تن-تفاله‌ی ناموس

شعر زیر سروده بهار الماسی، در آستانه روز جهانی مبارزه با خشونت و به همین مناسبت منتشر می شود:

مدرسه فمینیستی: شعر زیر سروده بهار الماسی، در آستانه روز جهانی مبارزه با خشونت و به همین مناسبت منتشر می شود:

تن-تفاله‌ی ناموس

- خیس و خسته و خواب‌آلود 
- (خون‌آلود) 
- «تن» 
- که می‌ترسد به زبان بیاورد: «پاها» 
- بالا 
- که می‌ترسد بیاورد پایین 
- (بالا می‌آورد)

- تنها 
- تن-تفاله‌ی ناموس 
- مچاله و خاموش 
- که می‌ترسد به زبان بیاورد 
- «مامان» 
- که می‌ترسد به زبان بیاورد 
- «بابا»

- لب دوخته و ناخن 
- به دندان گرفته 
- تا خون 
- -خون، که عادت فرداست- 
- نپاشد از تو 
- نپاشد بیرون

آبان ۱۳۹۴

منبع: 
مدرسه فمینیستی
برگرفته از: 
https://www.facebook.com/FeministSchool
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.