خواهان برکناری رژیم هستیم!

باید با همبستگی رو بسوی دشمن میهن و مردم، یعنی حاکمیت دیکتاتوری مدهبی، ایستاده، خواهان برکناریش باشیم.... باید برای ایران قانون اساسی مدرنی نوشته شود که در آن از قوانین دین خبری نباشد ، رهبری و خبرگان و شورای نگهبان نداشته باشد، دستگاه قضایی بدست ملایان اداره نشود ، نهادهای نظامی ، انتظامی ، امنیتی در خدمت مردم و کشور باشد . حجاب آزاد شود و اعدام برچیده گردد . آزادیخواهان روانه زندان نشوند . به همه ادیان و اندیشه ها ارج گذارده شود . احترام به حقوق بشر در آن ذکر شود

 

درود . با نیم نگاهی گذرا به تاریخ سراسر شگفت ایران ، از دوران کورش بزرگ پدر ایران و نماد دادگری و احترام به حقوق بشر ، کشورداری داریوش بزرگ و خشایارشاه هخامنشی در آن سوی هزاره ها ، بزانو درآوردن امپراطوری بزرگ روم بدست سورنا در زمان اشکانیان و شاپور بزرگ در شاهنشاهی ساسانیان .

هجوم تازیان با نیرنگ مذهب بجای مذهب و پایداری ایرانیان در آن روزگار ، حمله اقوام بیابانگرد مغول و آتش ویرانی و کشتار ،و برخاستن ایرانی از زیر خاکستر آن ، تا یورش تاتار ، ترک ، ازبک و عثمانی ، و ایستادگی مردم گرد بزرگانی چون یعقوب ، بابک ، شاه عباس ، نادر ، تا دوران قاجارها و برآمدن امیرکبیر و رسیدن به روزگار پهلوی ها . که البته بسیاری از ما تاریخ ایران را نخواندیم چرا که اگر اهل خواندن و مطالعه بودیم روزگارمان این نمی شد که باز هم فریب مذهب و آخوند را بخوریم و میهن را درگرداب فرو افکنیم .

چاره ای نیست و نمی شود به گذشته بازگشت اما می توانیم از آن عبرت بگیریم . در طی 36 سال حکومت سراسر مرگ وجنگ ، وحشت ، اعدام و زندان استبداد مذهبی ، ایران در تمامی زمینه های اقتصادی ، فرهنگی ، فناوری ، پیشرفت ، زمینگیر شد و میلیاردها دلار سرمایه ملی توسط حاکمان دستار بر سر تاراج شد . فقر ، فساد ، اعتیاد ، بیکاری ، جامعه را چون اژدهایی فرو بلعیده ، و دوستان مبارز ما درون و بیرون میهن بر سر هم می کوبند و پشت به یکدیگر دارند ! همدیگر را قبول نداریم ، خودخواهی و منم منم حرف اول را می زند .

آیا حکومت بر چنین مردم و کشوری دشوار است ؟ اگر از بیابان های یمن آدم بیسوادی را بر حکومت ایران بگمارید با چنین وضعی که ما داریم ایشان به آسانی کشور را اداره خواهد کرد ! .

اما راه چاره چیست ؟ اینکه افعی ما و منی و غرور بیجا را بزیر خاک کنیم ، آغوش بر هر آنکه به ایران دلبسته است بگشاییم ، و همدل و همراه با همبستگی رو بسوی دشمن میهن و مردم یعنی حاکمیت دیکتاتوری مدهبی ایستاده و خاهان برکناریش باشیم . آزادی همه زندانیان سیاسی ، مدنی ، عقیدتی ، صنفی را فریاد بزنیم .

قانون اساسی در ایران کنونی ما دچار مشکل است و باید بکلی تغییر یابد و قانون اساسی مدرن نوشته شود که در آن از قوانین دین خبری نباشد ، رهبری و خبرگان و شورای نگهبان نداشته باشد . دستگاه قضایی بدست ملایان اداره نشود ، نهادهای نظامی ، انتظامی ، امنیتی در خدمت مردم و کشور باشد . حجاب آزاد شود و اعدام برچیده گردد . آزادیخواهان روانه زندان نشوند . به همه ادیان و اندیشه ها ارج گذارده شود . احترام به حقوق بشر در آن ذکر شود و ... اینجا ایران ، شهریار ، من صدای آزادی ......*

 

 

 

* زرتشت احمدی راغب، کنشگر سیاسی و مدنی در ایران است.

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر اقای زرتشت احمدی راغب که در درون ایران با این دلیری حرف 80 میلیون ایرانی را با صدای رسا اعلام میکند. دل همه ایرانیان در هرجای دنیا با شماست و بر همه ماست که از این هموطنان شجاع خود حمایت کنیم. اینها رستم ها و بابک های زمان هستند. تندرست و پیروز باشید.