مهمانی دادخواهان

گزارش دیدار با خانواده ی سعید زینالی
اگر قانون رعایت شود دیگر حسن تردست جرأت نمیکند نامه به دیوان بنویسد و در آن به قضات دیوان عالی بگوید سربندی خادم نظام و سپاهی و ثروتمند و متمول بوده است و از این رو باید حکمی که من صادر کرد ام تایید شود

 

عصر سه شنبه به اتفاق شهناز اکملی و شهین مهین فر به دیدار خانواده زینالی رفتیم . هاشم آقای مهربان و محجوب با موهای سفید برایمان گفت چه گذشته بر او در ایام کوتاه بازداشتش. همچنین اکرم خانم و بهناز عزیز از روند پیگیری هایشان برای دیدار با هاشم آقا . از رفتار زشت ماموران بهنگام دستگیری . معلوم نیست صاحب این دستگاه دستگیر کننده کیست که جلوی مامورهایش را نمیگیرد و ادبشان نمیکند که بفهمند هنگام دستگیر کردن هر فردی با هر اتهامی حق ندارند به صورتش سیلی بزنند . سرش را بگیرند و با فشار توی ماشین بفرستند . با لگد به شکمش بزنند . حق ندارند به او یا اعضای خانواده اش توهینی کنند . تنها مجازند ضمن معرفی خود به متهم بگویند شما به موجب این حکم قضایی و قانونی موظفید همراه ما بیایید . همانطور که با متهمین اختلاسهای میلیاردی یا دزدان بیت المال رفتار میکنند .

مگر برای قانون فرقی میکند که متهم ثروتمند است یا نه ؟ اگر این قانون رعایت شود دیگر حسن تردست جرات نمیکند نامه به دیوان بنویسد و در آن به قضات دیوانعالی بگوید سربندی خادم نظام و سپاهی و ثروتمند و متمول بوده است و از این رو باید حکمی که من صادر کرد ام تایید شود .

اگر دستگاه دستگیر کننده وظیفه ادب کردن ماموران را به مادران بسپارد شاید یاد بگیرند که " ادب مرد به ز دولت اوست " . بگذریم .
در این دیدار مطالب مهمی بین مادران حاضر مطرح شد که بزودی حاصل آن به آگاهی مردم شریف و عدالتخواه خواهد رسید .

انچه در این دیدار صمیمانه اهمیت داشت این بود که : سعید من کجاست و امید علیشناس را آزاد کنید همچنان بقوت خود باقی ست . این بدان معناست که نمیتوان با دستگیری و توهین و تحقیر یا کتک و ارعاب ، پدران و مادران را از دادخواهی یا پیگیری وضعیت فرزندانشان منصرف کرد . فقط آنان را بیش از پیش به احقاق حق و رفع مظلومیت پای بند و مصر میکند .
کمی دیرتر دکتر ملکی و دکتر نوریزاد و همچنین یکی از فعالین مدنی نیز امدند که شرح ماوقع شنبه و دوشنبه هفته جاری و تحصن ناتمام و دور کردن شان از محل را بیان کردند . به دکتر ملکی گفتم جمله ی زیبای شما تبدیل به اوازی شده شنیدنی . ایشان اواز مذکور را شنیده بودند . جمله ی زیبای " ز گهواره تا گور آزادی بجوی "
که اگر آزادی باشد عدالت و کرامت انسانی قربانی نخواهد شد
پ . ن : چقدر مادر ستار بهشتی را دوست دارم . با ساده ترین کلمات ، قوی ترین جملات را میسازد . واقعا که گوهر بی نظیری است این گوهر خانم ما .

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.