حزب التحریر؛ سیاستمداران دانمارکی را از جلسه خود بیرون انداخت