایجان ریشه زبان فارسی کنند ولی درفلات مرکزی ایران برای گسترش زبان فارسی خدمات فراوانی کردند حالا چرا به جای زبان ترکی وفارسی مغولی را گسترش ندادند خود سوالی است بی جواب !!
حال سوالم اینکه ایشان دراروپا مهد آزادی زندگی می کند دارایی چنین تفکر ومغایر با حقوق بشر هستند وامثال ایشان که در خاورمیانه و یا داخل ایران صاحب قدرت هستند از داعش ویا کردها باید چه اینظاریید داشته باشیم .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-جناب سیعدرضا.من فکرنمی کنم کسی گفته باشه تمام دنیاتورک بوده وزبانشان تورکی است ،تنهامامیگوییم همفکران پان ایرانیست وشئونیستهای های فارس شماصدسال است ،ازپول بیت المال وبودجه ملی راکه همه درهرزمینه درآن سهیم هستند،تنهابرای زبان فارسی خرج کرده واین تفکررادردنیانسل کشی فرهنگی نامیده که مجازات حقوق بشری وبین المللی داردرااجرانکنید.
سهم مارادرجهت نابودی فرهنگی مابکارنبرید.ماسهم وبودجه فرهنگی خودرابرای فرهنگ وادبیات وزبان وآموزش آن برای خودمیخواهیم.شماهستیدکه علنا دوست داریدماراتحریک به جدایی میکنید.یک سوزن به خودتان ویک چوالدوزبه دیگران آی عزیز
قارداش آسیملاسیون شده.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای جوادی
جنابعالی مدتهاست که در صفحات دنیای مجازی،خصوصا فیس بوک مطالبی را نشر و باز نشر میکنید.و همیشه سعی کرده اید یا از منابع غیر موثق که موردپذیرش در مجامع و محافل و دپارتمانهای علمی نیست بهره ببرید،یا با کات کردن قسمتی از نوشته،ماموریت خود را انجام داده اید.
چند بار در کامنتهای فیس بوک از جنابعالی سوالتی پرسیده ام در باب مطالبتان که بی جواب مانده است.و در مورد آخری بجای پاسخ علمی و منطقی،بنده را از لیست دوستان خارج و ریپورت کرده اید.
جنابعالی همیشه بجای پاسخ در قبال مطالبی که نشرمیکنید،سکوت پیشه میکنید و افراد غیر همفکر و دگر اندیش را بلاک میکنید.دلیلش هم روشن است،چون نوشته هایتان آنگونه تهی از منطق و سندیت است که حرفی برایگفتن ندارید،و یا مطالبی که به سفارش دوستان ماسونیتان نشر میکنید نوشته شما نیستند که بتوانید پاسخ گویید.
عجبا که در کشورهای اروپایی هم به مدارک ویترینی بها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای توکلی! چرا کامنت مرا در پاسخ عباس آقا نشر نمی دهی؟ ممکن است دلیل آنرا برای خوانندگان نیز توضیح دهید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای توکلی! منتظر چه چیزی هستی ! برای نشر کامنت من!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام,
اگر تمامی تمدنها و اقوام بشری ریشه ترکی دارند پس این هویت طلبان ترک میخواهند خود را از چه کسی و از کجا جدا کنند. بهتر نیست که بگذارند همه در این ترکستان بزرگ به وسعت کره زمین با هم برادر وار ببخشید قارداش کیمین زندگی کنیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نوشته آقای عباس جوادی! نوشته ای تهی از استدلال و بیمصرف و فاقد ارزش علمی است. و از نظر زبان شناسان و تاریخ دانان و افراد متخصص هیچگونه ارزش تحقیقی ندارد. ایشان چون نه تاریخ دان، نه سومرشناس و نه تورکولوگ و نه سواد علمی آنرا دارد، پس لازم است که به چیزی که در حوضه آگاهی ایشان نیست، نپردازند. چون در چنین صورتی خود را بازیچه و ملعبه دست خوانندگان آگاه قرار میدهد. و این به معنای ورشکستی و کم سوادی ایشان را میرساند. در ضمن آقای عباس جوادی وکیل مردم آذربایجان نیست که از طرف ما صحبت میکند. ایشان که مخالف حقوق زبانی، فرهنگی و کسب اختیارات حق تعیین سرنوشت مردم آذربایجان می باشد، و خود را در مصاحبه های تلویزیونی بعنوان حامی پان ایرانیسم، پان فارسیم و حکومت مرکز گرای رژیم تهران معرفی میکند، اجازه ندارد، از طرف مردم آذربایجان روده درازی بکند. رفتار وشخصیت آقای جواد به آن مثل معروف می ماند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عجب گرد و خاکی بپا کرده این آقا . براستی امر بر خودش مشتبه شده که ایشان با این حد نازل سواد و بینش سیاسی تاریخ نویس و یا محقق هستند ! عجیب نیست در کشوری که رییس جمهورش دکتر! احمدی نژاد باشد , نماینده مجلس کوچک زاده , محقق و مورخ دولتی هم میشود این جناب !!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای کاوه جویا...اگر جوکی را بیش از دو بار و یا سه بار تکرار بکنید, لطعافتش را از دست میدهد. هیچ کسی تا بحال « ادعا» نکرده زبان ترکی ریشه سومری دارد . آنچه که تا به حال گفته شده است این است که این دو زبان لغات « مشترکی» دارند. بخاطر اینکه اکثر تحقیقات در این زمینه یک فاز سیاسی را حمل میکند این نوع تحقیقات از جمله تحقیقات اقای « عباس جوادی» که در تلویزیون صریحاََ اعلام کردند که حق تدریس به زبان مادری را نبایستی به ترک ها داد, پشیزی ارزش ندارد. لطفاََ دنبال جوک های دیگر بگردید..

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام
آقای مسئول جدید کامنت ها پس نوشته اولی کو ؟
مطالب را یا کامل پخش کنید یا پخش نکنید زیرا از محتوا خالی میشود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای جوادی، شما بیجا خودتان را عصبانی‌ نکنید. رئیس آکادمی ورزش یک کشور هیچگونه مسئولیت علمی‌ و تاریخی ندارد. درد بزرگ ما آذربایجانی‌ها و دیگر مللِ غیرِ فارس این است که در ایرانِ شما نظیر اینگونه مزخرفات، به قلمِ به‌اصطلاح "مورخین" و از طریقِ کتاب‌های درسی‌ و رسانه‌های مختلف به عنوان "حقایقِ مسلمِ تاریخی" به مردمِ ما تحمیل میشود. و شما و همفکرانِ شما در این باره سکوت اختیار نموده اید ولی‌ در افشای پان ترکیزمِ محکوم متاسفانه اس....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام
در ضمن این مطلب هم یادم افتاد بی ربط نیست
دوستی میگفت که مرحوم پدرش تعریف میکرد یک فامیلی داشتند در زمان کمونیستی از آزربایجان شوروی به تهران آمده بود انسان خوش مشربی بود خدا بیامرزدش در 90 سالگی سال 1359 مرحوم شد روزی که به منزل آنها آمده بود دست بر قضا دوست دیگر پدرش مرحوم آقای شهرستانی هم با مرحوم خانمش که شیک پوش بود آمده بودند این آقای مهاجر به آقای شهرستانی میگوید : آقا این خانم با این پاتلتش برای شما جند تمام شده ؟
...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تا زمانیکه هدف نوشته های آقای عباس جوادی در راستای نفی حق تحصیل به زبان مادری , حق کنترل ثروتهای کانی و انسانی, حق تعیین سرنوشت و استقلال ملت آزربایجان جنوبیست بودار و بی ارزش است. ایشان بعنوان شهروند جمهوری چک و جمهوری اسلامی ایران ملزم به قبول قوانین بین المللی فوق الذکر می باشند چرا که هر دو کشور از امضا کنندگان آن هستند. ایشان اصلا فرض را بر این بگیرند که مادربزرگان ما خواب نما شده اند که ما تورکیم. ما نیز به احترام مادربزرگانمان تصمیم داریم ترک بمانیم. اگر آذربایجانیها رای به ترک بودن و استقلال دهند چه کاری از ایشان بر خواهد آمد؟ چرا ما مقاله ای از ایشان در نفی توهم مضحک حقوق بشر کورشی بر نمی خوریم؟ آیا 2500 سال پیش حکومتی با تکیه بر حقوق بشر که قوانین مدرنی هستند قادر به ادامه حیات می بود و یا اصلا میتوانست شکل بگیرد؟
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، درست است، پان ترک ها دروغ بافی و تاریخ تراشی می کنند! اما مگر پان آریاها دروغ بافی و تاریخ تراشی نمی کنند؟ مگر پان عرب ها دروغ بافی و تاریخ تراشی نمی کنند؟ مگر پان ژرمن ها دروغ بافی و تاریخ تراشی نمی کنند؟ مگر پیروان پان های رنگارنگ دیگر دروغ بافی و تاریخ تراشی نمی کنند؟ این که ما همه کاسه کوزه ها را بر سر پان ترک ها بشکنیم و پیروان پان های رنگارنگ دیگر را از یاد ببریم یکسونگری است! همچنان که من پیش از این نوشته ام: ( ..... پنداری دور از خرد به نام ناسیونالیسم بدون دروغ بافی و داستان سازی و تاریخ تراشی درباره یک سرزمین و رویدادهای آن نمی تواند پابرجا باشد! اگر کسی بخواهد درباره تاریخ یک سرزمین پژوهش کند نخستین کاری که باید انجام دهد دور ریختن همه نوشته هائی است که ناسیونالیست ها درباره آن سرزمین نوشته اند چون راستگوئی در میان ناسیونالیست ها جائی ندارد! یوزف گوبلز وزیر .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مقاله پرمحتوا و روشنگر بالا نشان میدهد که ریشه ادعاهای توهم آمیز پان ترک های وطنی چون تقی زهتابی از کجاست. تقی زهتابی هم منبع اطلاعات غلط خود را از کتاب یک نویسنده پان ترک و دروغباف قزاقستانی گرفته و جالب اینجاست که کسانی چون ایلیار هم منبع ادعایشان کتاب تقی زهتابی است! اینها میشوند پان ترک های دست سوم. از دکتر عباس جوادی عزیز به خاطر این پژوهش های ارزشمندشان سپاسگزارم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من شخصا شک میکنم که عباس آقا، به اندازه کافی زبان ترکی را بلد باشد. اگرغیر این است، برای اثبات ادعای خود یک مقاله ترکی با رسم الخط لاتین بنویسد و شک ما را بر طرف کند. در واقع من حتا به سواد آلمانی او نیز شک دارم. ایشان که به بغلش هندوانه داده اند، فکرمیکند، تو این خارج کسانی که بهش به به و چه چه میگویند، میتوانند ... کنند، تا او نیز با چیزهای من در آوردی سر مردم را گرم کند، و هرتخیلات بی پایه را بعنوان تاریخ بخورد خلق الله بدهد. آخه خدا وکیلی مردم که بچه نیستند، چنین چیز های غیرعلمی و من در آوری را از چنین کسانی قبول بکنند. آقای عزیز زمان چ...سپری شده است، بخود بیا! در قرن 21 دیگر نمی توان مثل دودمان منحوس پهلوی برای مردم آذربایجان پاپوش درست کرد. و مردم را با داستانهای ساختگی سر کار گذاشت. کم مانده بگوید نوه کورش است! من در تعجبم که ایشان چرا اینهمه به دست و پا افتاده است؟!