میزگرد همگرایی جمهوری خواهان در همایش واشنگتن

میز گرد همگرایی جمهوری خواهان در همایش واشنگتن با شرکت مهرداد درویش پور، مسعود فتحی، علی افشاری، اکبر سیف و بیژن حکمت و پیام شیرین عبادی به کنفرانس
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: