ترورهای پی در پی در اسرائیل

موقعیت ناهموار و ناهنجاری که پیش آمده, آینده آن بسختی قابل پیش بینی است.

 

از آغاز اکتبر تا کنون درگیریهای شدیدی بین خرابکاران فلسطینی واشخاص عادی وهمچنین نیروهای اسرائیلی وجود دارد. در سوم اکتبر "اهرون بنت 21 ساله بهمراه همسر خود ادل 22 ساله وهمچنین نوزاد دو ساله پس از خارج شدن از دیوار ندبه (כותל המערבי کوتل هه معراوی) بطور اشتباه وارد بازار عربها (עיר העתיקה عیرهه عاتیکا) شدند. خرابکار فلسطینی اهرون را با ضرب چاقو بدرون مغازه ای کشاند واو را بابیرحمی تمام بقتل رساند. سپس به همسرش ادل حمله کرد. ادل در حالیکه چاقو درپشت کمر او بود با داد و فریاد بین عربهای جمع شده بهر سوئی دوید و کمک طلبید. اما کسی پاسخگو نبود. نوزاد آنها نیز با چاقو آسیب خورد. تا اینکه شخصی بنام "نخمیا لاوی" اسرائیلی که 25 سال است در همان حوالی زندگی میکند بدنبال شنیدن فریادهای ادل, با اسلحه بکمک آنها شتافت. نخمیا خرابکار را با ضرب گلوله از پای در آورد. اما خود او نیز, همانجا پس از اینکه اسلحه اش را از او ربودند, کشته شد.  نخمیا دارای همسر و هفت فرزند است. سربازان اسرائیلی بکمک ادل و نوزادش شتافتند. آنها امروز 17.10.2015 از بیمارستان آزاد شدند.

 

אהרן בנט (צילום: אהרן קליגר)

 اهارون بنت 21 ساله سرباز و مذهبی که بدست خرابکار در بازار عربها بقتل رسید

נחמיה לביא ()

رابی نخمیا لاوی افسر ارتش بکمک اهارون شتافت اما خود نیز بقتل رسید

 

از قربانیان دیگر "نعاما و ایتام هانکین" نیز توسط دو خرابکار دیگر در شهر اورشلیم در حال برگشتن به خانه بهمراه 4 کودک خردسال که بزرگترین 9 ساله و کوچکترین دو ماهه است, توسط دو تروریست  فلسطینی با شلیک گلوله در شهر سامره ( به عبری شومرون –שומרון) مقابل چشم کودکانشان بقتل رسیدند. خرابکاران همگی جوان هستند. بین آنها بچه های 13 و 15 ساله نیز دیده میشوند. یکی از آنها "مصطفی خطیب" نام دارد که 18 ساله است. مادرش میگوید: فکر کردم پسرم در مدرسه است. اما متوجه شدم که شهید شده است. این جوان هیجده ساله با چاقو به شخصی عادی در خیابان حمله کرد وبشدت او را زخمی نمود. اما خود او نیز توسط پلیس کشته شد. جای دیگر دختری 17 ساله با چاقو به یک پلیس اسرائیلی حمله کرد. توسط همان پلیس تیر خورد و هم اکنون در بیمارستان توسط پزشکان اسرائیلی تحت معالجه است. پدرش به خبرنگاران اسرائیلی گفت: دخترم ناراحتی روانی دارد. اما کسی باور نمیکند. زیرا که او از قبل برای کشتن شخصی به خیابان آمده بود.

 

איתם ונעמה הנקין ()ا

 ایتام و نعاما هانکین  (مذهبی) مقابل چشم کودکان خردسال با ضرب گلوله در ماشین بقتل رسیدند

מוסטפא חטיב המחבל מהפיגוע בפסגת זאב (אתר רשמי , טוויטר)

مصطفی خطیب خرابکار فلسطینی که بدست پلیس کشته شد

اما عجیب تر از همه اینها دو نوجوان 13 ساله و 15ساله که پسرعمو بنامهای "احمد و محمد منصرا" هستند با چاقو به مدرسه کودکان اسرائیلی حمله بردند. یک نوجوان 13 ساله اسرائیلی را در حالیکه از مدرسه خارج میشد که روانه خانه اش شود, بشدت زخمی کردند.  سپس به پسری 21 ساله حمله بردند واو را نیز بطور متوسط مجروح کردند. پسر 21 از نوجوان فلسطینی خواست که چاقو را به زمین افکند اما او دو مرتبه حمله کرد و چاقو از دستش افتاد. در همان دم نوجوان 13 ساله دیگری که شاهد صحنه بود با چوب محکم برسر نوجوان خرابکار کوفت.  نوجوان سیزده ساله اسرائیلی  که آسیب دیده  بود, حدود ده روز بین مرگ و زندگی دست و پنجه نرم کرد.  اما توسط یک پروفسور فلسطینی بنام "احمد اید" نجات یافت. از طرف دیگر خرابکار 13 ساله فلسطینی هنوز در بیمارستان بسر میبرد و توسط پزشک اسرائیلی بنام دکتر "باله میلکوش" رهائی یافت.

 

המחבל מהפיגוע שער האריות

احمد منساره خرابکار 13 ساله

سه روز بعد در شهر اورشلیم خرابکاری به زنی 72 ساله اسرائیلی با چاقو حمله کرد واو رابشدت از ناحیه شکم مجروح ساخت. سپس خرابکار بطرف اتوبوسی رفت که سوار شود که شاید در اتوبوس نیز نفر دیگری را بقتل برساند. راننده اتوبوس که صحنه چاقو زدن زن میانسال را شاهد بود با کمک مسافرین مجروح را  وارد اتوبوس کرد وسپس در را به روی خرابکار بست. خرابکار توسط پلیس در همان لحظه کشته شد.

 

در جای دیگر در شهری بنام دیمونا نوجوانی اسرائیلی 16 ساله با چاقو به دو نفر بدوئی و دو نفر فلسطینی که کارکن شهرداری آن شهر میباشند, حمله کرد. هر چهار نفر را مجروح کرد تا اینکه زنی اسرائیلی به پلیس تلفن زد و چهار مجروح را به بیمارستان رساندند. از نوجوان 16 ساله سئوال کردند چرا به چنین عمل وحشتناکی دست زدی؟ او گفت: هر روز می شنوم که اسرائیلها توسط عربها چاقو میخورند. منهم فکر کردم که همه عربها آدم کش هستند. بهمین دلیل  خواستم انتقام بگیرم. ناگفته نماند بدوئیهای ساکن اسرائیل عرب زبان هستند وفرهنگ آنها نیز کاملا عربی است اما طرفدار اسرائیل هستند واکثرا در ارتش خدمت میکنند. یکی از زخمی ها "سعدی رسرسبان" نام دارد و 52 ساله است. او میگوید: هیچوقت حتی در تصورم فکرنمیکردم توسط یک اسرائیلی آسیب ببینم. به امید اینکه بین دو ملت صلح و آشتی برقرار شود.

 

کارگران و کارمندان عرب در سایه تشدید بسر میبرند. آنها نیز در اماکن عمومی با ترس راه میروند. در واقع هر دو طرف از یکدیگر میترسند و وحشت دارند. تجار وبازرگانان عرب نیز راجع به افت ونزول خرید و فروش صحبت میکنند وبینهایت از تنش و موقعیت ناجور, ناراحت و ناراضی هستند. آنها بر این عقیده اند که افراطیهای اسلامی زندگی را برآنان سخت و طاقت فرسا کرده اند وجای امید باقی نگذاشته اند. اکثر مشتریان آنها اسرائیلی هستند اما هم اکنون بازار سوت وکور است وکسی جرات رفتن به اماکن عرب نشین ندارد.

 

 

در بین فلسطینی ها افراد فراوانی وجود دارند که اعمال ناشایست خرابکاران را بشدت محکوم میکنند. یکی از آنها این زن شجاع بنام "ت-ج" قابل ترجیح است که نام آنها محفوظ باشد. همانطور که متوجه میشوید او حجاب بسر دارد و مذهبی است. اما منطقی است. "ت-ج" فعال سیاسی و اجتماعی است. او میگوید: همه فلسطینهای روشن فکر باید ضد قاتلین تظاهرات بپا کنند و آنها را محکوم کنند.  "ت-ج" اضافه کرد که همه دوستان من نیز مثل من فکر میکنند اما جرات بیان آنرا ندارند. او میگوید: همسرش نیز از عقیده او پشتیبانی میکند وهرفامیل ویا دوستی که مایل نیست با آنها در رابطه باشد همان بهتر که نباشد. همچنین زن دیگری بنام "س-ز" میگوید من عرب اسرائیلی مفتخر هستم. ما در دستان خوبی قرار داریم. "س-ز" نیز مذهبی است اما بر این باور است که فلسطینی ها تحت نفوذ اسرائیلها زندگی خیلی  بهتری خواهند داشت وگرنه زندگی آنها جهنم خواهد شد. "س-ز" میگوید: چنانچه اسرائیلها در مقابل فناتیکهای  فلسطینی مانند حماس و همچنین حزب الله ویا هرگروه افراطی دیگری  کوتاهی کنند, نه فقط به ملت خود ظلم میکنند بلکه به ماها نیز خسارت بی پایانی مرتکب خواهند شد. "س-ز" و پسرش  چندین بار از طرف افراطیها تهدید شده اند.

 

ג'ואברה ומשפחתה. צריך למחות נגד רצח (צילום: מוחמד שינאווי)

ت-ج بهمراه خانواده اش بر این عقیده است که باید اعمال شنیع خرابکاران را محکوم کرد

 

תוצאת תמונה עבור אמא של מוחמד זועבי

س-ز میگوید: من عرب اسرائیلی مفتخر هستم

دیروز 16.10.2015 دهها فلسطینی آرامگاه یوسف در شهر نابلس (شه خم- שכם) که مکان مقدس برای یهودها شناخته میشود, به آتش کشیدند. سپس دست به شورش زدند. نیروهای فلسطینی بدنبال شورش خرابکاران, آنها را تحت فشار قرار دادند وبه هوا شلیک کردند. این عمل بربریت از طرف مقامات فلسطین مانند ابو ماذن و اطرافیانش بشدت محکوم شد. مقامات بالا در اسرائیل همچنین از مسجدالاقصی (מסגד אל-אקצא) بشدت محافظت میکنند که از گزند افراطیهای این سو در امان باشد. موقعیت ناهموار و ناهنجاری که پیش آمده, آینده آن بسختی قابل پیش بینی است.

אש במתחם קבר יוסף הלילה ()

مقبره یوسف توسط دهها فلسطینی به آتش کشیده شد

 

17.10.2015

 

 

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
film
مقاومت تحسین برانگیز فلسطینی 65 ساله در برابر سربازان اسرائیلی
خیابان در اشغال جوانان فلسطینی - مبارزه، رقص و شادی، پیروزی!
http://www.archiverosa.blogspot.co.id/

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Jews and Christians telling the Real Truth about Israel History

https://youtu.be/R0xx2lwIBXk

این تنش‌ها از زمان کشته شدن علی داوابچه، و پدر و مادر او، که در اتشی سوختند که مسئول آن افراطگرایان یهودی بودند، اوج گرفتند. در مدت زمان جشن‌های اخیر یهودی هم این تنش، به دلیل احتمال تغییر دادن به قوانین محلات مقدس، توسط حکومت اسرائیل، به درخواست گروه‌های افرطی یهودی، ازدیاد پیدا کرد و بالاخره، سخنرانی محمود عباس که در آن خبر مرگ مذاکرات اسلو هم داده شد. اگرچه محمود عباس در این سخنرانی خود در مورد قطع مذاکرات و پیایان یافتن هم آهنگی امنیتی با کشور اسرائیل چیزی نگفت، ولی با آنهم، به گفتۀ فیگارو، سخنرانی او ملت را بیدار کرد.هومانیته هم در مورد فلسطین زیر عنوان «با فشنگ‌های واقعی در برابر دانش آموزان» نوشته است که در بیت‌‌لحم، دیروز یک جوان دیگر فلسطینی دیگر هم توسط ارتش اسرائیل کشته شد....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Israeli Soldier Caught On Video Planting Knife On Palestinian Teen Shot by Illegal Settler

https://youtu.be/EfzofWDoI1A

http://countercurrentnews.com/2015/10/israeli-soldier-caught-on-video/#

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

Jewish citizens of Israel assault a female Palestinian Citizen of Israel

https://youtu.be/X-VYFr1zf2U

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Palestinian young man is shot dead by Israeli forces and then he is brutally tortured by some Israeli people in south of the occupied #Palestine .

https://www.facebook.com/iyad.abuhaweleh/videos/757989244330100/?fref=nf

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Watch: MSNBC Reporter’s Big Lie About Israel Attack Instantly Proven Wrong By One Photo

http://www.westernjournalism.com/watch-msnbc-reporters-big-lie-about-israel-attack-instantly-proven-wrong-by-one-photo/

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
+ خودتو معرفی کن.
- احمد مناصرة
+ چند سالت بود؟
13 ساله بودم.
+ چی شد که توی این سن مُردی؟
- سربازای اسرائیلی به طرفم شلیک کردن.
+ عه چه جالب. تو هم به طرفشون شلیک کردی؟
- نه
+ صحبتی نداری؟
- از مردم و پلیس و نیروهای امداد اسرائیل ممنونم که این لحظات آخری بهم فحش دادن و لگد زدن و گذاشتن بمیرم
+ یکم لبخند بزن عزیزم، آها، عه تکون نخور عکست تار میشه.
+ خب حالا بمیر.

'israeli' militia military thugs shoot (@ close range) 13 year...

https://www.facebook.com/424390104426865/videos/440932869439255/

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
صهیونیست و فاشیست یهودی به همان اندازه اصالت و مشروعیت دارد که خمینی واعوان وانصار ارتجاعی او در ایران دارند. این هر دو از اعماق تاریخ تغذیه میشوند و به دنیای متمدن تعلقی ندارند. مبارزه برای ریشه کن کردن افکارارتجاعی مذهبی مسلمان و یهود و مسیحی ندارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کسی یا باید فاشیست باشد و یا باید دیوانه تا فاشیزم یهودی را با سنگ اندازی فلسطینها مقایسه کند
خانم به این لینک نگاه کن و....
https://www.facebook.com/QudsN/videos/vb.119605611449682/1013236718753229/?type=2&theater

https://www.facebook.com/mansour.dashmakulu/posts/1051178751589258?notif_t=like

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خانم زرگریان!

با درود.
و جالب اینجاست که همۀ نیروهای چپ ایرانی در این دو هفتۀ گذشته زبان در حلقوم فرو کرده و سخنی در محکومیت چاقوکشان فلسطینی نمی گویند. حال اگر صورت یک فلسطینی خراش بردارد، با اطلاعیه های پیاپی از او حمایت می کنند. خانم زرگریان چپ ایرانی اگر بیشتر از خمینی و دارودسته اش ضد یهود و ضد اسراییلی نباشد، کمتر از خمینی و دارو دسته اش ضد یهود و ضد اسراییلی نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دنیای عجیبی است همە انگار میخواند پوست خود را از آب بیرون بکشند در تمام داستانهای جنگ و آدم کشی و لشکر کشی و بربریت همە یک جوری میخواهند خود را تبرئە کنند و دیگران را محکوم کنند کە دیگران مقصرند ما بی تقصیریم در جای یکی خرابکار خواندە میشود در جای دیگری یکی تروریست بدون اینکە بە منشأ این همە جنگ و خون ریزی و قلدری بە پردازند آخر این چە حکمی است کە با بمب بارانهای بی وقفە و ریختن بمبهای چند تنی بر سر مردم و ویران کردن خانە و کاشانەی مردم و کشتن مردم بدون تمایز کردن این خرابکاران و کسانی کە از دور نیز دستی بە آتش ندارند مدنیت و حفظ امنت و برقراری آسایش خواندە میشود و کسی کە از اشغالگری بە تنگ امدە و مأیوس و ناتوان با چاقو میخواهد بە نتیجە برسد خرابکار و تروریست نامیدە میشود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من به عنوان یک عرب زبان ایرانی میگویم که انچه دولت نتانیاهو با مردم فلسیتن میکند همانند بر خورد شادروان ادولف هیتلر رضی الله عنه با مردم یهود است. دولت یهود با مردم اسرائیل فرق دارند . د.ولت های یهودی مانند موسی چماق گشی میکنند و مردم یهود در همه دنیا از امنیت بر خوردار هستند .دولت دینی یهود هدفی جز نابودی مردم فلستین و ایجاد جنگ و و خشونت و دربدری اعراب را ندارد. دولت یهود با باجگیری از دولتهای اروپا و امریکا به یکی از دولتهای تروریست اول جهان تبدیل شده است. اگر جنگ دوم 4 سال کشید جنگ علیه مردم فلستین از سوی یهود بیش 70 سا ل است و 70 سال است که یهود قتل عام میکند. دولت یهود برگزیده خدانیست این یک سخن دروغ و نژاد پرستانه است. سیل مهاجران سوری به المان نشان داد که دولت یهود یک سوری را به سرزمین عرب راه نداد