جنبش دادخواهی رنگین کمانی از گرایش هاست، زرتشت احمدی راغب

ویدئو
زرتشت احمدی راغب، کنشگر سیاسی و مدنی در ایران، می گوید همایش های هفتگی "دنا" و "اوین" رنگین کمانی از گرایش های گوناگون ایرانیان ستم ستیز علیه ستم حکومت است.
زرتشت احمدی راغب، که از کوشندگان همایش های اعتراضی است می افزاید دادخواهی مردم نمی تواند در برابر سرکوب رژیم همواره مسالمت آمیز بماند.
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: