پاداش گرفتن آخوند ناصر مکارم شیرازی از دربار پهلوی برای دشمنیش با کمونیسم!

در روزنامه اطلاعات سه شنبه هفتم فروردین ١٣٣۵ صفحه ١٤ از دیدار محمدرضا پهلوی و آخوند مفت خور ناصر مکارم شیرازی که هم اکنون از آخوندهای دانه درشت هوادار رژیم ولایت فقیه است یاد شده است! آخوندهای هوادار رژیم ولایت فقیه که خودشان را تنها سردمدار پیکار با رژیم شاه می نامند تا آنجا که بتوانند می کوشند چاپلوسی هایشان را در رژیم پهلوی و در برابر اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر ماله کشی و ماست مالی کنند!

 

محمدرضا پهلوی پادشاه ایران پیش از انتحار اسلامی که با دیوانه بازی هایش هم خودش را به باد داد و هم مردم ایران را در دوزخی بی همتا در جهان به نام جمهوری اسلامی ایران گرفتار کرد به جز دیوانه بازی هائی مانند جشن تاجگزاری و جشن های دوهزار و پانصدمین سال شاهنشاهی و از همه بدتر تک حزبی کردن ایران با برپائی حزب شاه فرموده "رستاخیز" و بستن همه سوپاپ های اطمینان دچار بیماری کمونیسم ستیزی نیز بود! از این روی هنگامی که آخوندی مفت خور به نام ناصر مکارم شیرازی کتابی به نام: "فیلسوف نماها" را بر ضد کمونیسم نوشت به او پاداش داد! سخن بر سر پاداش دادن محمدرضا پهلوی به یک ضد کمونیست نیست بلکه سخن بر سر آن است که هم اکنون آخوندهائی که خودشان را تنها پرچمدار پیکار با رژیم پهلوی می دانند می کوشند تا آنجا که بتوانند چاپلوسی های آخوندهائی مانند ناصر مکارم شیرازی را در رژیم پهلوی و در برابر اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر ماله کشی و ماست مالی کنند!

تارنمای "پارسینه" با آن که یک تارنمای هوادار رژیم ولایت فقیه است و در درون ایران گردانده می شود در نوشتاری درباره چگونگی پاداش گرفتن آخوند ناصر مکارم شیرازی (که هم اکنون از آخوندهای دانه درشت هوادار رژیم ولایت فقیه است) از دست محمدرضا پهلوی و همچنین پاداش گرفتن آخوند مفت خور دیگری به نام سیدمحمدحسین طباطبائی تبریزی برای نوشتن کتابی بر ضد کمونیسم به نام: "اصول فلسفه و روش رئالیسم" از دربار پهلوی و گفتگوی ناصر مکارم شیرازی با اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر این چنین نوشته است:

پرسش و پاسخ شاه و آیت الله مکارم شیرازی در سال ١٣٣۵

در روزنامه اطلاعات سه شنبه هفتم فروردین ١٣٣۵ صفحه ١٤ به برندگان جایزه کتاب سال و دیدار آنان با محمدرضا پهلوی اشاره شده است، در این مطلب می خوانیم:

..... جایزه بزرگ سلطنتی طبق معمول به بهترین تصنیفات سال تعلق گرفت و در این رشته آقای ناصر مکارم شیرازی مصنف کتاب: "فیلسوف نماها" برنده شناخته شد! ناصر مکارم شیرازی از محصلین حوزه علمیه قم می باشد که در بین اقران به اطلاع و ابتکار و مجاهدت در تحقیق و تتبع معروف است، روز اول فروردین هنگامی که برندگان جایزه سلطنتی برای دریافت جوائز خود شرفیاب شدند اعلیحضرت از آقای مکارم شیرازی سؤال فرمودند که: "شما از کجا به این فکر افتادید؟" آقای مکارم شیرازی توضیح داد که: "از چندی به این طرف در حوزه علمیه قم عده ای از طلاب علوم به مطالعه در باب مکاتب فلسفی همت گماشته و به خصوص در اطراف مکتب ماتریالیسم که اساس مکتب کمونیسم می باشد به مطالعه و تحقیق پرداخته اند!" این نهضت فلسفی به وسیله حجة الاسلام آقای سیدمحمدحسین طباطبائی تدریجا پایه گذاری شده که آقای ناصر مکارم شیرازی نیز یکی از شاگردان تربیت یافته مکتب معظم له می باشد، کتاب: "اصول فلسفه و روش رئالیسم" که سال گذشته برنده جایزه سلطنتی شد تصنیف حجة الاسلام طباطبائی تبریزی بود که مشتمل بر پنج جلد خواهد بود و دو جلد آن از طبع خارج و جلد سوم آن تحت طبع می باشد، کتاب: "فیلسوف نماها" تألیف آقای ناصر مکارم شیرازی که برنده جایزه اول سلطنتی سال گردید به سبک رمان نگارش یافته و مکتب کمونیسم را از جنبه فلسفی مورد تجزیه و تحلیل و انتقاد قرار داده است .....

ایة الله ناصر مکارم شیرازی، زاده ۱۳۰۵ در شیراز از مراجع تقلید شیعه ایرانی است!

http://www.parsine.com/fa/news/257961/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%A1%D9%A3%D9%A3%D9%A5

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دو تا غلط داشتی نمره ات 18 آقاجون یادت رفت از فرماسیون بودنش بنویسی ایشان عضو گراند لژ لندن و یکی بلند پایه گان و در حد استاد اعظم بودند و هستنند . و تا مادامی آقای خمینی زنده بودند این فرد حتی حرف هم نمیتوانست بزند چه برسد بمرجعیت یا صدور فتوی . اتفاقن این جنبه در انقلاب بسیار پر رنگ بود . و بسیار هم برایش دردسر ساز شده بود .بخوان حدیث را....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام- سیستم ساختاری رژیم پهلوی وجمهوری اسلامی یکی بوده وتنها جای تاج را عمامه گرفته است.رضا شاه وشاه چه فرقی باخمینی وخامنه دارند.اگردرآن زمان چندتاماشین آنزمان آمدحال نیزبه مقتضای زمان آمده است.اگرآن زمان چندکیلومترجاده ساخته شداکنون هم به همان شکل ادامه داشته است .اصل موضوع دموکراسی است که درهردورژیم دگراندیشان رابه سلاخ خانه میبردندودرجامعه بایدتمام اندیشه هاآزادباشدحتی بقول آقای عیوض ضدکمونیست کمونیست وفاشیست هم بایدآزادباشدوتنهادشمن دورژیم آزادی وآزاداندیشی بوده است.آنهم الحمدالله درهردورژیم سرکوب میشدومیشود.درآزادی ودموکراسی است که انسانهارشدکرده ومیتوانند گروه واحزاب راصاف وچروک کنندوعقل گرایی حاکم میشود.دردموکراسی است که احزاب رامردم باچشم بازانتخاب میکنند.دردموکراسی است که جاسوسان ونمایندگان صدساله خیانت به ملت وکشورومنطقه شناسانده میشود.دردموکراسی بایدتمرین آزادیخواهی شود.بعضی از

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نوشته های تکراری ضد کمونیستی ات نشان میدهد که هواداران شاه و شیخ از یک تبارند و دشمن مردم و قربانی مغزشویی های فرهنگ سلطنت و ولایت فقیه و مخلصان سیایت اسرائیل و امریکا و انگلیس .زحمتکشان آخوندها را مثل شاه وطن فروش سرنگون خواهند کرد و حکومتی مردمی برقرار خواند کرد .ساواکیها و ارتشیان خودقروش جایی در انقلاب آینده ندارند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تنها با قاضی نرویم . تاریخ نشان داد که اخوند این موجود ضد ایرانی هر چند تان خور ملت ایران بود اما د رحقیقت سرسپرده و جاسوس محمد .... است. اخوند شنان داد ذره ای عشق علاقه به ایران و ایرانی ندارد . اما او تنها نیست بلکه هزاران توده ای در ارتش در اموزش و پروش و موسسات دولتی نان دولت را میخوردند و برای دولت شوروی جاسوسی میکردند که بناگاه انقلابی شدند به خیال خود مخفی کاری انفلابی میکردند. هنوز هم اهل قلم توده ای نان خور و جیر خوار همین نظانم اسلامی هستند . پیامهای حزب به خمینی این قاتل بی وجدان موجود است.. عکس یادگاری شاعر توده ای با سید علی و نشر کتاب حافظ موجود است. یکی برای عرب سینه میزند و دیگری برای مسکو .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لابد اینهم مثل مهدی امامی معدوم و عامل قتلهای زنجیرا ای اط یهودیان شیراز بوده که مسلمان شده و کاسه داغتر از آش . این جناب اگر با ساواک رابطه نداشت و وظیفه اش مبارزه با چپ نبود ، هیچگاه نمی توانست دهها سال مجله مکتب اسلام را در آن شرایط خفقان منتشر کند . حداقل وضعیتی مشکوک مثل سخنرانیهای علی شریعتی در حسینیه ارشاد دارد .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام
ایشان همان فردی است که فتوای قتل نویسنده و روزنامه نگار آزربایجانی نامش را فراموش کرده ام صا میکند که با ضربات چاقوی یک فالانژ شهید راه وطن میشود.