رژيم پهلوي: بطني كه زمينه ظهور رژيم فقاهتي در آن فراهم شد

اين كليپ، مجموعه يك برنامه يازده قسمتي "به روايت دربار" با كمي تلخيص است. اين مجموعه از تلويزيون جمهوري اسلامي ايران در جهت اهداف رسمي رژيم پخش شده است. خلاصه پيام مورد نظر رژيم اين است كه رژيم جمهوري اسلامي رژيمي مستقل و بهتر از رژيم پهلوي است.
نتيجه گيري نهايي البته با بيننده اين ويدٸو است.

اين كليپ، مجموعه يك برنامه يازده قسمتي "به روايت دربار" با كمي تلخيص است. اين مجموعه از تلويزيون جمهوري اسلامي ايران در جهت اهداف رسمي رژيم پخش شده است. خلاصه پيام مورد نظر رژيم اين است كه رژيم جمهوري اسلامي رژيمي مستقل و بهتر از رژيم پهلوي است.
نتيجه گيري نهايي البته با بيننده اين ويدٸو است.

بي انصافي نخواهد بود كه از ديدن اين مجموعه به اين نتيجه رسيد كه:
رژيمهايي مثل رژيم شاه، صدام حسين، معمر قذافي، بشار اسد و امثالهم كه اجازه رشد و حيات به اپوزيسيون قانوني نميدهند، ميراثي گران، سياه و خونين از خود بجا ميگذارند.
معمولا آواري كه از فروريختن اين رژيمها بر جا مي ماند، از خود آن رژيمها زشت تر است. رژيم جمهوري اسلامي ايران، آن آوار سياه و خونباري است كه نبود آزاديهاي اوليه سياسي طي 57 سال در يك كشور زمينه ساز آن ميشود.

بعداز پخش اين مجموعه، آقاي بيژن فرهودي در مصاحبه اي با دكتر منوچهر رزم آرا، تلويحا از وي ميخواهد كه گفته هاي خودش را پس بگيرد. جواب آقاي رزم آرا در اين مصاحبه صريح و قطعي است: او از حقيقت بودن شهادتهاي خود و حق مردم براي آگاهي از اين حقايق تأكيد ميكند. چند دقيقه از آن مصاحبه هم به اين مجموعه اضافه ميشود.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
دوست گرامی بهمن هیچ تضمینی وجود ندارد که تحولات به سمتی دموکراتیک سوق پیدا کند. زمانی که من و شما در خارج تحمل دیدن همدیگر را نداریم دیگر وای به حال مردم ایران.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
درست است اما نکته دیگر باید مورد توجه قرار بگیرد که رژیم پهلوی سرکوب شدید گروهها وسازمان های چپ وهمچنین ملی گراها وروشنفکران را در دستور کار خود قرار داده بود امادر همان زمان آخوندها ومحافل مذهبی مرتجع ازادانه تبلیغات سیاسی برای خود میکردند وحتی در برخی مساجد وهیئت ها تبلیغ جزوات خمینی میشد وساواک به را حتی از کنار آن میگذشت تمام این امتیازاتی که ساواک به آخوندها میداد به پاس خدمات آخوندها درکودتای 28 مرداد بود که این امر ازهیستریک محمدرضا پهلوی ورژیمش به چپها ومصدقی ها سر چشمه میگرفت . اما اینک صدسال تجربه را از انقلاب مشروطه تا به حال پشت سر گذاشته ایم ودریای خونی ازخون آزادیخواهان بوجود آمده است به طور قطع بعد از سرنگونی رژیم تبهکار اسلامی ما به سیستم دموکراتیک و حاکمیت مردم خواهیم رسید به امید پیروزی وروزهای عشق وآزادی
عدم انتشار شده: 
false