مشکل اصلی اقتصاد ایران فساد رژیم است، شاهین فاطمی

ویدئو
شاهین فاطمی، استاد ایرانی اقتصاد در پاریس، می گوید وضعیت ناهنجار اقتصاد ایران تا زمانی که رژیم سیاسی فاسد و دیکتاتور در ایران حاکم است بهبود نخواهد یافت.
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: